Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Centrul Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN)

Este un instrument-cheie al Strategiei UE care impulsionează creşterea economică şi a numărul locurilor noi de muncă.

Uniunea Europeană reprezintă o zonă comercială strategică pentru Republica Moldova. Studierea complexă a acesteia a devenit o necesitate imperioasă, iar identificarea produselor cu potenţial de export şi elaborarea unor strategii eficiente de promovare ar contribui la consolidarea imaginii Republicii Moldova în Europa.

Deşi piaţa comunitară este atractivă pentru majoritatea statelor lumii, aceasta are un caracter complex, majoritatea întreprinderilor exportatoare confruntându-se cu probleme ce țin de cunoaşterea regulilor de funcţionare a ei, accesul la surse de finanţare şi programe comunitare din diverse domenii.

Pentru a facilita procesul de cunoaştere a pieţei europene şi a extinde relaţiile comercial-economice dintre Uniunea Europeană şi ţările terţe, la începutul anului 2008 a fost lansată reţeaua Enterprise Europe Network (EEN), care reuneşte circa 600 organizaţii de susţinere a business-ului din 49 de ţări şi oferă o mare varietate de servicii de inovare şi internaţionalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Reţeaua este o parte importantă a Programului European de Competitivitate şi Inovare, fiind gestionată de Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare. Chiar dacă pare relativ tânără, EEN are o istorie mai îndelungată, fiind fondată în baza Euro Info Centrelor (create în 1987) şi a Centrelor Inovaţionale de Suport (create în 1995).

Începând cu data de 22 septembrie 2011, Republica Moldova a devenit partener al Enterprise Europe Network, prin crearea unui consorţiu între Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Aceşti parteneri şi-au propus fondarea unui centru care să ofere o gamă largă de servicii pentru mediul de afaceri în vederea accesului la piaţa europeană şi implementării unor tehnologii inovatoare în activitatea operaţională.
 

obiective


Principalul obiectiv al noului Centru EEN în Republica Moldova este de oferi servicii integrate pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice în cadrul comunităţii de afaceri din ţară.

Obiectivele specifice:
 

 • Sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a IMM-urilor;
 • Oferirea unei game largi de servicii pentru susţinerea internaţionalizării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
 • Crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între întreprinderile din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană;
 • Promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
 • Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

serviciile


Serviciile oferite de Centru EEN în Republica Moldova includ 3 componente de bază:

a) Servicii de informare, cooperare în afaceri şi colaborare internaţională

 1. oferirea informaţiei referitor la funcţionarea şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor;
 2. promovarea iniţiativelor, politicilor şi programelor Comisiei Europene care sunt relevante pentru întreprinderile mici şi mijlocii, susţinerea IMM în cadrul procedurilor de aplicare la asemenea programe;
 3. publicarea broşurilor, articolelor pe teme, precum: comerţul în Europa, procedurile TVA, legislaţia mediului ambiant, politica de concurenţă etc;
 4. elaborarea unui sumar lunar al documentelor noi publicate de Comisia Europeană şi încurajarea întreprinzătorilor să contacteze partenerul din reţea pentru a solicita ajutor dacă legislaţia propusă ar putea afecta compania lor;
 5. oferirea asistenţei IMM în vederea identificării partenerilor din sectorul public şi privat prin gestionarea unei baze de date cu oferte comerciale;
 6. a acţiona, în calitate de intermediar între întreprinderile din regiune şi Comisia Europeana, prin încurajarea participării IMM la studiile şi sondajele lansate de Comisia European

b) Servicii de inovare şi transfer tehnologic

 1. oferirea informaţiei referitor la politicile inovaţionale ale UE, legislaţia şi acţiunile de inovare (inclusiv ecoinovare);
 2. promovarea oportunităţilor internaţionale de cooperare tehnologică;
 3. participarea la evenimentele din UE, precum: Zilele Europene dedicate Inovaţiilor, standuri informaţionale, prezentări la conferinţe şi expoziţii;
 4. crearea şi distribuirea profilurilor tehnologice ale companiilor;
 5. organizarea vizitelor de studiu, seminarelor, atelierelor de lucru pentru promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic în rândurile IMM-urilor.

c) Servicii ce ar încuraja participarea IMM-urilor la Programele Comunitare pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică

 1. sporirea nivelului de informare în rândurile IMM referitor la Programul Comunitar Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică;
 2. servicii de consultanţă pentru IMM în vederea identificării necesităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi căutării partenerilor;
 3. servicii de asistenţă IMM-urilor în vederea pregătirii şi coordonării propunerilor de proiect pentru participare la Programul Comunitar Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare tehnologică.
 
Coordonatorii Centrului  een  în Republica Moldova

MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151,
Coordonator: Ludmila Rotaru
tel: (22) 22 13 91; 23 87 70, fax: (22) 22 13 91
e-mail: eic@chamber.md, foreign@chamber.md
web: www.chamber.md
 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD-2004, Chişinău str. Serghei Lazo, 48
Coordonator: Cornelia Zelinschi
tel: (22) 22 53 84
e-mail: c.zelinschi@odimm.md
web: www.odimm.md


La sfârşitul anului 2010, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a devenit membru Enterprise Europe Network (EEN), de rând cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Organizaţia  pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Prin intermediul suportului tehnic oferit de către această reţea europeană a IMM-urilor, AITT intenţionează să internaţionalizeze IMM-urile locale inovatoare. Acest obiectiv va fi atins prin acordarea posibilităţii IMM-urilor locale de a avea acces la baza de date EEN a IMM-urilor, fapt care va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării cooperării între IMM-urile locale şi cele europene.

Contacte
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
MD-2028, Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4
Coordonator: Proca Cristina
tel: (22) 88 25 68
e-mail: cristina.proca@aitt.md
web: www.aitt.md

 

 
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida