Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
15.02.2014
Strategia viitoare pentru integrarea europeană în vecinătatea estică, provocări şi învăţămintele desprinse
Eastern Partnership: time for a consistent, long-term EU Strategy towards the Eastern Partners and Russia
Subiectul principal al  evenimentului , organizat de Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului estic a fost  valorile democratice și drepturile omului în regiune și implicarea UE ca o forță motrice în reformele democratice

tradaptare infoeuropa.md

Recent,  în Parlamentul European, a avut loc  un eveniment de reflectie , organizat  de promotori ai Parteneriatului Estic - funcționari ai UE, jurnaliști, reprezentanți ai  societății civile. Evenimentul, organizat de Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului estic s-a concentrat asupra  viitoarei strategii de integrare europeană în vecinătatea estică, provocărilor și învățămintelor desprinse.

Printre vorbitori au fost  înalți oficiali - dl Henri Malosse, președinte al CESE, Philip Mikos, șef de unitate, al Programului Regional de Vecinătate Est,  DG Europe Aid și reprezentanți ai Comitetului de Coordonare al Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului estic - Jeff Lovitt, Jan Peiklo și Leila Alieva .

Subiectul principal al discuției a fost  valorile democratice și drepturile omului în regiune și implicarea UE ca o forță motrice în reformele democratice din țările respective din cadrul Parteneriatului estic. Henri Malosse a subliniat importanța proactivismului instituțiilor UE  în regiune și, în general, evitarea standardelor duble în tratarea țărilor  Parteneriatului estic și evitarea situației în care politica creează diviziuni pe tari. El ar dori să vadă mai multe progrese în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize din statele membre ale UE și vede o valoare mare în implicarea  diverselor părți interesate din societatea civilă în procesul de reformă.

Philip Mikos a subliniat că există evoluții pozitive în Parteneriatul estic din 2009 pana in prezent , deși unele obiective , într-adevăr , nu au fost atinse . El a vorbit despre progresul cu Georgia și Republica Moldova în ceea ce privește procesul de liberalizare a vizelor și măsuri privind crearea zonei de comerț liber. O altă realizare este că societatea civilă a devenit o parte integrantă a dialogului  în unele dintre țările Parteneriatului estic . Atunci când vorbim despre noul cadru financiar multianual 2014-2020 , el a subliniat că sprijinul țării va fi legată de progresul reformelor ( evaluată în cadrul rapoartelor anuale ) și ca principiul '' mai mult pentru mai mult " va continua să fie cheia . Oficialul a menționat , de asemenea, că programul va sprijini municipalitățile într-un mod structurat și a subliniat importanța implicării societății civile în planificarea bugetelor municipalităților . În general, oficialul a subliniat că , în comparație cu programul precedent a valorii sprijinului bilateral va crește la fel de bine ca și sprijinul pentru societatea civilă .

Vorbitorii au accentuat drumul lung pe care Parteneriatul Estic l-a parcurs și privesc Parteneriatul estic ca un semn important de recunoaștere de catre UE a capacitatatii popoarelor celor 6 țări de a se reforma, însă este clar că provocările rămân.

Printre lecțiile învățate pentru UE a fost menționat faptul, ca  lipsa de perspective de aderare pentru țările Parteneriatului estic este un factor negativ și  necesitatea unei agende proactive cu Rusia.Un factor important care ar contribui la succesul politicii astfel cum menționează , Jeff Lovitt, este organizarea campaniilor de informare publică, atât în țările Parteneriatului estic și din statele membre ale UE, care ar explica esența a acordurilor și proceselor de asociere în cadrul parteneriatului estic. Dl Lovitt a menționat, de asemenea, importanța valorilor și ca UE, sa fie consecventă în aplicarea sancțiunilor pentru politicienii din toate țările Parteneriatului estic care trec linia (incalca legea).


Informaţii suplimentare

infoeuropa.md :  Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului estic
Parteneriatul Estic

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida