Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Demnitatea umană
Egalitatea între femei şi bărbaţi
Egalitatea între femei și bărbați înseamnă vizibilitatea, autonomia, responsabilitatea și participarea egală a femeilor și bărbaților în toate sferele vieții publice și private. Ea se opune inegalității - nu diferenței - între cele două sexe.

Egalitatea șanselor între femei și bărbați impune acceptarea și valorificarea, în mod egal, a complementarității  femeilor și bărbaților, precum și diversele roluri pe care le joacă în societate.

Statutul juridic al femeilor, fără îndoială, s-a îmbunătățit, dar egalitate este departe de a fi o realitate. Chiar dacă femeile au aceleași drepturi ca și bărbații, ele nu au întotdeauna acces egal la oportunitățile oferite bărbaților, și deseori nu reușesc să își exercite drepturile.

Femeile rămân marginalizate în viața politică și publică, sunt discriminate la locul de muncă sau se confruntă cu dificultăți în reconcilierea privată și de familie, sunt plătite mai puțin decât bărbații pentru muncă de valoare egală și mai des decât bărbaţii suferă de sărăcie și de șomaj.

Aceste inegalități și dezechilibre de putere între femei și bărbați își găsesc expresia cele mai gravă în  violențele împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului și un obstacol major în calea egalității între femei și bărbați. Prin urmare, egalitatea ar trebui să fie promovată   prin sprijinirea unor politici specifice pentru femei, care au mai multe şanse decât barbatii să fie expuse la practici care pot fi descrise ca fiind tortură sau tratamente inumane sau degradante (violența fizică și psihologică, violul, mutilării genitale și hărțuire sexuală, trafic pentru exploatare sexuală) Astfel de încălcări ale drepturilor femeii sunt încă frecvente în unele State membre ale Consiliului Europei..

Egalitatea șanselor între femei și bărbați poate fi realizată doar femeile și bărbații vor lucra împreună. mplicarea bărbaților în promovarea egalității șanselor între femei și bărbați sa dezvoltat progresiv în ultimii ani.

rolul consiliului europei
Rolul de pionierat al Consiliului Europei în favoarea egalității între femei și bărbați a dus la crearea unui cadru juridic solid pentru punerea în aplicare a unei abordări cuprinzătoare: standarde care oferă un cadru aplicabil  în toate inițiativele menite să realizeze egalitatea între femei și bărbați; standarde care asigură participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în procesul decizional politic și public, protecţia femeile impotriva violența și dezvoltarea instrumentelor și strategiilor de realizare a egalității în fapte, cum ar fi integrarea perspectivei de gen în toate politicile și programele, precum și în procesul bugetar.

Consiliul Europei este în contact permanent cu guvernele, parlamentele, autoritățile locale, societatea civilă și rețele profesionale. Aceste contacte îi permit să ţină pasul cu tendințele, oportunitățile și riscurile. El se prezintă în calitate forum pentru schimbul de bune practici, pentru acţiuni de sensibilizare și de influență asupra politicilor și instrumentele juridice la nivel național și internațional.

Posedând o vastă experiență și o rețea de experți, Consiliul Europei poate consulta și sprijini partenerii săi în punerea în aplicare a standardelor de egalitate între femei și bărbați în Europa și în alte părți.

acţiunea consiliului europei
Acțiune a Consiliului Europei se bazează pe două principii: egalitatea de șanse între femei și bărbați este o parte integrantă a drepturilor omului şi constiuie un criteriu fundamental al democrației. În acest context, Consiliul Europei are un rol determinant  în lupta împotriva inegalităților între femei și bărbați și promovarea egalității de șanse.

Consiliul Europei luptă împotriva oricărei amenințări la adresa libertății și demnității femeilor, pentru a elimina discriminarea pe motive de sex, pentru a promova participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în viața politică și publică și încurajează integrarea unei perspective de gen în toate politicile și programele. Din 1980, Consiliul Europei şi-a încheiat misiunea dificilă de a oferi standarde europene, care au condus la o nouă înțelegere a problemei egalității între femei și bărbați și au ghidat evoluția acestora în Europa în ultimele decenii.

Cu lansarea, în 2012, a unui nou program privind egalitatea între femei şi bărbaţi, Consiliul Europei are ca scop creșterea impactului și vizibilității standardelor sale. Pentru a asigura integrarea egalității de gen în toate politicile Consiliului Europei și pentru a sprijini punerea în aplicare a standardelor relevante, Programul mizeaza pe:
 • O Comisie privind egalitatea de gen, compusă din 16 membri numiți de statele membre;
 • O rețea de puncte focale naționale din fiecare stat membru;
 • Raportorii privind egalitatea de gen numiţi printre membrii comisiilor directoare și altor structuri interguvernamentale ale Consiliului Europei;
 • Coordonatorul  tematic al Comitetul de Miniștri privind egalitatea și traficul;
 • O echipă /rețea în cadrul  Secretariatului privind abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi.
Au fost luate măsuri  pentru a pune treptat în aplicare aceste elemente, pocesul fiind încă în curs de desfășurare. Au fost identificate trei domenii principale pentru acţiuni prioritare:
 • protecţia femeilor împotriva violenţei;
 • lupta împotriva stereotipurilor de gen în mass-media;
 • accesului femeilor la justiție.

norme şi mecanisme elaborate de consiliul europei
 • European Convention on Human Rights - Article 14 - Prohibition of discrimination / Convention européenne des droits de l ’homme – Article 14 – Interdiction de la discrimination
 • Protocol No. 7, Article 5 – Equality between spouses / Protocole no 7, Article 5 – Egalité entre époux
 • Protocol No. 12, Article 1 - General Prohibition of discrimination / Protocole no 12, Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
 • The European Social Charter (Revised) of 1996 / La Charte sociale européenne (révisée) de 1996
 • Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) / La Convention du Conseil de l ’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197)
Recomandările Comitetului de Miniştri:
 • Recommendation No. R(98)14 on gender mainstreaming / Recommandation no R (98) 14 sur l ’approche intégrée de l ’égalité entre les femmes et les hommes
 • Recommendation No. R(2000)11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation / Recommandation no R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d ’exploitation sexuelle
 • Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence / Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence.
 • Recommendation Rec(2003)3 on balanced participation of women and men in political and public decision-making / Recommandation Rec(2003)3 sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique
 • Recommendation Rec(2007)13 on gender mainstreaming in education / Recommandation Rec(2007)13 sur l ’approche intégrée de l ’égalité entre les femmes et les hommes dans l ’éducation
 • Recommendation Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms Recommandation Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d ’égalité entre les femmes et les hommes
 • Recommendation CM/Rec(2008)1 on the inclusion of gender differences in health policy / Recommandation CM/Rec(2008)1 sur la prise en compte dans les actions de santé des spécificités entre hommes et femmes
 • Recommendation CM/Rec(2010)10 of the Committee of Ministers to member states on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building / Recommandation CM/Rec(2010)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix

Publicaţii, studii şi sinteze

CM/Rec(2007)17

Recommendation Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms adopted on 21 November 2007 and explanatory memorandum

EG (2009) 2

National machinery, action plans and gender mainstreaming  in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

CDEG (2004) 19

Stocktaking study of the effective functioning of national mechanisms for gender equality in Council of Europe member states

EG (2004) 4

National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

EG (2001) 7

Handbook on national machinery to promote gender equality and action plans

Guidelines for establishing and implementing national machinery to promote equality, with examples of good practice

EG-S-PA (2000) 7
Positive Action in the Field of Equality between Women and Men

Publicaţii:

Human rights and economic challenges in Europe – Gender equality (2007)
Abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi

Factsheets:

 


Informaţii suplimentare

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida