Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Vă aflaţi aici: // Home / Biblioteca virtuală / Economie
Sursa: Expert-Grup
Raportul analizează principalele tendințe și riscuri de dezvoltare ale țării în cele mai importante domenii: economie, piața muncii, capital uman, sectorul energetic, politica internă și externă, mediul ambiant și sistemul de pensionare.
Raportul de față prezintă rezultatele unui studiu care a fost realizat cu aproximativ 200 de IMM-uri din 6 țări ale Parteneriatului Estic, în cadrul unei serii de sesiuni de instruire care au studiat subiecte privind internaționalizarea și acquis-ul comunitar.
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1070/2012 AL COMISIEI din 14 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce privește importurile preferențiale în afara contingentelor pentru lapte și produse lactate și contingentul pentru importurile de produse lactate originare din Republica Moldova, JO, 14.11.2012
Sursa: BERD
Statele din cadrul Parteneriatului estic: Reformele structurale au îmbunătățit mediul pentru IMM-uri, dar sunt necesare politici coordonate pentru a stimula accesul la finanțare, spiritul antreprenorial și inovație
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida