Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
18.05.2018
Croaţia preia preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de la Danemarca
Cuvinte cheie: consiliul europei, ,
Acces: On-line
În cadrul Sesiunii ordinare a  Comitetului de miniștri al CoE de la Elsinore, Danemarca, la care au participat reprezentanți ai celor 47 de state membre ale acesteia, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei începând cu 18 mai 2018 a trecut de la Danemarca la Croația
tradaptare infoeuropa.md

În cadrul Sesiunii ordinare a  Comitetului de miniștri al CoE de la Elsinore, Danemarca, la care au participat reprezentanți ai celor 47 de state membre ale acesteia, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei începând cu 18 mai 2018 a trecut de la Danemarca la Croația,

Președintele în exercițiu, Anders Samuelsen, ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, a predat pentru următoarele șase luni toate atribuțiile  noului președinte al Comitetului de Miniștri, Marija Pejčinović Burić, ministrul Afacerilor Externe și Europene al Croației.


Prioritățile președinției croate la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (18 mai - 21 noiembrie 2018)

Croatia: 18/05/2018 - 21/11/2018Consiliul Europei, o organizație internațională și o instituție europeană centrală fondată după al doilea război mondial, reprezintă un punct de referință general al celor mai înalte standarde democratice în domeniul respectării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept.

Croația a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului Europei la 6 noiembrie 1996.

Prin calitatea sa de membru, Croația a confirmat angajamentul său real la toate valorile democratice valide ale Consiliului Europei, recunoscând importanța promovării conștientizării identității culturale europene comune, prin cele mai înalte standarde de protecție a drepturilor omului.

Croația, în calitate de stat membru activ, icontribuie la toate eforturile comune în vederea soluționării numeroaselor probleme cu care se confruntă Europa contemporană - de la găsirea unor modalități de a avansa protecția minorităților și a drepturilor tinerilor, până la lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane. Croația, la fel, precum si celelalte state membre, este conștientă de faptul că numai o Europă democratică bazată pe cooperare reciprocă și dialog deschis poate fi stabilă, sigură și prosperă.

Croația, pentru prima dată de când a devenit membru al Consiliului Europei, va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În timpul președinției sale, Croația va încerca să promoveze și să consolideze în continuare valorile democratice, drepturile omului și statul de drept pe baza rezultatelor președințiilor precedente.

Concentrată pe subiecte importante pentru protejarea, promovarea și dezvoltarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a identității culturale a Europei, Croația, prin consultări ample cu toate părțile interesate, a stabilit următoarele patru subiecte ca priorități ale președinției sale:

  1.  lupta împotriva corupției;
  2.  protecția eficientă a drepturilor minorităților naționale și a grupurilor vulnerabile;
  3. descentralizarea în contextul consolidării administrației locale și a autoguvernării, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de absorbție a regiunilor; și

  4. protecția patrimoniului cultural și a traseelor culturale.

Consiliul Europei, pe lângă cei trei piloni cheie (protecția și promovarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept) care reprezintă valorile fundamentale ale acestei organizații, se ocupă și de o serie de subiecte sociale specifice, printre care lupta împotriva corupției este o prioritate. Corupția este un fenomen social inacceptabil, care pune în pericol drepturile omului, distruge moralul și pune în pericol stabilitatea și progresul economic al statului. Pe lângă faptul că este contrară legislației pozitive, este și o abatere de la principiile fundamentale ale societății. Prin urmare, lupta împotriva corupției este o condiție esențială pentru dezvoltarea unei societăți deschise și democratice, susținută cu fermitate de Croația.

Croația a realizat deja progrese semnificative în numeroase domenii, precum dreptul de acces la informații, finanțarea campaniilor electorale și partidelor politice, transparența activității executivului și instituirea sistemului de prevenire a conflictului de interese. În pofida progreselor înregistrate în aceste domenii, este necesar să se conștientizeze necesitatea de a monitoriza în mod continuu eficiența soluțiilor specifice, deoarece aceasta este o condiție prealabilă pentru progres.

Una dintre principalele sarcini ale Consiliului Europei și ale Croației este îmbunătățirea sistemului de protecție a drepturilor minorităților naționale și asigurarea unui mediu sigur și echitabil pentru implementarea sa, bazat pe respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Prin reforma sistemului de autoguvernare locală și regională, Croația dorește să consolideze capacitățile administrative și financiare și autonomia unităților de autoguvernare locale și regionale, să-și extindă sfera de activitate și să-și consolideze independența în planificarea, finanțarea și furnizarea de servicii în conformitate cu principiul subsidiarității.
 

Informaţii suplimentare
Prioritățile președinției croate la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

https://www.coe.int/en/web/portal/-/croatia-takes-over-chairmanship-of-committee-of-ministers-from-denmark
 
https://www.coe.int/en/web/chairmanship
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida