Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
24.11.2017
Cel de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic
„Parteneriatul Estic este, în primul și în primul rând, un parteneriat al oamenilor. Acesta urmărește să amelioreze condițiile de trai în toate țările implicate în parteneriat și să realizeze o apropiere mai mare între societățile noastre. Parteneriatul este menit să apere valorile, principiile și aspirațiile pe care cetățenii Uniunii Europene și ai țărilor din vecinătatea estică le împărtășesc, în mod colectiv”

Cel de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic a avut loc la Bruxelles. A fost ocazia de a se celebra realizările din ultimii doi ani din cadrul relațiilor UE cu cei șase parteneri estici și de a se pregăti implementarea, până în 2020, a 20 de acțiuni concrete care vor aduce beneficii tangibile pentru cetățeni.

La summit, organizat la nivelul șefilor de stat sau de guvern, au participat instituțiile Uniunii Europene, reprezentate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și de președintele Consiliului European, Donald Tusk, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și cei șase parteneri estici, și anume Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Acestora li s-au alăturat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, precum și comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, și comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström.

Participanții au convenit asupra unei Declarații comune a Summitului. Pe marginea summitului, au avansat lucrările la o serie de acorduri, printre acestea numărându-se un nou acord bilateral între Uniunea Europeană și Armenia, un acord privind un spațiu aerian comun cu Armenia și extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) a UE la o serie de parteneri estici.

„Parteneriatul Estic este, în primul și în primul rând, un parteneriat al oamenilor. Acesta urmărește să amelioreze condițiile de trai în toate țările implicate în parteneriat și să realizeze o apropiere mai mare între societățile noastre. Parteneriatul este menit să apere valorile, principiile și aspirațiile pe care cetățenii Uniunii Europene și ai țărilor din vecinătatea estică le împărtășesc, în mod colectiv”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „La summitul de astăzi am convenit asupra unui ansamblu de 20 de acțiuni concrete care urmează să fie realizate până în 2020. Prin intermediul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană a contribuit la crearea a 10 000 de locuri de muncă, la formarea a 20 000 de persoane și la acordarea a peste 100 000 de împrumuturi destinate întreprinderilor. Am îmbunătățit accesul la servicii juridice gratuite, am investit în legăturile de transport, am promovat egalitatea de gen și am ajutat mii de studenți să circule între Europa și regiunea Parteneriatului Estic. În perspectiva anului 2020 și a perioadei ulterioare, acum este momentul să întreprindem și mai multe acțiuni. Suntem pe calea cea bună, să nu ne abatem de la acest drum.”

Toate opiniile exprimate de președintele Juncker la conferința de presă comună sunt disponibile on-line.

Parteneriatul Estic, sursă de beneficii tangibile pentru cetățeni: 20 de acțiuni concrete de realizat până în 2020

Îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor se află în centrul Parteneriatului Estic. De la ultimul summit al acestui parteneriat, care a avut loc la Riga în 2015, cooperarea s-a axat pe patru domenii prioritare:

 1. Economie mai puternică: dezvoltarea economică și oportunități de piață mai bune;
 2. Guvernanță mai puternică: consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe;
 3. Conectivitate mai puternică: îmbunătățirea conectivității, în special în domeniul transportului și al energiei, precum și al mediului și al schimbărilor climatice;
 4. Societate mai puternică: sporirea mobilității și a contactelor între oameni.

În conformitate cu aceste priorități, Uniunea Europeană, statele sale membre și țările partenere au aprobat astăzi douăzeci de acțiuni concrete prin care se stabilește un plan de lucru clar pentru viitor și care trebuie realizate până în anul 2020. Printre acestea se numără:

 • o mai mare implicare a organizațiilor locale ale societății civile și sprijin orientat în special către acestea;
 • sprijinirea întreprinderilor și acordarea de împrumuturi în moneda locală, în parteneriat cu principalele instituții financiare internaționale;
 • îmbunătățirea capacității țărilor partenere de a valorifica oportunitățile de schimburi comerciale, atât cu UE, cât și între ele;
 • asumarea de angajamente de reformă în domeniul eficienței energetice și realizarea de investiții specifice în acest domeniu;
 • dezvoltarea unor legături de transport mai bune și mai sigure până în 2030, cu investiții pe termen lung care să contribuie la conectarea țărilor partenere atât cu UE, cât și între ele;
 • un pachet digital, care să includă măsuri concrete vizând armonizarea prețurilor de roaming și reducerea tarifelor de roaming între țările partenere, un acces mai ușor și mai ieftin la internet prin punerea în aplicare a unor strategii naționale privind banda largă, precum și sprijinirea creării de locuri de muncă în industriile digitale;
 • un nou pachet substanțial de sprijin pentru tineret și educație;
 • o nouă abordare cuprinzătoare în materie de comunicare în ceea ce privește sprijinul pentru Parteneriatul Estic, precum și intensificarea comunicării strategice.

Summitul a aprobat, de asemenea, un cadru instituțional multilateral revizuit pentru Parteneriatul Estic, care oferă cooperării noaste orientări politice mai puternice și o abordare orientată într-o mai mare măsură spre rezultate.

Parteneriatul Estic: un parteneriat care dă rezultate

De la ultimul Summit al Parteneriatului Estic, care a avut loc la Riga în 2015, s-au realizat progrese semnificative în relațiile dintre UE și cele șase țări partenere. Acordurile de asociere, care includ zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina, au intrat acum pe deplin în vigoare, deschizând noi oportunități pentru o cooperare mai strânsă în ceea ce privește soluționarea principalelor provocări, precum și integrarea economică și schimburile comerciale. Schimburile comerciale dintre cele trei țări partenere asociate și UE s-au intensificat considerabil. Punerea în aplicare a acestor acorduri va fi ghidată de programele de asociere, care au fost actualizate recent. În urma unei serii de reforme ambițioase, s-a instituit regimul de călătorii fără viză către spațiul Schengen pentru posesorii de pașapoarte biometrice din Georgia și Ucraina, acest regim adăugându-se regimului similar instituit din 2014 pentru Republica Moldova.

S-au înregistrat, de asemenea, progrese în relațiile cu Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Astăzi, Uniunea Europeană și Armenia au semnat un acord de parteneriat cuprinzător și consolidat. Acest nou acord va permite Uniunii Europene și Armeniei să colaboreze mai strâns pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm și pentru a valorifica la maximum oportunitățile de care dispunem. De asemenea, s-au înregistrat progrese importante în cadrul negocierilor privind un nou acord-cadru cu Azerbaidjan, iar relațiile cu Belarus au avansat datorită Grupului de coordonare recent înființat. Viitoarele priorități pe care le fixăm cu fiecare dintre cele trei țări în cadrul parteneriatului vor stabili un nou cadru strategic pentru asistența noastră. Prioritățile parteneriatului cu Armenia au fost adoptate, iar prioritățile parteneriatelor cu Azerbaidjan și Belarus sunt în prezent în discuție.

De asemenea, UE și Armenia au parafat  un Acord privind un spațiu aerian comun. Acesta va îmbunătăți accesul pe piață al companiilor aeriene ale ambelor părți și va asigura o mai bună conectivitate, ceea ce va conduce la o gamă mai largă de posibilități de alegere, la servicii mai bune și la prețuri mai mici pentru călători. Acordul, care face parte din Strategia din domeniul aviației pentru Europa a Comisiei Europene, va institui, de asemenea, un cadru comun de reglementare, de exemplu în domeniile siguranței și securității aviației. Mai multe informații sunt disponibile aici.

În ceea ce privește interconexiunile din domeniul transportului, UE și țările partenere au convenit asupra hărților indicative care prezintă extinderea în țările Parteneriatului Estic a rețelei centrale transeuropene de transport (TEN-T) a UE, ca bază pentru a îmbunătăți conectivitatea în domeniul transportului și pentru a identifica prioritățile comune în materie de infrastructură. În acest scop, pe marginea summitului au fost semnate înțelegeri la nivel înalt.

Următorul summit al Parteneriatului estic este prevăzut pentru 2019.

În documentul de lucru comun intitulat „Parteneriatul estic - Axarea pe principalele priorități și rezultate”, SEAE și Comisia Europeană au identificat 20 de rezultate pentru 2020 în aceste patru domenii. Raportul a fost prezentat prima dată în decembrie 2016 și revizuit în iunie 2017.

Un angajament structurat cu o gamă mai largă de organizații ale societății civile, care promovează egalitatea de gen și non-discriminarea, precum și comunicare strategică mai clară și personalizată sunt, de asemenea, urmărite în toate domeniile.
*
 1. 20 de livrabile pentru 2020: Generarea rezultatelor tangibile pentru cetățeni
 2. DATE ȘI CIFRE DESPRE RELAȚIILE UE-REPUBLICA MOLDOVA
 3. UE ajută afacerile să crească în Moldova

Parteneriatul Estic, modelat de societate în ansamblul său

O serie de evenimente conexe au avut loc în perioada premergătoare summitului, cu implicarea societății civile, a mass-mediei, a întreprinderilor, a parlamentelor și a altor părți interesate. Aceste angajamente demonstrează faptul că Parteneriatul Estic nu se limitează la relațiile interguvernamentale, ci se extinde la societate în ansamblul său. În perioada premergătoare summitului din 2017, au fost organizate următoarele evenimente conexe majore:

 

 • Cel de-al 3-lea Forum al Tineretului Parteneriatului Estic a avut loc la Varșovia pe 22-23 Iunie 2017. 300 participanți au fost implicați în dezbateri despre cetățenia activă și implicarea tineretului în procesul decizional. Ei au adoptat o serie de recomandări privind politicile pentru tineret.

Recomandări de la cel de-al 3-lea Forum al Tineretului Parteneriatului Estic (în engleză)

 • Conferința Autorităților Locale și Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP) a organizat reuniunea sa anuală la Bruxelles pe 12 septembrie. Evenimentul s-a concentrat pe importanța  aprofundării legăturilor cu autoritățile locale din țările PaE.

Conferința Autorităților Locale și Regionale

 • Cea de-a 2-a Conferință Media a Parteneriatului Estic a avut loc la Kiev pe 13 septembrie 2017. Conferința s-a concentrat pe necesitățile de dezvoltare ale mass-media și ale jurnalismului profesionist în perioada modernă. Evenimentul a atras peste 350 participanți, confirmând amploarea provocărilor aferente libertății de exprimare cu care se confruntă mass-media.

Conferința Media a Parteneriatului Estic

 • Conferința de E-parteneriat a Parteneriatului Estic a avut loc la Tallinn pe 4 octombrie 2017.

Evenimentul a prezentat rezultatele pozitive obținute în procesul de dezvoltare a e-guvernării în țările PaE. Participanții, de asemenea, au evaluat situația în regiune și căile de urmat. Un raport privind securitatea spațiului cibernetic și e-democrația în țările PaE a fost pregătit pentru acest eveniment.

Conferința de E-parteneriat a Parteneriatului Estic

Analiza situației: siguranța și securitatea spațiului cibernetic și e-democrația în țările Parteneriatului Estic (în engleză)

 • Conferința UE pentru Tineret a avut loc la Tallinn pe 23-26 octombrie 2017. Pentru prima dată, doisprezece tineri din țările PaE au participat la eveniment. Ei s-au alăturat celor aproximativ 250 reprezentanți ai tinerilor și factorilor de decizie politică pentru a identifica problemele care contează astăzi cu adevărat pentru tinerii din Europa și a reflecta asupra acțiunilor care ar putea fi întreprinse pentru a le aborda.

Conferința UE pentru Tineret

 • Conferința Societății Civile a Parteneriatului Estic a avut loc pe 25-26 octombrie 2017, în combinație cu cea de a 9-a Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Evenimentul s-a concentrat pe relațiile dintre guverne și societatea civilă, guvernarea democratică, combaterea dezinformării și e-soluții.

Conferința Societății Civile a Parteneriatului Estic

Cea de-a 9-a Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

 • Forumul de Afaceri al Parteneriatului Estic a avut loc pe 26-27 octombrie 2017, la Tallinn. Participanții au discutat modalitățile de redefinire a proceselor de guvernare și creare a unei baze pentru economiile digitale. Discuțiile s-au concentrat, de asemenea, pe comerțul transfrontalier, logistică, e-comerț și finanțare pentru afacerile internaționale. Peste 500 oameni de afaceri, funcționari guvernamentali, factori de decizie politică din UE și țările PaE au participat la eveniment. A fost semnat un acord între UE și Banca Europeană de Investiții (BEI), în marja acestui eveniment. Acesta va permite BEI să furnizeze primele împrumuturi în monedă locală în Ucraina. BEI și Fondul European de Investiții (FEI) vor semna, de asemenea, alte trei acorduri de garantare susținute de UE cu băncile locale. Obiectivul este de a răspunde necesităților urgente ale mediului de afaceri din Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Parteneriatul Estic explicat

Parteneriatul Estic (PaE) este o inițiativă comună care implică UE, Statele sale Membre și cei șase Parteneri Estici: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a fost dezvoltată în 2004 ca un cadru pentru relațiile cu țările vecine ale UE. Parteneriatul Estic (PaE) a fost instituit ca o dimensiune estică specifică a PEV, care conține atât o dimensiune bilaterală, cât și una multilaterală.

Cadrul general care reglementează relațiile dintre UE și cei șase Parteneri Estici ai săi este prevăzut de acordurile bilaterale relevante, precum Acordurile de Asociere și Programele de Asociere și Prioritățile Parteneriatului.

Acordurile de Asociere și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/ZLSAC ), încheiate în 2014, au ridicat relațiile dintre UE și Georgia, Republica Moldova și Ucraina la un nou nivel. Acordurile vizează consolidarea procesului de asociere politică și integrare economică. Acestea implică reforme semnificative ce au drept scop să aducă Țările Partenere mai aproape de UE prin alinierea legislației și standardelor cu cele ale UE. Cel mai important este faptul că ele au scopul de a îmbunătăți viețile cetățenilor într-un mod tangibil. Un exemplu remarcabil este Acordul privind liberalizarea regimului de vize ,care a intrat în vigoare pentru Georgia și Ucraina în 2017. Pentru Republica Moldova  acesta a intrat în vigoare în 2014.

Ca urmare a revizuirii  PEV din 2015, care a pus accentul pe inițiativa de acțiune la nivel local  și o politică diferențiată, o abordare adaptată a fost aplicată în relațiile cu Armenia, Azerbaidjan și Belarus. În mod concret, un nou Acord de Parteneriat Cuprinzător și Consolidat a fost negociat cu Armenia, a cărei cooperare politică și economică cu UE va lua în considerare celelalte angajamente internaționale ale Armeniei. UE negociază, de asemenea, un nou Acord Cadru cu Azerbaidjan, pentru a reflecta mai bine interesele și valorile existente. Cu Belarus, UE aprofundează  implicarea sa de o manieră graduală.

Cooperarea Financiară

În perioada 2014-2020 – Instrumentul European de Vecinătate (IEV) reprezintă principalul instrument financiar al UE  pentru cooperarea cu statele din Parteneriatul Estic. Între 2014 și 2017, Țările Partenere au beneficiat deja de fonduri UE în valoare globală de 2,8 miliarde de Euro.

Pentru a asigura implementarea priorităților politicii PaE, noile Cadre Multianuale de Asistență pentru perioada 2017/2018-2020 au fost proiectate într-o manieră inclusivă între UE, statele sale membre și cele șase Țări Partenere. Funcționând ca planuri de acțiune până în 2020, acestea acoperă cele patru domenii prioritare ale Parteneriatului Estic.

Summitul precedent

Summitul precedent al Parteneriatului estic a avut loc la Riga în perioada 21-22 mai 2015. Acesta a reconfirmat importanța strategică pe care UE o acordă parteneriatului și a demonstrat hotărârea fermă de a urmări relații adaptate și mai strânse cu cele șase țări partenere.

Informaţii suplimentare
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida