Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Strategii/iniţiative europene

Parteneriatul Estic
 


Programul complex de consolidare instituţională
Programul complex de consolidare instituţionalăI îşi propune să asigure consolidarea capacităţilor instituţionale în cadrul unui număr limitat de instituţii relevante, responsabile de pregătirea, negocierea, implementarea şi monitorizarea viitorului AA şi ACLAC (DCFTA) între UE şi RM

Scopul Programului este acordarea suportului în elaborarea şi revizuirea politicilor naţionale, legislaţiei primare şi secundare în domeniul reformei administraţiei publice, justiţiei şi afaceri interne, creării Zonei Economice de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană, ş.a


Sinergia Mării Negre

Sinergia Mării Negre

  • Energie
  • Transport
  • Mediu

Strategia Dunării

Strategia Dunării

  • Conectarea Regiunii Dunării- transport, energie, cultură, turism;
  • Protecţia mediului înconjurător;
  • Consolidarea prosperităţii - cercetare, educaţie şi tehnologii informaţionale, competitivitate
  • Consolidarea Regiunii Dunării - capacitatea instituţională şi cooperare în vederea asigurării securităţi

Parteneriatul de Mobilitate RM-UE

Parteneriatul de mobilitate - Moldova în calitate de ţară pilot

 este o iniţiativă a Uniunii Europene lansată la 5 iunie 2008, care oferă un cadru flexibil pentru realizarea proiectelor de cooperare din domeniul migraţiei. Partenerii Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului sunt 15 state-membre ale UE  (Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania. Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria), Comisia Europeană, FRONTEX şi Fundaţia Europeană pentru Instruire.

ENPARD
Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD).

ENPARD este o inițiativă politică nouă, care face parte din angajamentul UE pentru o creștere incluzivă și stabilitate în vecinătatea sa și recunoaște importanța potențială a agriculturii din punctul de vedere al securității alimentare, al producției sustenabile și al ocupării forței de muncă din mediul rural

ENPARD a fost creat prin două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Serviciului European de Acțiune Externă, din martie și mai 2011. 

UE oferă tuturor țărilor partenere posibilitatea de a participa la un dialog pe tema ENPARD și este pregătită să оi ajute la implementarea politicilor ENPARD și a reformelor conexe pe toți cei angajați să transforme agricultura/dezvoltarea rurală оntr-un sector prioritar al cooperării lor cu UE.

Acest lucru va include asistență оn pregătirea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală pe termen lung оmpreună cu toate părțile interesate relevante, precum și оn crearea capacităților instituționale necesare la nivel național și local. ENPARD se va baza pe experiența dobвndită de UE оn procesul de reformare a agriculturii și a zonelor rurale оn țările aflate оn faza de preaderare și va ține seama de diversitatea experiențelor și a eforturilor din țările partenere. ENPARD adoptă, de asemenea, o abordare strategică și holistică, cu accent puternic pe participarea societății civile și a părților interesate din sector.

Strategia sectorială națională, care definește provocările și obiectivele sectoarelor, constituie baza unui dialog politic оntre UE și partenerii săi. Pentru ENPARD, dialogul ar trebui să conducă la programe de lucru multianuale comune, pregătite de țările partenere și convenite cu UE, оn cadrul cărora țările să оși definească obiectivele politicilor оn materie de agricultură și dezvoltare rurală. Acest dialog va facilita și schimburile regionale și va contribui la identificarea acțiunilor-pilot acolo unde este necesar.
Detalii -  Agricultură şi dezvoltarea rurală (ENPARD)

Fondul european pentru democraţie

 

Fondul european pentru democraţie – Suport pentru societatea civilă

Scopul FED este de a conferi mai multă influenţă şi coerenţă eforturilor depuse de UE, de statele membre ale acesteia şi de mai multe fundaţii politice europene de amploare care activează deja în acest domeniu. Acesta va acorda ajutor actorilor ţărilor implicate într-un proces de schimbare rapidă  care, din cauza unui mandat restricţionat şi a unor proceduri excesiv de lungi de finanţare, au beneficiat numai de un sprijin limitat din partea UE. Beneficiarii vor include partidele politice, persoanlităţile politice (disidenţi, reprezentanţi ai opoziţiei, lideri ai organizaţiilor de tineret), mişcările sociale şi respezentanţii societăţii civile, ai sectorului cultural şi ai presei (jurnalişti, bloggeri, activitşti de pe reţelele de socializare şi artişti) cu un program clar care urmăreşte îmbunătăţirea democraţiei, în special când toate aceste părţi interesate operează într-un context politici foarte nesigur. Acest lucru va constitui valoarea adăugată a Fondului.

Programul pilot de dezvoltare regională

Programul Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR) are ca obiectiv general oferirea suportului în avansarea coeziunii economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicilor, cadrului legislativ și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor din Republica Moldova
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida