Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Etapele procesului decizional

Ciclul de mai jos defineşte cele şase etape diferite ale procesului politic de luare a deciziilor:

  • stabilirea agendei de lucru,
  • elaborarea de politici,
  • luarea deciziilor,
  • punerea în aplicare a politicilor,
  • monitorizarea şi
  • reformularea politicii.

Fiecare pas oferă ONG-urilor şi autorităţilor publice posibilitatea de a interacţiona.
 

1. Stabilirea agendei de lucru

Agenda politică este convenită de către parlament si guvern, dar poate fi modelată de către ONG-uri, sau grupuri de ONG-uri, prin intermediul campaniilor şi lobby-urilor pentru probleme, nevoi si preocupări. IniŃiative noi de politică sunt adesea rezultatul influenţei campaniilor ONG-urilor. În etapa aceasta, ONG-urile îsi propun să influenţeze factorii de decizie în numele unui interes colectiv şi să acţioneze într-un mod complementar dezbaterilor politice.

2. Elaborarea

Autorităţile publice au, de obicei, procese bine stabilite pentru politica de redactare. Aici, ONG-urile sunt adesea implicate în domenii precum identificarea problemelor, propunerea de soluţii şi furnizarea de dovezi pentru propunerea lor preferată cu, de exemplu, interviuri sau cercetare. Facilitarea oportunităţilor pentru consultare ar trebui să fie un element cheie în această etapă, precum şi diverse forme de dialog pentru a colecta informaţii de la factorii cheie interesaţi.
 

3. Decizie

Formele de luare a deciziilor politice variază în funcţie de contextul naţional şi legislativ. Caracteristici comune sunt stabilirea unei directive ale politicii guvernamentale de către un minister; sau legislaţie, cum ar fi aprobarea unei legi prin vot parlamentar; sau referendum public, care necesită ulterior punerea în aplicare a unei legislaţii. Proiectele de legi şi moţiunile ar trebui să fie deschise contribuţiei şi participării din partea ONG-urilor. Autorităţile publice ar trebui să evalueze punctele de vedere şi opiniile înainte de luarea deciziei. La această etapă, consultarea este centrală pentru decizia informată. Cu toate acestea, puterea finală de alegere aparţine autorităţilor publice, cu excepţia cazului în care decizia este luată prin vot public, referendum sau printr-un mecanism de co-decizie.
 

4. Punerea în aplicare

Aceasta este etapa la care multe ONG-uri sunt cele mai active, de exemplu în livrarea de servicii şi execuţia proiectelor. O mare parte din activitatea desfăşurată de ONG-uri în etapele anterioare includ încercări de a influenţa punerea în aplicare a politicii. Această fază este în mod deosebit importantă pentru a asigura că rezultatul intenţionat va fi realizat.

Accesul la informaţii clare si transparente cu privire la aşteptări şi oportunităţi este important în această etapă, precum şi parteneriatele active.
 

5. Monitorizare

În acest punct, rolul ONG-urilor este de a monitoriza şi de a evalua rezultatele politicii implementate. Este important să existe un sistem de monitorizare eficient şi transparent care asigură că politica / programul atinge scopul propus.
 

6. Reformulare

Cunostinţele dobândite ca urmare a punerii în aplicare a politicii, împreună cu nevoile care evoluează în societate adesea necesită o reformulare a politicii. Acest lucru trebuie să se bazeze pe accesul la informaţii şi oportunităţi de dialog pentru a identifica nevoile şi iniţiativele. Această reformulare permite iniţierea unui nou ciclu de luare a deciziilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida