Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
21.05.2015
Conferinţa Societăţii Civile de la Riga: cooperare, consolidare, dialog
Eastern Partnership Civil Society Conference
În perioada 20-21 mai, în cadrul summit-ului Parteneriatului Estic (PaE) de la Riga, se desfășoară Conferința Societății Civile a PaE la care participă câteva sute de reprezentanți ai societății civile și experți din statele membre UE și din țările PaE.
 
tradapătare infoeuropa.md


La eveniment participă politicieni de rang înalt și experți cu renume din Letonia și din alte state membre UE, precum și din țările PaE.

Conferința a fost inaugurată pe 20 mai Biblioteca Națională a Letoniei de prim-ministrul leton, Laimdota Straujuma, care a subliniat că atât Conferința Societății Civile, cât și Conferința privind libertatea mass-media și Forumul de Afaceri organizate în perioada Summitului, vizează promovarea integrării economice regionale: ”Sunt toți pilonii importanți ai Parteneriatului Estic, care reflectă ambiția sa de a crea o zonă de pace, stabilitate, dezvoltare și prosperitate, precum și pentru a aduce societățile partenere mai aproape de Uniunea Europeană”.

Potrivit primului-ministru leton, evenimentele din Ucraina de anul trecut au evidențiat rolul important al societății civile în promovarea păcii și stabilității. În acest context, ea a remarcat importanța unei societăți civile active, pe deplin angajată în toate procesele care au loc în cadrul Parteneriatului Estic.

Laimdota Straujuma a afirmat că Summitul de la Riga este un bun prilej de a aborda probleme importante, cum ar fi rolul strategic al societății civile în cadrul Parteneriatului Estic sau rolul societății civile în promovarea unei guvernanțe mai bune, incluziunii sociale și creșterii durabile.
 
Printre alți vorbitori importanți se numără Edgars Rinkēvičs, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia; Johannes Hahn, Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere; Tamar Beruchashvili, Ministrul Afacerilor Externe al Georgiei; Sandra Kalniete, membru al Parlamentului European; Oleh Rybachuk, fost viceprim-ministru al Ucrainei; Ales Bialiatski, președintele Centrului pentru Drepturile Omului din Belarus ”Vyasna” și vicepreședinte al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului din Belarus; Ian Bond, directorul Politică Externă din cadrul Centrului pentru Reformă Europeană etc.
 
Conferința își propune drept scop să consolideze societatea civilă și s-o implice în planificarea și punerea în aplicare a politicii PaE. Conferința Societății Civile, care se desfășoară simultan cu Summitul Parteneriatului Estic, pune în discuție aspecte strâns legate de cele discutate în cadrul Summitului, oferind reprezentanților societății civile, organizațiilor non-guvernamentale și experților o platformă pentru a aborda problemele PaE.

”Conferința Societății Civile, de rând cu Summit-ul Parteneriatului Estic, oferă posibilitatea de a îmbunătăți politica de vecinătate a Uniunii Europene, de a reduce birocrația și a consolida abordările flexibile și strategice. Prin organizarea acestei conferințe, Letonia subliniază importanța majoră a societății civile în punerea în aplicare a principiilor democrației, statului de drept și a bunei guvernări în țările PaE”, afirmă Andis Kudors, director executiv al Centrului pentru Studii Politice Est-Europene din Letonia.

Subiectele abordate în cadrul Conferinței se referă la recentele realizări, dar și la provocările actuale ale politicii PaE din punctul de vedere al societății civile. De asemenea, Conferința se axează pe posibilitățile Parteneriatul Estic și rolul societății civile în procesul de consolidare a securității regionale, posibilele mecanisme de susținere a societății civile, inclusiv posibilitățile de cooperare transfrontalieră, precum și pe viitoarele teme de actualitate ale politicii PaE. Recomandările privind modalitățile eficiente de a realiza obiectivele Parteneriatului Estic vor fi prezentate instituțiilor UE, precum și statelor membre ale UE și țărilor PaE.

Reprezentanții societății civile din întreaga regiune a Parteneriatului Estic au participat la sesiuni tematice și grupuri de lucru pentru a discuta despre stadiul actual al democratizării și îmbunătățiri situației în regiunea PaE. Grupurile de lucru elaborat recomandări pentru instituțiile UE, guvernele UE și cele ale țărilor Parteneriatului Estic cu privire la modul de a realiza mai eficient obiectivele stabilite. Recomandările au fost înmânate ministrului leton de Externe, Edgars Rinkēvičs, și Comisarului European, Johannes Hahn.

În preambulul acestor recomandări se spune că ”agresiunea militară rusă în Ucraina a afectat în mod semnificativ regiunea PaE. Prin urmare, este important să fie continuată consolidarea politicii Parteneriatului Estic, cu un accent special pe susținerea societății civile”.

Recomandările remarcă, de asemenea, influența negativă a propagandei ruse asupra țărilor partenere și atrage atenția asupra necesității de a promova valorile europene și a stabili mecanisme pentru a limita impactul negativ al propagandei.

Societatea civilă mai recomandă intensificarea cooperării între țările membre NATO și cele ale Parteneriatului Estic, pentru a preveni noi amenințări de război.

Cu ocazia Summit-ului, societatea civilă a depus la Riga o cerere simbolică de aderare a Republicii Moldova la UE. Inițiativa a venit din partea Ucrainei, fiind susținută de reprezentanții Moldovei și Georgiei. Din partea Republicii Moldova cererea a fost înmânată de Lilia Carasciuc, președinta organizației Transparency International Moldova, membră a Platformei societății civile ”Pentru Europa”. Documentul este unul simbolic și vine să confirme aspirațiile europene ale Republicii Moldova.

Informaţii suplimentare
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida