Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Informare Europeană
Dosar tematic
PROMOVAREA CETĂŢENIEI ACTIVE ÎN EUROPA


Prin elaborarea acestui dosar Cluburile pentru Cetăţenie Activă constituite în baza proiectului vor avea la dispoziţie un instrument util de informare şi educaţie a cetăţeniei participative, în baza standardelor europene: ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene.

Datorită faptului că acest dosar este găzduit de Portalul "Moldova Europeană", el poate fi accesat de orice persoană şi utilizat ca suport informaţional şi element educational atât în scopuri personale, cât şi în cadrul activităţilor publice şi în grup. El poate fi util în special reprezentanţilor societăţii civile, autorităţilor publice locale, dar şi instituţiilor de învăţământ, bibliotecilor.
 

consiliul europei

 De la momentul creării sale  ,Consiliul Europeii depune eforturi considerabile pentru a consolida rolul societăţii civile în funcţionarea societăţii democratice. Acţiunile sale se bazează pe convingerea fermă că nu poate exista o societatea cu-adevărat democratică fără o implicare activă şi responsabilă a societăţii civile, fără autorităţi locale puternice, eficiente şi transparente şi fără o auto-administrare locală de calitate.


STRUCTURI-CHEIE

TEXTE FUNDAMENTALE

 
CodUL de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional
La recomandarea Forumului Consiliului Europei pentru Viitorul Democrației, Conferința ONGI-urilor a elaborat un Cod de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional. Obiectivul principal al Codului de Bune Practici este definirea unui set de principii și îndrumări pentru participarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor ce urmează a fi puse în aplicare la nivel local și național în statele membre ale Consiliului Europei.  ACCESEAZĂ DOSARUL
Manual pentru implementarea Codului Bunelor Practici pentru Participarea Civilă în Procesul Decizional
 
BUNĂ GUVERNARE PRIN PARTICIPARE
Strategia pentru inovare şi bună guvernare la nivel local, elaborată de Consiliul Europei, este un instrument practic care cuprinde douăsprezece principii care vizează ameliorarea guvernării la nivel local şi astfel calitatea vieţii cetăţenilor. Strategia are ca obiectiv o mai bună guvernanță locală pe baza unui angajament comun de către guverne, asociații ale autorităților locale și a autorităților locale individuale.ACCESEAZĂ DOSARUL
 
EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ

Educația civică le oferă tinerilor cunoștințele, deprinderile și valorile necesare pentru a se putea implica activ în societate. Acest lucru trebuie încurajat, deoarece participarea activă stă la baza valorilor democratice ale Europei. De asemenea, ar trebui pus mai mult accent pe formarea cadrelor didactice în acest domeniu, astfel încât copiii să fie inspirați să devină cetățeni activi. În acelaşi timp educaţia joacă un rol esenţial în promovarea valorilor fundamentale ale Consiliului Europei: democraţia, drep­turile omului şi statul de drept, precum şi în prevenirea încălcării drepturilor omului. Conştientizarea profundă a rolu­lui educaţiei se reflectă în adoptarea Cartei Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului („ECD / EDO”) de către cele 47 de state membre ale Organizaţiei, în cadrul Recomandării CM/Rec (2010)7. Carta este un punct important de referinţă pentru toţi cei care au legătură cu educaţia pentru cetăţenie şi pentru drepturile omului.ACCESEAZĂ DOSARUL

UNIUNEA EUROPEANĂ

STRUCTURI-CHEIE RESURSE

DOCUMENTE OFICIALE


Uniunea Europeană este un demers democratic, susținut prin participarea cetățenilor europeni la procesul politic și prin oportunitățile pe care le oferă acestora în exercitarea drepturilor și apărarea valorilor lor. 
Căutare
Proiectul
Cluburi pentru CETĂŢENIE ACTIVĂ
Informaţii generale
Localităţi-ţintă
Activităţi
Newsletter
Dosar tematic
Biblioteca virtuală
Contacte


Acest compartiment este realizat de Centru de Resurse   "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA şi Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)plIANT
CONECTAŢI-VĂ la
CETANIEACTIVAMD

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida