Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cultură, educatie
Educaţie, formare, tineret, sport
Educaţia, formarea şi tineretul joacă un rol esenţial într-o economie bazată pe cunoaştere, deoarece susţin creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin încurajarea emergenţei unei populaţii adaptabile şi cu înaltă calificare. De asemenea, acestea consolidează coeziunea socială şi cetăţenia activă în cadrul Uniunii Europene. Prin intermediul programelor destinate educaţiei, formării şi tineretului, Uniunea Europeană dezvoltă o dimensiune europeană, promovând mobilitatea şi încurajând cooperarea.

Mai mult

Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană

Parlamentul European

Comisia pentru cultură şi educaţie
Educaţie, tineret şi cultură

Consiliul Uniunii Europene

Educație, Tineret, Cultură şi Sport

Banca Europeană de Investiţii
Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

Agenţiile UE

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) Fundaţia Europeană de Formare=European Training Foundation(ETF) Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) Iniţiative, proiecte,  resurse

EURYDICE - Reţeaua de informare privind educaţia în Europa
Despre Eyridice (rom)

EUROPAS

Euroguidance - reţeaua Centrelor Naţionale de Informare pentru Îndrumarea Formării Profesionale

Reţelele ENIC-NARIC


Legislaţie


Sinteze

Cooperarea cu ţări din afara UE
 

Legislaţie - texte integrale

Fişele tehnice depre UE/ PE

Politici în domeniul educaţiei şi formării profesionale
Politica pentru tineret
Politica lingvistică
Politica în domeniul sportului
Politica de comunicare
 

 

Publicaţii şi comunicate de presă

Publicaţii/Librarie UE
Publicații/Cedefop
Biblioteca și documente/Cedefop
Publicații/EACEA
Pubkicatii /ETF
 

Strategia UE pentru tineret  (2009)
 Pactul european pentru tineret (2005)
Statistici
În focus
20.11.2012

Strategia UE „Reorganizarea învățământului”
Comisia Europeană lansează astăzi o strategie destinată să încurajeze statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de creare de locuri de muncă.

Strategia „Reorganizarea învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor învățării”, și anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul educațional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie îmbunătățite considerabil și cunoștințele elementare în materie de citit, scris și socotit și trebuie dezvoltate sau consolidate competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă  privind apelul la o orientare mai puternică asupra noilor competențe în școli)

Detalii
Discurs
RSS
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida