Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Democraţia în acţiune

''Forumul Mondial pentru Democraţie'' este o iniţiativă a Consiliului Europei, concepută ca un cadru anual de dialog între diverse medii ale societăţii, pe tematici legate de percepţia proceselor şi fenomenelor democratice.


Manifestarea îşi propune să devină un eveniment de impact, cu o reprezentare de nivel înalt, din diverse regiuni ale globului, similară Forumului Economic Mondial de la Davos sau Forumului Social Mondial de la Porto Alegre.

Organizarea Forumului se înscrie în contextul procesului de reformă a Consiliului Europei. În cadrul primei ediţii, desfăşurată în perioada 5-10 octombrie 2012 a fost discutat conceptul de democraţie, sub titlul ''Reducerea decalajului între vechile modele şi noile realităţi ale democraţiei'' (''Bridging the gap. Democracy between old models and new realities''). Ce-a dea doua ediţie va avea loc la 27-29 noiembrie 2013 cu genericul "Reconectarea democraţiei: consolidarea legăturilor între instituţii şi cetăţeni în era digitală" (""Re-wiring Democracy: connecting institutions and citizens in the digital age").

Tradiţional, lucrările Forumului se desfăşoară pe parcursul a trei zile, în dezbateri plenare şi tematice, ateliere de lucru şi reuniuni publice. Sunt prevăzute, de asemenea, evenimente conexe dedicate publicului larg, precum expoziţii şi dezbateri ale reprezentanţilor societăţii civile.
 

forumul mondial pentru democraţie 2014

Din moment ce tinerii din toată lumea se mobilizează pentru a-şi face auzite vocile şi a revenida noi modele de exprimare democratică directă, Consiliul Europei a dedicat cea de-a 3-a ediţie a Forumului Mondial pentru Democraţie, mobilizării tinerilor şi noilor modele de exprimare.

Ediţi a din 2014 a întrunnit peste 1200 participanţi – militanţi ai societăţii civile, aleşi, responsabili politici, reprezentanţi mass-media – din 80 de ţări pentru a discuta iniţiative care vizează stimularea implicării tinerilor cetăţeni şi crearea noilor modele de participare democratică.

Forumul a fost deschis de către Harlem Désir, Secretar de stat francez pentru Afaceri europene, şi Jeremy Rifkin, preşedintele Fundaţiei pentru tendinţe economice. La dezbateri vor participa numeroase personalităţi, printre care Yuk Hui, militant ungar, Yuk Hui, PDG Do Something (proiect de voluntariat) şi fondatoare a Crisis Text Line (susţinerea tinerilor), Kirill Koroteev, avocat la Centrul pentru drepturile omului Memorial, premiul Saharov 2009, Simone Bernstein, preşedintele volunTEENnation.org (voluntariat), Ons Ben Abdelkarim, Secretar general al ONG din Tunisia Al Bawsala..

La 5 noiembrie au fost prezentate « prototipuri ale democraţiei » pregătite online de peste 250 de tineri.

Participanţii la Forum au desemnat cea mai promiţătoare iniţiativă printre treizeci discutate în cadrul laboratoarelor de idei. Premiul pentru iInovaţie Democratică a fost decernat proiectului « Generaţia democraţie” (Turcia).
 

FORUMUL MONDIAL PENTRU DEMOCRAŢIE 2013

Este democraţia în criză? Judecând după cotele record înregistrate tot mai frecvent de absenteismul electoral, neîncrederea publicului faţă de lideri – alimentată de un număr tot mai mare de scandaluri de corupţie – precum şi creşterea numărului partidelor anti-sistem, decalajul între instituţiile statului şi societate devine tot mai evident. Modelele tradiţionale de participare publică cedează locul mass media sociale care oferă politicienilor şi activiştilor posibilitatea de a interacţiona cu publicul în mod direct. Acestea favorizează apariţia diferitor comunităţi de interese, cu toate că încă urmează să se impună drept platforme pentru dezbateri democratice coerente.

 
Chiar dacă mass media socială a alimentat un şir de mişcări de protest şi revoluţii democratice, este ea capabilă să reanimeze democraţia reprezentativă şi procesul de guvernare a societăţii? Care este viitorul formelor tradiţionale de participare civică? Cum se pot complementa noile forme de participare cu formele tradiţionale?

Pentru a aborda aceste subiecte, Consiliul Europei a invitat lideri politici, experţi, jurnalişti, tineri şi reprezentanţi  ai societăţii civile din întreaga lume la cel de-al doilea Forum pentru Democraţie, având drept motto:  "Reconectarea democraţiei: consolidarea legăturilor între instituţii şi cetăţeni în era digitală".
 
Forumul 2013 s-a axat pe noile măsuri practice care pot încuraja şi intensifica participarea cetăţenilor în procesele democratice.
 
Forumul, organizat în parteneriat cu primăria oraşului Strasbourg, Guvernul francez şi regiunea Alsacia, s-a desfăşurat la Consiliul Europei în perioada 27 - 29 noiembrie. Evenimentele şi dezbaterile destinate publicului larg  au început la 23 noiembrie.

Fundaţia Europeană pentru Tineret a susţinut participarea a 40 de reprezentanţi ai ONGurilor de tineret la cea de-a doua  ediţie a Forumului Mondial pentru Democraţie de la Strasbourg.
 
Informaţii suplimentare

 

Alegerile democratice sunt decisive pentru garantarea respectării voinţei poporului la formarea corpului legislativ sau a guvernării la toate nivelurile, dar şi a faptului că organele alese sunt alcătuite din reprezentanţi eficienţi.
 
În perioada în care cetăţenii par să aibă tot mai puţină încredere în instituţiile democraţiei reprezentative, este cu atât mai esenţială  consolidarea caracterului democratic al alegerilor şi, în acelaşi timp, legătura între exprimarea poporului  şi rezultatul efectiv al votului.
 
Deşi în majoritatea ţărilor europene legislaţia şi practica electorală au cunoscut ameliorări considerabile, totuşi rapoartele de observare a alegerilor încă mai atestă provocări care împiedică desfăşurarea alegerilor « libere şi corecte ».
 

Rolul APCE în observarea alegerilor

Pe continentul european, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a stat la originea introducerii observării alegerilor într-o modalitate instituţionalizată. Prima sa iniţiativă de monitorizare a procesului electoral într-un Stat membru a avut loc în 1974, atunci când Grecia s-a întors în cadrul Consiliului Europei.

Creată la 5 mai 1989 de către zece State, în 1989 Organizaţia avea 23 de ţări membre. După 1989, 24 de noi State au aderat şi acest val de aderare a ţărilor din Europa Centrală şi de Est a determinat adunarea să instituie o observare sistematică a alegerilor.

Odată cu institurea statutului de invitat special şi a procedurii de monitorizare a respectării angajamentelor noilor State membre, APCE a devenit prima instituţie care a condiţionat aderarea la Consiliul Europei cu respectarea principiilor desfăşurării alegerilor libere şi corecte.

Misiunile de observare a alegerilor ajuta pentru a se asigura că valorile universale promovate de Consiliul Europei sunt mult mai cunoscute, înțelese, acceptate și împărtășite, și în acest fel crește numărului de state europene angajate în promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului.
 

Asistenţa electorală
În afară de mandatul de observatori internaţionali al Adunării Parlamentare şi al Congresului Puterilor Locale şi Regionale, Consiliul Europei pune în aplicare programe de asistenţă electorală pentru Statele sale membre. Începând cu anii 90, Consiliul Europei.
  • a elaborat norme juridice în materie electorală şi supraveghează punerea loc în aplicare prin intermadiul Comisiei de la Veneţia;
  • consultă Statele membre în probleme ce ţin de reformele electorale  în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
  • cooperează strâns cu Comisiile Electorale Centrale şi societatea civilă pentru susţinerea participării cetăţenilor la alegeri şi la viaţa politică cu o atenţie specială pentru participarea activă a femeilor, primilor votanţi şi minorităţilor.
  • dezvoltă programelor de sensibilizare cu privire la rolul mass-media şi instruirea formatorilor naţionali

Diviziunea pentru asistenţă electorală şi recensământ, în baza propriilor observări şi a recomandărilor APCE şi OSCE realizează activităţi pe termen lung de asistenţă electorală în scopul de a desfăşura, în afara perioadelor electorale, reforme de fond necesare atât în privinţa legislaţieie electorale, cât şi în domeniul consolidării capacităţilor instituţionale. În plus, sutn multiplicate programele destinate să sporească participarea femeilor la viaţapolitică şi publică, precum şi instruirea tinerilor prin intermediul programelor şcolare şi extra-şcolare.
 

instrumente juridice internaţionale

 

Una dintre preocupările majore ale democraţiilor moderne este înstrăinarea cetăţenilor faţă de procesele politice. În acest context, ca si în multe altele, societatea civilă constituie un element important al procesului democratic. Aceasta oferă cetăţenilor o cale alternativă, alături de cele ale partidelor politice si lobby-urilor de canalizare de opinii diverse si de asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor.

Promovarea cooperării între autoritățile locale și societatea civilă a fost dovedit a fi un instrument eficient pentru a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea politică și socială a tuturor comunităților din întreaga Uniune Europeană și vecinătatea acesteia. O cooperare eficientă aduce rezultate mai bune în ceea ce privește egalitatea, bunăstare, securitate și durabilitate. Implicarea cetățenilor în toate aspectele vieții comunității lor și de a face vocile auzite prin forme pașnice și legale de participare este, de asemenea, un antidot la populism și mișcările anti-democratice, care sunt în prezent în întreaga Europă ridică.
 
Autoritățile locale sunt chemate să sporească transparența și responsabilitatea lor, precum și de a dezvolta mecanisme în mod eficient implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Organizațiile societății civile joacă, de asemenea, un rol-cheie, acestea fiind o legătură unică între cetățeni și guvernele locale și regionale. Împreună, ele pot oferi mecanismele necesare spre democrație participativă, și pentru consolidarea instituțiilor democratice la nivel local.

 
CodUL de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional
La recomandarea Forumului Consiliului Europei pentru Viitorul Democrației, Conferința ONGI-urilor a elaborat un Cod de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional. Obiectivul principal al Codului de Bune Practici este definirea unui set de principii și îndrumări pentru participarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor ce urmează a fi puse în aplicare la nivel local și național în statele membre ale Consiliului Europei.

Elaborat folosind o abordare multilaterală, Codul are sprijinul Consiliului Europei:

- Comitetul de Miniștri acordă sprijin într-o Declarație în care "recunoaște importanța Codului de bune practici ca document de referință pentru Consiliul Europei, precum și ca bază pentru responsabilizarea cetățenilor de a se implica în desfășurarea afacerilor publice în țările europene";

- Adunarea Parlamentară subliniază "necesitatea clară a îndrumărilor și bunelor practici în acest domeniu";

- Congresul AutoritățilorLocale și Regionale afirmă că este "gata să contribuie la promovarea acestui instrument de referință".

Pentru a asigura continuitatea, Conferința ONGI-urilor a adoptat în octombrie 2009o Strategie de promovare și de punere în aplicare a Codului de bune practici. A fost creat un grup de experți pentru a urmări evoluțiile și a realiza acțiuni de sensibilizare cu privire la Codul în cauză.


 

« care este cel mai bun guvern?
Acela care ne învaţă  să ne guvernăm noi înşine”

Johann Wolfgang von Goethe

"Această viziune a unei societăţi dirijată de către cetăţenii săi cu ajutorul guvernului întotdeauna a fost în centrul conceptului de democraţie şi guvernare democratică, Acest concept, la rândul său, îşi are rădăcinile în oraşe şi regiuni, în comunităţi unde trăiesc oamenii care sunt ţinta tuturor acţiunilor publice înfăptuite de guvern.

Prin lucrările sale, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale (CPLRE), care reuneşte delegaţi din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei, reflectă  modalităţile de a asigura buna guvernare locală şi regională, de a implica cetăţenii pe care îi reprezintă în procesul decizional şi a extinde participarea lor la procesul democratic. Subiectul « cetăţenilor aflaţi în centrul democraţiei locale » este subiectul principal al majorităţii dezbaterilor pe acest for european şi presupune, într-o frază, în acelaşi timp necesitatea de a plasa populaţia în centrul acţiunilor CPLRE şi  îngrijorarea Congresului cu privire la indiferența evidentă pentru funcționarea democrației, reflectată de multe ori în ratele scăzute de participare, inclusiv la alegerile locale și regionale, în neincluderea minorităților și în lipsa unor noi metode participative. Nimeni nu neagă că orice politică este locală, totodată este adevărat că apatia faţă de democraţie începe de asemenea la nivel local, relevând astfel necesitatea unei guvernări eficiente în cadrul comunităţilor.

De a oferi cetăţenilor sentimentul că se pot guverna singuri este un obiectiv ambiţios pentru autorităţi. El nu poate fi realizat decât printr-o acţiune concertată la toate nivelurile administrative, dar numai la nivelul oraşelor şi regiunilor, guvernate de reprezentanţi ai poporului aleşi pe cale democratică, acest imperativ se resimte cu cea mai mare intensitate.

Viziunea lui Goethe, cea a unei societăţi în care cetăţenii se guvernează ei-înşişi, este foarte apropiată de cea a părinţilor fondatori americani care promovează un « guvern  AL poporului şi PENTRU popor ». Prin urmare, o bună guvernare pe termen lung nu poate fi asigurată fără participarea activă şi un angajament puternic al cetăţenilor în procesul democratic care, ca orice democraţie, începe la nivel local, la nivelul comunităţilor teritoriale."

 

Halvdan Skard, ex-preşedinte al CPLRE

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida