Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Donatori europeni
uniunea europeană
UE este donatorul principal al Republicii Moldova

Asistenţa acordată de UE se concentrează în special pe dezvoltarea democratică şi buna guvernare, reforma regulatorie şi consolidarea capacităţilor administrative, reducerea sărăciei şi creşterea economică.

În anii următori, Moldova are şanse de a obţine mai mult suport din partea UE, dat fiind faptul că bugetul UE pentru politica europeană de vecinătate pentru anii 2015-2020 ar putea să fie mărit cu 40%. Acest buget se va concentra pe politici şi se va baza pe principiul "more for more" (mai mult sprijin pentru mai multe progrese). Obiectivul principal va fi promovarea reformelor politice, economice şi sociale în vecinătate şi susţinerea priorităţilor ce au fost convenite în planul de acţiuni pentru vecinătate, alinierea standardelor şi politicilor la cele ale UE şi asigurarea creşterii durabile şi mărirea contactelor de la persoană la persoană.

BERD/ BEI
Începând cu anul 2007, BEI și BERD au finanțat în comun nouă proiecte cu o valoare totala de 674 milioane €. Acestea au susținut investiții în diverse sectoare, inclusiv de reabilitare a drumurilor, transportul public, modernizarea si  reabilitarea rețelei de transport de energie, precum și în serviciile de apă.
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) De la  începutul activitatii în Republica Moldova, BERD a investit aproape 900 de milioane de € în țară, în peste 100 de investiții, care acoperă energia, transportul, agrobusiness, industria generală și sectoarele bancare.
Banca Europeana pentru Investitii (BEI) Republica Moldova este un partener estic important pentru BEI, cu cel mai mare volum al împrumuturilor acordate de BEI pe cap de locuitor. De la începutul activitatii BEI în Republica Moldova, în anul 2007, mai mult de 450 de milioane de euro au fost furnizate în credite pe termen lung, inclusiv suport pentru drumuri mai bune și al transportului public, apă, energie și agricultură.

Austria

Programul de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei este implementat prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) din anul 2001.

Agentia de Dezvoltare Austriaca (ADA)

Funcţia  ADA este de a dezvolta şi pune în aplicare măsuri de cooperare pentru dezvoltare, acordând o atenţie deosebită pentru eficacitatea lor în ţările în curs de dezvoltare.ADA îndeplineşte funcţiile sale în coordonare cu alte agenţii


Germania
Obiectivul general al asistenţei acordate de Germania RM este de a îmbunătăţi semnificativ situaţia politica, socială, economică şi ecologică, cu angajament reciproc pentru dezvoltare durabilă.
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

ROMÂNIA
Republica Moldova este statul prioritar al Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare (ODA) a României în conformitate cu Strategia Naţională privind Politica Naţională de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi Planul de acţiune pentru aplicarea acesteia. 

Priorităţile sectorialeale României pe linie ODA în R. Moldova sunt: buna guvernare, consolidarea democraţiei şi a statului de drept, agricultura şi dezvoltarea economică sustenabilă, protecţia mediului, educaţia şi sănătate.
 

Suedia

Cooperarea dintre Suedia si Republica Moldova a inceput in 1996. Suedia este lider european în acordarea asistenţei Republicii Moldova. Conform Strategiei în baza rezultatelor asistenţei suedeze de dezvoltare pentru ţările din Europa de Est, Balcanii de Vest şi Turcia  pentru perioada 2014 -2020, suma totală a asistenţei Suediei va constitui100 milioane de euro.


 .DETALII                                                                                                                                                                   

Republica Cehă
Republica Moldova a fost aleasă în continuare de către Guvernul Republicii Cehe ca ţară prioritară pentru colaborarea externă de dezvoltare. Dacă în anii 2006 - 2010 au fost 4 ţări prioritare dintre care şi Republica Moldova, atunci pentru perioada 2011 - 2017 în urma elaborării noii Concepţii de colaborare externă de dezvoltare au fost alese 5 ţări prioritare printre care este şi RM.

Regatul Danemarcei
Asistenţa Guvernului danez acordată RM vizează, în special, proiectele din domeniul mediului, îmbunătăţirii eficienţei Parlamentului, consolidării societăţii civile şi a presie libere şi independente, promovării creşterii economice rurale şi reducerii sărăciei.
Buletinul al Delegaţiei UE în RM


Arhiva
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida