Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţia europeană a drepturilor omului
Convenţia europeană a drepturilor omului
Cea mai semnificativă realizare a Consiliului Europei rămâne Convenţia europeană a Drepturilor Omului, tratat internaţional de o importanţă fără precedent, care a fost adoptat în 1950 şi a intrat în vigoare în 1953.

Convenţia defineşte drepturile şi libertăţile pe care statele membre se angajează să le garanteze oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor. Ea stabileşte, de asemenea, un sistem internaţional de protecţia: Statele şi persoanele fizice, indiferent de naţionalitatea lor, pot sesiza Curtea europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, dacă ele consideră că sunt victima unei încălcări din partea Statelor contractante, a drepturilor garantate prin Convenţie.

Convenţia garantează, printre altele: dreptul la viaţă, protecţia împotriva torturii şi a tratamentelor inumane, libertatea şi securitatea, dreptul la un proces echitabil, la respectarea vieţii private şi de familie, la respectarea corespondenţei, la libertatea de exprimare (inclusiv libertatea presei), la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, cât şi la libertatea de reuniune paşnică şi de asociere.

Protocoalele adiţionale au adăugat alte drepturi, în afară de cele recunoscute în Convenţie, cum ar fi: abolirea pedepsei cu moartea, dreptul la proprietate.

Informaţii suplimentare

În focus
MOLDOVA A RATIFICAT

Protocolul nr. 15 de modificare a CEDO
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Detalii
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida