Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus este un program de cooperare si mobilitate universitara, care isi propune sa promoveze invatamantul superior european si comunicarea interculturala la nivel mondial. Erasmus Mundus se bazeaza pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studentilor) si reprezinta o deschidere catre spatiul non-european, in vederea incurajarii comunicarii intre institutii de invatamant superior, cadre didactice, studenti si cercetatori din spatiul UE si din afara lui.

In cadrul programului Erasmus Mundus este oferit sprijin pentru crearea unor Cursuri de Master de calitate, care sa mareasca vizibilitatea si atractivitatea invatamantului superior european. De asemenea, programul sprijina acordarea de burse pentru cetateni ai altor state care doresc sa participe la aceste cursuri, ca si pentru cetateni ai statelor membre UE care doresc sa studieze la universitati partenere din afara UE.

Daca lucrati in cadrul unei institutii de invatamant superior, Erasmus Mundus va ofera posibilitatea de a:  

- dezvolta un Curs de Master Erasmus Mundus, in cadrul unui parteneriat cu universitati din afara Uniunii Europene,
- obtine un grant pentru a participa la cursuri si activitati organizate in cadrul unei universitati din afara Uniunii Europene.

Daca sunteti student la nivel de master sau doctorat, puteti sa:
- candidati pentru obtinerea unei burse Erasmus Mundus.

Daca sunteti cercetator, puteti:
- obtine un grant pentru a participa la cursuri si activitati de cercetare organizate in cadrul unei universitati din afara Uniunii Europene.

De asemenea, alte institutii interesate de promovarea invatamantului superior european (centre de cercetare, edituri, ONG-uri etc.) pot participa in cadrul acestui program.

Erasmus Mundus a aparut in iulie 2001, ca urmare a unei Comunicari facute de Comisia Europeana catre Parlamentul European si Consiliul de Ministri, cu privire la "intarirea cooperarii intre Uniunea Europeana si state terte in domeniul invatamantului superior". Ca urmare a reactiilor pozitive primite din partea celor doua institutii europene, Comisia a adoptat in iulie 2002 o propunere de infiintare a unui nou program, intitulat Erasmus World. Programul a fost redenumit apoi Erasmus Mundus.Decizia de infiintare a programului a fost adoptata pe 5 decembrie 2003 si publicata in Jurnalul Oficial al UE pe 31 decembrie 2003. Ea a intrat in vigoare pe 20 ianuarie 2004.

Erasmus Mundus vine in completarea altor programe de cooperare cu terte state in domeniul invatamantului superior, cum ar fi Tempus, ALFA si Asia-Link. Pe langa acestea, Comisia Europeana a inclus in bugetul programului fonduri suplimentare, din capitolul dedical relatiilor externe, pentru sprijinirea unor "ferestre" de cooperare cu zone geografice specifice.

Comisia Europeana a mandatat Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura sa implementeze programul Erasmus Mundus. Agentia publica anual (in februarie) Apeluri la propuneri, care descriu procedura de candidatura, termenele limita, criteriile de evaluare a candidaturilor si prioritatile in selectie. Puteti consulta Apelurile la propuneri in sectiunea "Documente".

La nivelul fiecarui stat participant exista, de asemenea, centre de informare si contact ("Structuri nationale"), care ofera sprijin si asistenta universitatilor, studentilor, cercetatorilor si altor organizatii interesate. De asemenea, Structurile nationale organizeaza evenimente de informare si promovare la nivel regional/local, monitorizeaza desfasurarea proiectelor si comunica frecvent cu Comisia Europeana, in vederea imbunatatirii managementului programului. Pentru toate actiunile Erasmus Mundus, decizia finala cu privire la selectarea si finantarea candidaturilor este luata de catre Comisia Europeana sau Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura.

Moldova
Programul Erasmus Mundus oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilitatea de a se înscrie la cursuri de masterat complete, pentru o perioadă de 1,5-2 ani, la una din universităţile din statele membre ale UE

În programul CE Erasmus Mundus sînt acceptaţi anual – candidaţi moldoveni pentru burse de master în centre universitare europene. În cadrul programului Erasmus Mundus Action II, Republica Moldova implementează 4 proiecte la care participă 6 universităţi din ţară, beneficiind de burse de mobilitate de scurtă durată - circa 100 burse anual.

Parteneriatul Erasmus Mundus pentru Moldova, Ucraina şi Belarus EMP-AIM  este un parteneriat între 17 universităţi din Europa, Moldova, Ucraina şi Belarus care are ca scop stabilirea unei cooperarări academice, culturale şi economice durabile între universităţile din Europa şi tarile din regiunea de Est.  

Proiectul EMP-AIM oferă burse studenţilor la licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi cadrelor didactice începînd cu toamna anului 2013 :din Belarus, Moldova şi Ucraina de a studia, preda sau cerceta la 8 Universităţi Partenere din Europa (75 burse sunt disponibile);  din 8 universităţi europene partenere de a învăţa, preda sau cerceta la 9 universităţi partenere din Belarus, Moldova şi Ucraina (21 burse sunt disponibile) Bursele EMP-AIM sunt finanţate de către Comisia Europeană în carul Programului Erasmus Mundus Action 2 şi acoperă cheltuielile de şedere, călătorie, asigurare.

Bursele ERASMUS MUNDUS

2014 - 2020  Erasmus+  

Erasmus pentru toți este un nou program propus de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport. Programul ar trebui să înceapă în 2014 și ar spori considerabil fondurile alocate pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor. Erasmus pentru toți se bazează pe premisa că investiția în educație și formare este esențială pentru valorificarea potențialului oamenilor, indiferent de vârsta sau de educația lor. Îi ajută la dezvoltarea personală, la dobândirea de noi competențe și la creșterea șanselor de angajare.

Programul va sprijini trei tipuri principale de acțiuni:
  • Oportunități de învățare pentru persoane fizice, atât în cadrul UE, cât și în afara ei, și anume: studii și formare, stagii, activități de predare și dezvoltare profesională, precum și activități informale pentru tineret, de exemplu voluntariat. Erasmus pentru toți ar oferi oportunități de studii în străinătate pentru aproximativ 5 milioane de persoane din toate sectoarele educației și formării. Europenii ar avea opțiunea de a urma studii și cursuri de formare sau de a preda în instituții de învățământ superior oriunde în lume, iar studenții și personalul din afara Europei ar avea mai multe oportunități de a studia, de a preda și de a învăța în Europa. Extinderea programului dincolo de granițele UE va spori atractivitatea învățământului superior european și, în același timp, va sprijini dezvoltarea învățământului superior în alte părți ale lumii.

  • Cooperarea instituțională între instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret, întreprinderi, autoritățile locale și regionale și ONG-uri cu scopul de a încuraja dezvoltarea și punerea în aplicare de practici inovatoare în învățământ, formarea și activitățile pentru tineret și de a stimula capacitatea de inserție profesională, creativitatea și spiritul antreprenorial.

  • Sprijinul pentru reforma politicilor din statele membre și cooperarea cu țările terțe, acordându-se o atenție specială datelor concrete pentru elaborarea politicilor și schimbul de bune practici. Sprijinul va include punerea în practică a instrumentelor UE care favorizează transparența, studii transnaționale și sprijinul acordat unor agende politice specifice, precum procesul de la Bologna (învățământ superior) și de la Copenhaga (învățământ și formare profesională).

Erasmus pentru toți va include două elemente complet noi:

  • Un sistem de garantare a împrumuturilor pentru a-i ajuta pe masteranzi să-și finanțeze studiile în străinătate și să dobândească competențele necesare pentru locurile de muncă bazate pe un nivel ridicat de cunoștințe.

  • Crearea a 400 de „alianțe pentru cunoștințe” și „alianțe pentru competențe sectoriale”. Alianțele pentru cunoștințe sunt parteneriate la scară largă între instituții de învățământ superior și întreprinderi, destinate să promoveze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial, oferind noi oportunități de studiu și de dobândire a calificărilor. Alianțele pentru competențe sectoriale sunt parteneriate între furnizori de servicii de educație și formare și întreprinderi, destinate să promoveze capacitatea de inserție profesională, prin crearea de noi programe de studii specifice sectoarelor și de forme inovatoare de predare și formare profesională.

Mai mult


Ce se află la originea problemei actuale de finanțare a programului Erasmus?
Informaţii suplimentare
Bursele ERASMUS MUNDUS pentru Moldova
2014-2020
Documente


 erasmus mundus 2009 2013
Audiovizual
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida