Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cooperarea teritorială în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)
Obiectiv general:

cooperare teritorială durabilă între regiunile de frontieră pentru a beneficia de o dezvoltare socială și economică.

Obiectiv specific:

consolidarea contactelor transfrontaliere între autoritățile locale, comunitățile și organizațiile societății civile pentru dezvoltareaunor soluții comune la provocările sociale și economice comune.
 
Părți interesate

Programele CTPE abordează  probleme ale  dezvoltării regionale \ locale în zonele eligibile.Principalele părți interesate sunt
 • instituții ale statului  și instituții non-statale, cu capacitatea de a dezvolta și implementa programe de cooperare teritorială.
 • Instituțiile statului: autorități  locale și regionale, furnizori de servicii publice (spitale, instituții de învățământ și de cercetare, entitati prestatoare de servicii comunale și sociale, instituții culturale și asociații, etc)
 • Instituțiile non-statale includ o gamă largă de organizații ale societății civile (fundații politice și de cercetare independenta, inițiative și uniuni ale cetățenilor, sindicate, organizații de tineret, asociații de întreprinderi mici și mijlocii, etc).
 Priorități

Fiecare program de cooperare teritorială se concentrează asupra următoarelor priorități:
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților locale din regiunile transfrontaliere vizate, prin proiecte de dezvoltare economică și socială comune;
 • Abordarea provocărilor comune, cum ar fi mediul, ocuparea forței de muncă, sănătatea publică și orice alt domeniu de interes comun;
 • Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere locale "people-to-people", în zonele sportive, de educație și de schimb cultural.

regiuni eligibile
Programele Parteneriatului Estic de Cooperare Teritoriala acoperă următoarele regiuni eligibile:
 • Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritoriala  Armenia – Georgia (Armenia: Regiunile Shirak, Lori și Tavush (marze) / Georgia: Regiunile Samtskhe‐Javakheti și Kvemo Kartli
 • Programul PE de CT Azerbaijan– Georgia (Azerbaijan Regiunile economice Ganja‐Gazakh și Sheki‐Zaqatalajan:/Georgia: Regiunile Kvemo Kartli și Kakheti
 • Programul PE de CT Belarus– Ucraina (Belarus: Regiunile Brest și Gomel/ Ucraina: Regiunile Volâni, Rivne, Jitomyr, Kiev și Cernigov)
 • Programul  PE de CT Moldova – Ucraina  (Moldova: teritoriul întregii țări /  Ucraina: Regiunile Cernăuți, Vinița și Odessa
Programul de sprijin pentru Cooperare Teritorială a Parteneriatului estic
Obiectiv general:

A promova cooperarea transfrontalieră durabilă între regiunile de frontieră ale țărilor partenere din cadrul Parteneriatului estic pentru elaborarea de unor soluții eficiente privind provocările comune aplicabile în zonele de frontieră.
 
 Obiective specifice:
 • să creeze un mediu favorabil pentru viitoarele programe de cooperare teritorială de-a lungul frontierelor Armenia - Georgia, Azerbaidjan - Georgia, Belarus - Ucraina și Moldova - Ucraina în ceea ce privește specificul fiecărui domeniu de frontieră;
 • să consolideze capacitatea actorilor locali și regionali ale institutiilor  statului și institutiilor non-statale de-a lungul frontierelor Armenia - Georgia, Azerbaidjan - Georgia, Belarus - Ucraina și Moldova - Ucraina pentru a dezvolta și implementa proiecte transfrontaliere.
Programele de cooperare teritorială vor fi puse în aplicare printr-un mecanism de finanțare bazat pe cereri publice de propuneri. Toate proiectele vor necesita partenerii de pe ambele laturi ale frontierei și un beneficiu vizibil transfrontalier pentru ambii parteneri.
 
 Publicul țintă:

Organizațiile locale / regionale cu sediul în zonele eligibile ale programelor:
 • Autoritățile locale / regionale;
 • Furnizorii de servicii de stat (de exemplu, instituțiile de sănătate publică);
 • Instituțiile de învățământ academic, și de cercetare;
 • Instituții Sportive și instituții culturale, inclusiv muzee, biblioteci, organizații de tineret;
 • Organizații ale societății civile;
 • Asociațiile de afaceri și sindicate.
Programul de sprijin pentru Cooperare Teritorială a Parteneriatului estic se axează pe consolidarea capacitățilorde a  permite autorităților locale / regionale să gestioneze în mod eficient și să participe în cadrul viitoarelor programe teritoriale între țările Parteneriatului Estic, în numele

PĂCII - DEZVOLTĂRII - A DIALOGULUI INTERCULTURAL

Rezultatele să fie obținute prin Programul de sprijin CTPE

pentru Consolidarea capacitătilor  instituționale:.
 
-un studiu detaliat de cartografiere și de identificare a actorilor și grupurilor țintă esențiale pentru implementarea cu succes a programelor de cooperare teritorială;
-dezvoltarea  abordărilor și mecanismelor de gestionare;
-identificarea obstacolelor politice, juridice și administrative de cooperare teritorială și punerea în aplicare a celor mai bune practici pentru a le soluționa;
-generarea de resurse financiare suplimentare pentru cooperare teritorială de la guverne și donatori.
 
pentru Consolidarea capacităților:

-o mai bună înțelegere a capacității grupurilor țintă și a metodologiilor de a aborda decalajele privind particularitățile individuale ale fiecăreia dintre cele patru regiuni transfrontaliere;
-consolidarea capacității actorilor statali și non-statali de pe ambele părți ale frontierelor pentru a identifica parteneri și acțiuni de interes comun, accesul la finanțare și de a gestiona proiecte comune consolidate;
- sensibilizarea privind programele  de cooperare teritorială în regiunile respective și consolidarea actorilor statali și non-statali beneficiari de cooperare teritorială.

Programul de sprijin CTPE Durata:

Noiembrie 2012 - decembrie 2015

Informaţii suplimentare
Căutare
În focus

Ghidul cerinţelor naţionale în Republica Moldova privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Comun Moldova – Ucraina
Noutăți
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida