Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cooperare în materie electorală în Republica Moldova

Cadrul de cooperare programatic cu
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Belarus

TEMA
SUB-TEMA:


Proiectul: Cooperare în materie electorală în Republica Moldova


obiectivele proiectului
de a îmbunătăți legislația privind alegerile și partidele politice în vederea asigurării conformității cu standardele internaționale

de a crește capacitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de a asigura o instruire complexă pentru părțile electorale interesate

de a spori capacitatea Comisiei Electorale Centrale și a organismelor electorale la toate nivelurile în vederea organizării de alegeri în conformitate cu standardele internaționale

de a consolida mecanisme în vederea abordării și soluționării litigiilor electorale

activităţile proiectului
Avize privind (proiecte) de legi privitoare la alegeri și/sau partide politice

Asistență juridică profesională pentru Comisia Electorală Centrală

Activități de dezvoltare a capacității pentru membrii Comisiei Electorale Centrale și judecătorii care soluționează litigii electorale

Conceperea unei strategii de comunicare pentru Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

Evaluarea programei de instruire a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

Activități privind dezvoltarea capacității și de sensibilizare a actorilor electorali

Schimburi inter pares și vizite de studiu, sesiuni de instruire, ateliere, conferințe; acțiuni de sensibilizare

Publicații

funcţionarea proiectului
prin asistență pe termen lung în Comisia Electorală Centrală și judecătorii care soluționează litigii electorale - inclusiv formarea

prin acțiuni de formare a altor actori electorali (autorităţi electorale, observatori, oficiali neguvernamentali, mass-media și partidele politice)

prin activități de dezvoltare a capacității pentru părțile interesate de alegeri

prin dialogul cu organizațiile societății civile

beneficiarii
Electoratul în general, care va beneficia de îmbunătățirea legii și practicii electorale

În special:
Părțile electorale implicate în desfășurarea alegerilor

Personalul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral prin Comisia Electorală Centrală

Membrii Comisiei Electorale Centrale și reprezentanții altor organisme electorale la toate nivelurile

Judecătorii care soluționează litigii electorale

Parlamentul, Guvernul, partidele politice, mandatarii, observatorii, alți actori electorali

durata
Programul este implementat în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2017.
Proiectul a fost lansat pe data de 6 februarie 2015.

costuri
Bugetul total al proiectului este de 195 000 euro.

responsabili
Proiectul este implementat de către Divizia de Asistență Electorală și Recensământ a Consiliului Europei şi Comisia de la Veneția.

Persoane de contact:
Ana Rusu, Ana.RUSU@coe.int ;
Pierre Garrone, Pierre.GARRONE@coe.int
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida