Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii
Ţările participante Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
Buget 1 500 000 EURO
Finanţare Uniunea Europeană
Implementarea Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Durata 01/07/2011 - 31/12/2013
Obiectiv general:
Consolidarea capacităţilor naţionale pentru combaterea relelor tratamente aplicate de către organele poliţiei şi instituţiile penitenciare, inclusiv consolidarea eficacităţii investigării acuzaţiilor de maltratare.
Obiectiv specific:
De a dezvolta în continuare cadrul de reglementare şi de a susţine sistemele de soluţionare a reclamaţiilor compatibile cu standardele internaţionale; de a permite grupurilor-cheie ale profesioniştilor din domeniul juridic şi factorilor de decizie să aplice aceste standarde în activitatea lor de zi cu zi, de a promova sinergia regională şi cooperarea.
Rezultatul preconizat 1:
Cadrul de reglementare şi sistemele instituţionale/operaţionale pentru prevenirea şi investigarea eficientă a plângerilor de maltratare, care conduc la impunerea de sancţiuni atunci când este cazul, să fie într-o mai bună conformitate cu standardele europene şi internaţionale, inclusiv recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Pedepselor sau Tratamentelor inumane sau degradante(CPT), jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), precum şi Protocolul de la Istanbul.
Rezultatul preconizat 2:
Actori relevanţi, inclusiv procurorii, funcţionari organelor de poliţie şi penitenciarelor, judecătorii, avocaţii, personalul juridic din instituţiile Ombudsmanului, ONG-uri, factorii de decizie ai executivului şi ai instituţiilor legislative, să aibă acces la standardele europene şi internaţionale de prevenire şi combatere a relelor tratamente şi să fie în măsură să îşi îndeplinească responsabilităţile în conformitate cu aceste standarde.
Rezultatul preconizat 3:
Să fie consolidată cooperarea regională şi  să existe un schimb de practici bune între ţările beneficiare, cu o contribuţie din partea altor State membre ale Consiliului Europei (CoE), cu experienţă relevantă.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida