Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Relaţii externe
Dezvoltare şi Cooperare
Uniunea Europeană este principalul actor în materie de ajutor pentru dezvoltare la nivel mondial. Fundamentele cooperării pentru dezvoltare sunt stabilite în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Titlul III). Principalul obiectiv al UE este de a reduce şi, pe termen lung, de a eradica sărăcia.
Politica comunitară în materie de dezvoltare a evoluat treptat: a vizat iniţial doar ţările şi teritoriile de peste mări asociate Uniunii, pentru ca în prezent să fie extinsă la toate ţările în curs de dezvoltare. Această politică reprezintă unul dintre pilonii relaţiilor externe ale Uniunii, oferind un răspuns adaptat nevoilor ţărilor în curs de dezvoltare.
 
Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană
EuropeAid Dezvoltare şi Cooperare este o nouă direcţie generală (DG) care răspunde de elaborarea politicilor europene de dezvoltare şi de furnizarea ajutorului prin programe şi proiecte derulate în toată lumea. Această direcţie include fosta DG Dezvoltare şi Biroul de cooperare EuropeAid. Comasarea va conduce la o simplificare a comunicării în domeniul dezvoltării, direcţia funcţionând ca un ghişeu unic pentru părţile implicate din UE şi din ţări terţe.

RSS  Twitter  Facebook  DailyMotion  YouTube

Parlamentul European

Consiliul Uniunii Europene


Legislaţie
Sinteze

Texte integrale

 

Publicaţii şi comunicate de presă

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida