Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Erasmus+

Erasmus+: noul program al UE pentru educație,formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.

Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Această cifră este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă angajamentul UE de a investi în aceste domenii.

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în străinătate.

Erasmus+ va finanța parteneriate transnaționale între organizații și instituții de învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a construi o punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe cu care ne confruntăm astăzi în Europa.

De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, formare profesională și tineret depuse la nivel național. În domeniul sportului, programul va finanța activități accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate în special combaterii trucării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării și tineretului și va susține, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educațieiformăriitineretului și sportului. Totodată, propune condiții de participare și de finanțare simplificate față de programele precedente.Oportunități Erasmus+


MOLDOVA

 În cadrul primului apel pentru aplicațiile în cadrul noului Program Erasmus +, anunțat pentru martie 2014, Republica Moldova precum și Țările Parteneriatului Estic vor fi eligibile pentru cîteva acțiuni ale noului Program și anume Programul Jean Monnet și cel de Masterate Comune.

Programul Jean Monnet va oferi oportunitate instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova de a beneficia de proiecte specializate în studii europene pentru promovarea sistemului de predare și cercetare.

Prin Proiecte de Masterate Comune, universitățile din Republica Moldova vor deveni parte a unor consorții ale instituțiilor de învățămînt superior din Europa, care vor oferi Masterate Comune. Acest fapt va spori vizibil calitatea formării profesionale, capacitățile instituționale și umane ale universităților din Moldova.

La finele anului curent, Republica Moldova va fi eligibilă și la alte acțiuni ale Programului Erasmus+, care consună cu obiectivele Acordului de Asociere cu UE.

În fazele anterioare ale Programelor UE, Republica Moldova a beneficiat de mai multe proiecte. Cel mai relevant este exemplul Programului TEMPUS. Astfel, începînd din 1994 și pînă în prezent instituțiile de învățămînt superior din țară au implementat circa 74 proiecte TEMPUS în valoare de 16 mln euro. Începînd cu anul 2004, tinerii din Republica Moldova au obținut, anual, în cadrul Programului Erasmus-Mundus, 5-10 burse de Masterat în centre universitare Europene.

Instituțiile de învățămînt superior s-au încadrat activ, începînd cu anul 2007 în Programul Erasmus Mundus Acțiunea II prin care, anual, în jur de 180 de tineri moldoveni beneficiază de burse de mobilitate de scurtă durată. Astfel, doar în anul 2013, în cadrul acestui program de 11 universități din țară au fost implementate 15 proiecte.

De asemenea, din 2013 a demarat Programul eTwinning, care vizează învățămîntul preuniversitar și care se axează pe formarea unui mediu online destinat formării continue a profesorilor și desfăşurării proiectelor educaționale comune. La acest proiect au participat pînă acum 79 de școli, 166 de profesori fiind înregistrați pe platforma programului. Pînă în prezent, în cadrul acestui program au fost desfășurate 36 de proiecte didactice.

Contacte

Oficiul Naţional Erasmus+ in Moldova, Str. Maria Cebotari, nr.37, of.304
MD-2012 Chisinau, Republica Moldova (anexa hotelului Jolly Alon, in spatele Parlamentului RM)
Tel.: (+373 22) 88-16-30, E-mail: erasmusplus@erasmusplus.md

Informaţii suplimentare
RESURSE WEB
DOCUMENTE
Finanțare
NOUTĂȚI

Stiri/Pagina web Erasmus +

Info eveniment privind noul program al UE pentru educație, instruire, sport și tineret Erasmus +. (25.10.2013)

Cea de-a III-a Reuniune informală a miniştrilor educaţiei privind dialogul ţărilor Parteneriatului Estic

Erasmus+: Burse din partea UE pentru 4 milioane de persoane (19.03.2013)

RS
  • Erasmus+pe Facebook
  • Twitter #ErasmusPlus
  • Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

PUBLICAȚII
 

 


Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida