Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Social Policy
Consumatori
Uniunea Europeană a celor 27 de ţări are aproape o jumătate de miliard de potenţiali consumatori. Statele membre au elaborat de-a lungul timpului măsuri menite să protejeze interesele specifice ale acestor consumatori, care deţin un rol economic şi politic primordial în societate. Încă de la mijlocul anilor ’70, UE s-a străduit să armonizeze aceste măsuri naţionale pentru a garanta cetăţenilor europeni acelaşi înalt nivel de protecţie în cadrul întregii pieţe unice.
Politica europeană în materie de protecţie a consumatorilor are ca obiectiv protecţia sănătăţii, a siguranței şi a intereselor consumatorilor, în temeiul articolului 169 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Această politică promovează dreptul consumatorilor la informare, educare şi organizare în vederea apărării intereselor lor.

Programul actual de protecţie a consumatorilor pentru perioada 2007-2013 îşi propune:

  • să le garanteze consumatorilor un grad ridicat de protecţie şi
  • să asigure aplicarea eficientă a normelor.
Mai mult

Instituţiile şi Organismele U

Comisia Europeană/ DG Sănătate şi Consumatori

Protecţia consumatorilor
Siguranţa alimentară

Parlamentul European

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Consiliul Uniunii Europene

Ocuparea forţei de muncă, politica socială, sănătate şi consumatori
   Legislaţie
SINTEZE

Legislaţie - texte integrale
  • Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - articolul 169
  • Legi individuale
Eur lex -15 Mediu, consumatori şi protecţia sănătăţii

15.20 Consumatori


 
Publicaţii şi comunicate de presă


 

Strategia
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida