Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Elaborarea

Autorităţile publice au, de obicei, procese bine stabilite pentru politica de redactare. Aici, ONG-urile sunt adesea implicate în domenii precum identificarea problemelor, propunerea de soluţii şi furnizarea de dovezi pentru propunerea lor preferată cu, de exemplu, interviuri sau cercetare. Facilitarea oportunităţilor pentru consultare ar trebui să fie un element cheie în această etapă, precum şi diverse forme de dialog pentru a colecta informaţii de la factorii cheie interesaţi.
 

ContribuŢia ONG-urilor:
- Pledare: garantează că se iau în considerare nevoile şi interesele părţilor interesate afectate de proiectul de politică;

· Informare şi constientizare: ONG-urile informează membrii, utilizatorii şi grupurile cetăţenilor cheie cu privire la procesul de elaborare;

· Expertiză şi consiliere: furnizează analize şi cercetare privind aspectele avute în vedere sau ridică priorităţi suplimentare care să fie incluse în proiectul de politică;

· Inovare: oferă soluţii prin introducerea de abordări noi,

- Furnizarea de servicii: contribuie la redactarea politicii pentru a asigura că nevoile specifice ale utilizatorilor sunt luate în considerare şi că sunt îndeplinite condiţiile necesare;

· Funcţia ‘watchdog’ (de supraveghere): urmăresc procesul de elaborare pentru a se asigura că preocupările factorilor interesaţi sunt luate în considerare şi că procesul este transparent şi incluziv.

ResponsabilităŢile autorităŢilor publice:

· Împărtăsirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii cuprinzătoare în timp util cu privire la procesele actuale de consultare;

· Proceduri: Să dezvolte şi să adere la standardele minime de consultare, cum ar fi obiective clare, reguli de participare, termene, contacte deschise etc. Să organizeze reuniuni de consultare, inclusiv invitaţia de participare a tuturor factorilor interesaţi potenţiali;

· Furnizarea de resurse: Să furnizeze termene adecvate şi mijloace de consultare pentru a asigura participarea la diferite niveluri ale societăţii civile;

· Receptivitate: Să asigure implicarea activă a reprezentanţilor autorităţii publice din domeniu; să asculte, să reacţioneze şi să ofere feedback.
 

Instrumente utile Şi mecanisme:

· Informaţii:

  • Accesul deschis şi liber la documente de politici, inclusiv cu punct unic de informare pentru redactarea politicii, cu informaţii disponibile în diferite formate care să ajungă la public;
  • Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice;
  • Organizare de campanii şi lobby pentru modelarea proiectului de politică prin documente de poziţie, scrisori, manifeste;
  • Difuzări web de la audieri, reuniuni şi dezbateri care permit oamenilor să privească şi să asculte în timp real;
  • Cercetare care să ofere contribuţie la procesul de elaborare a politicii.


· Consultare şi dialog:

  •  Audieri şi comisii pentru întrebări şi răspunsuri cu factorii interesaţi pentru a identifica şi a interpreta punctele sensibile şi preocupările şi a strange propuneri, faţă-în-faŃţă sau on-line;
  • Seminarii şi reuniuni ale experţilor care implică participarea unor experţi în dezvoltarea cercetării specializate sau studii de specialitate care pot fi utilizate în elaborare;
  • Comisii din mai mulţi factori interesaţi şi organisme de consultare care constau din sau conţin reprezentanţi ai sectorului ONG-urilor; ar putea fi permanente sau ad-hoc.

· Parteneriat:

  • Co-redactare: implicarea activă în elaborarea unor părţi ale procesului legislativ.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida