Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
ECRI
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) este o instanţă de monitorizare creată de Consiliul Europei. La 13 iunie 2002, Comitetul Miniştrilor a adoptat un nou statut al ECRI, consolidând rolul acesteia în calitate de instanţă independentă de monitorizare în domeniul drepturilor omului, specializată în problemele privind rasismul şi discriminarea rasială.

membrii ECRI participă la şedinţe cu titlu individual şi sunt independenţi. sarcina ECRI constă în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivelul întregii Europe şi din punctul de vedere al respectării drepturilor omului. Acţiunile ECRI cuprind toate măsurile necesare pentru combaterea violenţei, discriminărilor şi prejudecăţilor cu care se confruntă persoanele sau grupurile de persoane, în special din cauza rasei, culorii, limbii, religiei, cetăţeniei sau originii naţionale sau etnice.

Programul de activităţi al ECRI este alcătuit din trei compartimente: abordarea ţară-cu-ţară; lucrări pe teme generale; relaţii cu societatea civilă.

În cadrul activităţilor de monitorizare ţară-cu-ţară, ECRI analizează detaliat fenomenul rasismului şi intoleranţei în fiecare Stat membru al Consiliului Europei. Concluziile ECRI, precum şi recomandările referitoare la modalitatea în care fiecare ţară soluţionează problemele identificate, sunt publicate în rapoarte speciale. Aceste rapoarte sunt elaborate în urma vizitelor în ţările respective şi a dialogului confidenţial cu autorităţile naţionale. Monitorizarea ţară-cu-ţară vizează toate Statele membre ale Consiliului Europei, pe picior de egalitate. Lucrările de monitorizare se desfăşoară pe cicluri de 5 ani, cuprinzând câte 9-10 ţări anual.

informaţii suplimentare

rapoarte cu privire la moldova
RAPORTUL DATA PUBLICĂRII VERSIUNI LINGVISTICE
Cel de-al patrulea raport 15 octombrie 2013
Cel de-al treilea raport 29 aprilie 2008
Al doilea Raport 15 aprilie 2003
Primul Raport 9 noiembrie 1999
rapoarte anuale
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida