Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Monitorul educaţiei şi formării 2017
Education and Training Monitor 2017
Locul: Luxembourg
Anul publicarii: 2017
Pagini: 125
Cuvinte cheie: educaţie, învăţământ, ,
Acces: PDF , On-line
Monitorul analizează principalele provocări cu care se confruntă sistemele de învățământ din Europa și prezintă politicile care le pot îmbunătăți capacitatea de reacție față de nevoile societale și ale pieței forței de muncă.

Monitorul educației și formării 2017 al Comisiei este cea de a șasea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele de educație și formare din UE, reunind o gamă largă de date. El măsoară progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii celor șase obiective stabilite pentru 2020 în materie de educație și formare: (1) ponderea tinerilor (18-24 de ani) care abandonează prematur o formă de învățământ și formare ar trebui să fie sub 10 %; (2) ponderea tinerilor între 30 și 34 de ani care urmează studii universitare ar trebui să fie de cel puțin 40 %; (3) cel puțin 95 % dintre copiii cu vârste cuprinse între patru ani și vârsta pentru începerea educației primare ar trebui să fie integrați în sistemul de învățământ; (4) ponderea elevilor de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor la citire, matematică și științe ar trebui să fie mai mic de 15 %; (5) 82 % dintre proaspeții absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ terțiar (20-34 de ani) care nu mai urmează nicio formă de educație sau formare să aibă un loc de muncă; (6) cel puțin 15 % dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) ar trebui să participe la programe de învățare formală sau nonformală.

Monitorul analizează principalele provocări cu care se confruntă sistemele de învățământ din Europa și prezintă politicile care le pot îmbunătăți capacitatea de reacție față de nevoile societale și ale pieței forței de muncă. Raportul cuprinde o comparație între țări, 28 de rapoarte de țară aprofundate, precum și o pagină web dedicată cu date și informații suplimentare. Planul de investiții pentru Europa, programul Erasmus+, fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Corpul european de solidaritate, precum și programul Orizont 2020 și Institutul European de Inovare și Tehnologie contribuie la stimularea investițiilor și la îndeplinirea obiectivelor prioritare de politică din domeniul educației.

Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al Comisiei, publicată  la 9 noiembrie 2017  arată că sistemele naționale de învățământ devin din ce în ce mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate acestea, publicația confirmă, de asemenea, că nivelul de instruire al elevilor depinde în mare măsură de mediile socioeconomice din care provin.

Comisia Europeană ajută statele membre să garanteze că sistemele lor de învățământ produc rezultate, iar datele publicate în Monitorul educației și formării reprezintă o componentă importantă a acestui efort. Această ultimă ediție evidențiază faptul că, deși statele membre au înregistrat progrese în direcția atingerii majorității obiectivelor-cheie ale UE în ceea ce privește reforma învățământului și modernizarea acestuia, sunt necesare mai multe eforturi pentru a se ajunge la echitate în acest domeniu.

Potrivit declarației lui Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, din cauza inegalităților, prea mulți europeni sunt încă privați de șansa de a profita la maximum de viețile lor. Inegalitățile reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa coeziunii sociale, a creșterii economice și a prosperității pe termen lung. În plus, de prea multe ori, sistemele noastre de învățământ perpetuează inegalitățile, atunci când nu se ocupă de persoanele provenite din medii mai sărace și atunci când situația socială a părinților determină rezultatele școlare și propagă de la o generație la alta sărăcia și șansele mai mici pe piața forței de muncă. Trebuie intensificate eforturile pentru a depăși aceste inegalități. Sistemele de învățământ au de jucat un rol important în construirea unei societăți mai echitabile, care să ofere șanse egale tuturor.”

Nivelul de studii este important în determinarea rezultatelor sociale. Persoanele care au doar studii de bază au de aproape trei ori mai multe șanse să trăiască în sărăcie sau în condiții de excluziune socială decât cele cu studii superioare. Cele mai recente date analizate de Monitorul educației și formării arată de asemenea că, în 2016, doar 44 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit o formă de învățământ secundar inferior au fost angajați. În general, în rândul populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, rata șomajului este, de asemenea, mult mai ridicată pentru persoanele cu un nivel de studii de bază decât în cazul persoanelor cu studii superioare (16,6 %, față de 5,1 %). În același timp, statutul socioeconomic determină rezultatele elevilor: nu mai puțin de 33,8 % din elevii care provin din mediile socioeconomice cele mai defavorizate au rezultate slabe, în comparație cu doar 7,6 % dintre elevii cu o situație mai bună.

Unul dintre obiectivele UE pentru 2020 este reducerea la 15 % a procentului de elevi în vârstă de 15 ani care obțin rezultate slabe la citire, matematică și științe. Cu toate acestea, în ansamblu, UE se îndepărtează în realitate și mai mult de acest obiectiv, în special în cazul științelor, unde numărul celor cu rezultate slabe a crescut de la 16 % în 2012 la 20,6 % în 2015.

Persoanele născute în afara UE sunt deosebit de vulnerabile. Acest grup este adesea expus la numeroase riscuri și dezavantaje, cum ar fi părinții săraci sau cu un nivel scăzut de calificare, care nu vorbesc acasă limba locală, au acces la mai puține resurse culturale sau suferă din cauza izolării și a unor rețele sociale reduse în țara de imigrație. Tinerii din familii de migranți sunt expuși unui risc mai mare de rezultate școlare slabe și de abandon școlar prematur. În 2016, 33,9 % dintre persoanele din grupa de vârstă 30-34 de ani care locuiesc în UE, dar sunt născute în afara Uniunii, erau slab calificate (absolvenți de învățământ secundar inferior sau mai puțin), comparativ cu doar 14,8 % dintre colegii lor născuți în UE.

La nivelul întregii Uniuni, investițiile în învățământ s-au redresat în urma crizei financiare și au înregistrat o ușoară creștere (1 % de la an la an în termeni reali). Aproximativ două treimi dintre statele membre au înregistrat o creștere. Patru țări au crescut investițiile cu peste 5 %.

La 17 noiembrie 2017, la Gothenburg, liderii UE vor discuta în legătură cu educația și cultura, ca parte a activității lor privind „Construirea viitorului nostru comun”. Comisia Europeană va prezenta datele din acest an privind educația și formarea. Discuțiile de la Gothenburg vor acorda vizibilitate reformei învățământului și îi vor sublinia semnificația politică.

La 25 ianuarie 2018, comisarul Navracsics va găzdui primul Summit UE în domeniul educației, în cadrul căruia reprezentanți la nivel înalt din statele membre vor fi invitați să discute modalitățile prin care sistemele naționale de învățământ pot deveni mai favorabile incluziunii și mai eficiente.
 

Informaţii suplimentare

 

 

Căutare
2014-2020
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida