Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
23.11.2012
Sursa: RAPID
2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul european al cetăţenilor
2013 has been officially named "The European Year of Citizens"
Cuvinte cheie: anul european al cetăţenilor, ,
Acces: On-line
„Este vorba despre Europa. Este vorba despre voi. Participați la dezbatere.”

„Este vorba despre Europa. Este vorba despre voi. Participați la dezbatere.” - 2013 este „Anul european al cetățenilor”

2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul european al cetățenilor”. La 20 de ani de la introducerea cetățeniei UE, anul 2013 se va concentra atât pe ceea ce s-a realizat deja pentru cetățeni, cât și pe oferirea unui răspuns la așteptările acestora în ceea ce privește viitorul. Decizia Parlamentului European și a Consiliului referitoare la propunerea Comisiei Europene a fost publicată astăzi în Jurnalul Oficial. Evenimentele care vor avea loc pe parcursul Anului european vor explica modul în care oamenii pot beneficia în mod direct de drepturile lor în UE, precum și politicile și programele existente. De asemenea, Anul european va stimula organizarea, la nivelul UE, a unei dezbateri cu cetățenii cu privire la modul în care ar trebui să arate Uniunea Europeană în viitor și la reformele necesare pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi.

La 20 de ani de la introducerea cetățeniei UE, s-au înregistrat progrese importante în acest sens. Este momentul să reflectăm cu privire la stadiul în care ne aflăm și la ceea ce ar trebui să ne aducă viitorul.”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE responsabil pentru justiție și cetățenie. Oamenii așteaptă din partea Europei rezultate concrete, iar Europa le oferă aceste rezultate prin reducerea tarifelor de roaming, îmbunătățirea drepturilor victimelor infracționalității și facilitarea cumpărăturilor online pentru consumatori. Dorim să obținem în continuare rezultate pozitive privind drepturile cetățenilor, acesta fiind motivul pentru care dedicăm un an întreg celor aflați în centrul proiectului european – cetățenii noștri. Anul european al cetățenilor este o ocazie pentru noi de a vă asculta și de a ne informa cu privire la ceea ce doriți și la modul în care putem construi împreună Uniunea Europeană a viitorului.”

Anul european al cetățenilor coincide cu cea de a 20-a aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii, cu ocazia intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993. 2013 va fi, de asemenea, anul în care Comisia va adopta următorul său raport privind cetățenia UE (a se vedea raportul din 2010: IP/10/1390), care va prezenta inițiative specifice suplimentare ale UE pentru eliminarea obstacolelor rămase care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Anul care precede alegerile europene din 2014 reprezintă, de asemenea, momentul potrivit pentru o dezbatere amplă privind viitorul.

În vederea pregătirii terenului pentru Anul european, Comisia a organizat, în perioada 9 mai - 9 septembrie 2012, o amplă consultare publică în care cetățenii au fost întrebați despre problemele cu care s-au confruntat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Contribuțiile acestora, care sunt în prezent analizate, se vor reflecta în Raportul privind cetățenia care urmează să fie publicat la 9 mai 2013.

În contextul activităților specifice Anului european, politicienii au început să organizeze dezbateri cu cetățenii în mod direct cu privire la viitorul Europei. Astfel de dezbateri vor avea loc în întreaga Uniune, pe parcursul anului 2013. Participarea la dezbateri va fi deschisă tuturor: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_ro.htm. Primele dezbateri au fost deja organizate în Spania, Austria și Germania și multe altele vor urma.

Anul european al cetățenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu cetățenii care va avea loc la Dublin pe 10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Președinției irlandeze a Consiliului.

Context

Astăzi a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, publicația oficială pentru legislația Uniunii, decizia privind desemnarea anului 2013 ca „Anul european al cetățenilor”, ca urmare a adoptării de către Parlamentul European și Consiliu a unei propuneri a Comisiei din august 2011 (a se vedea IP/11/959).

În decizie se precizează că bugetul alocat anului european este de 1 milion EUR, însă nivelul final al acestuia face obiectul negocierilor în curs cu privire la bugetul UE pentru 2013.

Campania de comunicare privind Anul european va utiliza în modul cel mai eficient instrumentele și materialele existente (cum ar fi site-uri internet, portaluri, videoclipuri, broșuri, evenimente etc.) pentru sensibilizarea publicului și promovarea utilizării informațiilor și instrumentelor participative multilingve existente (inclusiv Europe Direct, Europa ta, SOLVIT, elaborarea interactivă a politicilor, inițiativa cetățenească europeană, petițiile), prin care să se răspundă preocupărilor cetățenilor și să se aducă îmbunătățiri reale în viața lor de zi cu zi. În acest scop, Comisia colaborează strâns cu celelalte instituții ale UE, cu autoritățile statelor membre (la nivel național, regional și local) și cu organizații ale societății civile.

S-a constituit o alianță a organizațiilor societății civile la nivelul UE pentru a colabora în mod expres cu Comisia în ceea ce privește Anul european. Această „Alianță privind anul european al cetățenilor” (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) este un partener strategic cheie reprezentând societatea civilă.
 

Anul european al cetățenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu cetățenii care va avea loc la Dublin pe 10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Președinției irlandeze a Consiliului.


 

Informaţii suplimentare
 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida