Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: OECD
Indicele Politicii ÎMM Ţările Parteneriatului Estic 2016-Evaluarea Implementării Legii privind Întreprinderile Mici şi Mijlocii pentru Europa
The SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016 – Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe
Această evaluare monitorizează progresul aferent implementării celor zece principii ale Legii ÎMM/Small Business Act pentru Europa și măsoară convergența cu practicile și standardele UE
Această evaluare monitorizează progresul aferent implementării celor zece principii ale Legii ÎMM/Small Business Act pentru Europa și măsoară convergența cu practicile și standardele UE. Principiile SBA sunt concepute pentru crearea condiţiilor concurențiale echitabile pentru ÎMM-uri și pentru promovarea antreprenoriatului şi competitivităţii.

Evaluarea SBA oferă factorilor de decizie o prezentare detaliată a performanței politicii ÎMM-urilor și recomandă îmbunătățiri în fiecare domeniu de politici. Mai mult ca atât, aceasta identifică punctele forte şi punctele slabe în proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor şi programelor de suport, în timp ce compară progresul țării cu rezultatele evaluărilor anterioare.

În 2014-2015, evaluarea a fost efectuată pentru a doua oară în regiunea Parteneriatului Estic, după o evaluare iniţială din 2012, care a dus la publicarea Indicelui Politicii ÎMM-urilor: Țările Parteneriatului Estic 2012.

Indicele Politicii ÎMM  este un instrument de evaluare comparativă disponibil economiilor emergente pentru a monitoriza și evalua progresul în politicile de suport pentru întreprinderilor mici şi mijlocii. Indicele a fost elaborat de către OCDE în cadrul unui efort comun cu Comisia Europeană, BERD și ETF în 2006 şi este aplicat în patru regiuni, în 32 de economii (Țările din Balcanii de Vest și Turcia, Europa de Est şi Caucazul de Sud, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, Asia de Sud - Est).

Metodologia Indicelui Politicii ÎMM a fost revizuită în 2014 pentru a capta mai bine intensitatea, calitatea şi efectul politicii, pentru a oferi recomandări mai detaliate de politici și pentru a permite efectuarea comparației internaționale.

MoldovaEvaluarea SBA 2016 consideră următoarele acțiuni drept priorități majore pentru Moldova în
îmbunătățirea cadrului de politici pentru dezvoltarea IMM-urilor.

• Continuarea îmbunătățirii mediului instituțional pentru elaborarea politicilor pentru IMM-uri,
acordând o atenție deosebită măsurilor-cheie în planul de acțiune 2016-2017 al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului IMM. 
Strategia de dezvoltare a sectorului.

• Lichidarea deficiențelor de reglementare, astfel încât să fie reduse costurile de conformare pentru IMM-uri.

• Acordarea unei atenții mai mari promovării structurate a învățării antreprenoriale
în învățământul superior, promovării antreprenoriatului în facultățile non-business, introducerii competențelor cheie și abordărilor eco-campus.

• Îmbunătățirea guvernanței corporative și transparenței în sectorul bancar.

• Promovarea investițiilor și modernizarea infrastructurii de calitate.
tradaptare infoeuropa.md

Informaţii suplimentare
Îmbunătăţirea mediului pentru imm-uri în statele Parteneriatului Estic : Raport 2012

La Chișinău a fost lansat raportul “Indicele Politicii IMM: Țările Parteneriatului Estic 2016”

 

 
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida