Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei Digitale

Cadrul de cooperare programatic cu
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi BelarusTEMA
SUB-TEMA:


Proiectul: Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei Digitalea Republicii Moldova

 
obiectivele proiectului

Creșterea gradului de conștientizare și respectarea drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și a vieții private, în contextul dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova;

Susţinerea autorităților naționale în preluarea standardelor CoE adoptate în domeniul Internetului și drepturilor omului și ale altor bune practici europene în procesul de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale Moldova Digital 2020;

Promovarea instituirii Forumului național privind Guvernanţa Internetului: o platformă de dialog format din mai mulţi actori interesaţi în domeniul elaborării politicilor de Internet din Republica Moldova;

Conştientizarea de către furnizorii de servicii Internet (ISP) privind angajamentele asumate în domeniul drepturile omului în corespundere cu liniile directoare privind drepturile omului pentru ISP-uri elaborate de CoE în parteneriat cu EuroISPA.


activităţile proiectului
- Expertiză juridică

- Sesiuni de instruire

- Conferinţe/ mese rotunde

- Publicaţii/ campanii de sensibilizare a opiniei publice

Toate activitățile vor fi implementate în consultare și cooperare cu autoritățile publice competente, experți naționali și ai Consiliului Europei, ISP-le naționale, comunitățile academice și tehnice și ONG-urile locale.

funcţionarea proiectului

Prin dialog bilateral dintre actorii interesaţi, transfer şi schimb de experienţă a bunelor practici şi standarde CoE;

Accent deosebit pe Internet ca un drept al omului și o abordare cuprinzătoare a actorilor interesaţi;

Un forum national între toţi actorii interesaţi pentru a discuta politicile și standardele europene de guvernare a internetului;
 

beneficiarii
Funcționarii publici din cadrul Ministerulului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Educaţiei, Centrul de Guvernare Electronică şi alte autorităţi publice relevante etc.

Comunitatea academică şi tehnică;

Furnizorii naționali ai serviciilor de internet;

Societatea civilă şi publicul larg.

durata

Proiectul  a  început  la  1  ianuarie  2015  şi  se  va încheia la 31 iunie 2016.

 Proiectul a fost lansat la 1 iulie 2015.
 

costuri

Bugetul  total  al  proiectului  constitue 400 000 €.
 

responsabili

Consiliul  Europei:  Departamentul  Societate Informaţională,  Direcția  societate informațională  și  acțiuni  împotriva  crimelor, Direcția  Generală  a  Drepturilor  Omului  și Statul de  Drept  în comun cu  Oficiul Consiliul Europei în Republica Moldova.

Manager de program
Leila.MARSHANIA@coe.int
Ofiţer local de proiect
Natalia.RUSU@coe.int

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida