Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Danemarca
1 miliard de DKK (133 milioane EUR) au fost prevăzute în cadrul Programului de vecinătate pentru perioada 2013-2017 pentru Europa de est şi sud-est, care vor fi debursate în tranşe în valoare de aproximativ 200 milioane DKK pe an.

Sectoarele de prioritate:

1) Drepturile omului şi democraţia, inclusiv buna guvernare, reglementarea conflictelor şi menţinerea păcii, egalitatea de gen, drepturile minorităților, drepturile popoarelor indigene, precum şi consolidarea societăţii civile şi mass-mediei independente;
2) Dezvoltare economică sustenabilă şi inclusivă, inclusiv dezvoltarea sectorului privat cu scopul de a promova creşterea economică sustenabilă, dezvoltarea abilităţilor, crearea locurilor de muncă, asigurarea eficienţei energetice şi tehnologiei bio.

Asistenţa Guvernului danez acordată RM vizează, în special, proiectele din domeniul mediului, îmbunătăţirii eficienţei Parlamentului, consolidării societăţii civile şi a presie libere şi independente, promovării creşterii economice rurale şi reducerii sărăciei.

Asistenţa de dezvoltare acordată de Danemarca este prevăzută şi gestionată în baza Actului privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare  Actul consolidat nr. 555 din 18.06.2012.


DANIDA

Asistenţă daneză pentru dezvoltare internaţională (DANIDA).

Politica în domeniul asistenţei de dezvoltare şi politica externă sunt integrate în activitatea zilnică a Serviciului de Externe din Danemarca atât în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Copenhaga, cât şi în cadrul misiunilor daneze în ţările partenere ale Danemarcei. DANIDA nu este o organizaţie independentă.

Ministerul pentru Cooperare de Dezvoltare este responsabil de asistenţa pentru dezvoltare şi este susţinut de Ministerul Afacerilor şi Serviciilor Externe.

Organizaţiile din Republica Moldova prezintă propunerile de proiecte DANIDA pentru examinare şi aprobare. Nu există nici un termen limită de prezentare a propunerilor de proiecte.

Programul de vecinătate este implementat de partenerii publici şi privaţi şi organizaţiile societăţii civile atât cele daneze, cât şi cele regionale şi internaţionale. Ministerul Afacerilor Externe va coopera direct cu organizaţiile multilaterale în domeniile în care acestea dispun de capacităţile necesare.

Alte programe de suport ale DANIDA disponibile pentru organizaţiile din Republica Moldova:

• DANIDA Business FINANCE

DB Finance este menit pentru proiectele industriale mici cu potenţial direct de creare a locurilor de muncă, care nu pot fi finanţate în condiţii normale de piaţă.

DB Finance ţinteşte principalele sectoare de infrastructură unde investiţiile pot îmbunătăţi climatul pentru dezvoltarea economică, în special în sectorul privat. Principalele domenii sînt transporturile, energia, aprovizionarea cu apă şi canalizarea. În toate domeniile prioritate au tehnologiile ecologice.

E-mail: dbfinance@um.dk
Internet: http://dbfinance.um.dk

• DANIDA Business PARTNERSHIPS

DANIDA Business Partnerships susţine transferul cunoştinţelor şi tehnologiei de la partenerii danezi la nivel local. Acest program include inițiative de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai ale oamenilor săraci, precum şi a competitivităţii întreprinderilor locale. Aşadar, DANIDA Business Partnerships susţine crearea parteneriatelor care aduc valoare atât companiilor, cât şi societăţii.

E-mail: dbpartnerships@um.dk
Internet: http://dbpartnerships.um.dk

DOCUMENTE
DATE DE CONTACT
Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca
DANIDA
Departamentul pentru Vecinătatea Europeană
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhaga K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
E-mail: eun@um.dk
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/
 
Informaţii suplimentare
Căutare
Strategia 2013-2017
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida