Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
eTwinning
eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene, parte a Programului Erasmus+ și se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Reţeaua eTwinning este o comunitate formată din  283 244 de cadre didactice şi peste 132 188 de şcoli din 33 de ţări Europene (cele 28 de state membre UE, Republica Islanda, Elveţia, Regatul Norvegiei, Republica Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).

eTwinning este o platformă online gratuită, destinată cadrelor didactice, elevilor şi personalului nedidactic (bibliotecari, laboranţi, informaticieni, etc.), destinată desfăşurării proiectelor, schimbului de experienţă, învăţării şi interacţiunii. Portalul promovează şi facilitează colaborarea între şcoli prin utilizarea TIC, contribuind la formarea de competenţe necesare în secolul XXI la toți cei implicaţi.
 
 Platforma eTwinning.net oferă:       
  • instrumente didactice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
  • apropierea de celelalte ţări participante şi o mai buna cunoaştere a acestora;
  • implicarea în activităţi curriculare comune;
  • participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi de dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale comune şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare și schimb de experienţă;
  • un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi profesori;
  • recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european;
  • premii anuale şi certificate naţionale şi europene pentru cele mai bune proiecte.
 Avantajele participării la eTwinning

Pentru cadrele didactice înscrise în comunitate, eTwinning presupune o OPORTUNITATE ȘI DESCHIDERE în toate sensurile: perfecționare profesională, contacte permanente cu alte culturi, exersarea limbilor străine, schimb de experiență, strategii didactice noi, lărgirea ariei de expertiză prin diversitatea domeniilor în care se derulează proiectele pe care le coordonează. În altă ordine de idei, acțiunea eTwinning înseamnă recunoaștere adusă eforturilor depuse și rezultatelor obţinute, sesiuni de training și comunicare constantă cu alte cadre didactice cu interese și preocupări similare. În mod deosebit eTwinning demonstrează noi moduri de interacțiune cu elevii și partenerii de proiect.

Pentru elevi, eTwinning presupune lucru în echipă, noi descoperiri și colegi din toată Europa, ocazia de a-şi dezvolta şi arăta noi aptitudini, de a folosi în mod creativ instrumentele digitale care fac parte din lumea lor cotidiană. În acest mediu, profesorii le sunt prieteni și colaboratori, materiile  dificile devin jocuri și proiecte, în special datorită modului de lucru și nenumăratelor posibilități care depășesc combinația clasică de pix și hîrtie. Nu este vorba despre alt grad de dificultate pentru că un proiect eTwinning nu este deloc o sarcină ușoară, este însă o provocare la care toți elevii participă cu motivaţie și învață împreună unii de la alţii.

eTwinning oferă școlilor din Europa un mijloc de comunicare, de schimb de idei și de inițiere a unor proiecte de colaborare online. Prin intermediul unei platforme online care utilizează instrumentele web 2.0 pentru a facilita comunicarea, eTwinning a devenit o adevărată comunitate bazată pe colaborare, unde profesorii prezintă diverse modalități creative de desfășurare a activităților de  clasă.

La 4 martie 2013 a fost lansat eTwinning Plus, o extensie parţială a eTwinning adresată ţărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova.

Odată cu lansarea Platformei eTwinning Plus a crescut numărul învăţătorilor dornici să stabilească relaţii de parteneriat cu învăţătorii-membri ai Platformei eTwinning. La moment 2700 de învăţători din 32 de ţări sunt disponibili pentru realizarea parteneriatelor cu membrii Platformei eTwinning Plus! 
 
În cadrul Platformei eTwinning Plus peste 400 de şcoli şi 1200 de învăţători lucrează asuora proiectelor Platformei eTwinning. De asemenea, ei sunt implicaţi în programe de instruire prifesională, oferite de Platformă, cum ar fi "Activităţi şcolare" şi "Curs online pentru moderatori". Cursul din trei activităţi şcolare, elaborat în mod special pentru învăţătorii din statele-membre ale Programului eTwinning Plus, deja se implementează din toamna anului 2014.
 
Platforma eTwinning Plus oferă învăţătorilor oportunităţi noi şi interesante de participare funcţională.
 
Ţinând cont de faptul că prima etapă a Programului eTwinning Plus a fost finalizată cu succes, învăţătorilor le-au fost oferite posibilităţi suplimentare pentru a-şi extinde participării în Program. Învăţătorii-membri ai Platformei eTwinning Plus vor putea nu doar să participe la proiectele comune la invitaţia colegilor săi din programul "Erasmus+", dar şi să creeze propriile sale proiecte.
 
Pentru aportul pe care îl vor aduce la sporirea calităţii învăţământului, dar şi în calitate de promotori ai Programului eTwinning Plus în ţara de baştină, participanţii vor avea dreptul de a obţine "Marca calităţii" şi de a participa la concursul pentru obţinerea "Premiului European eTwinning".

MOLDOVA

Fundația Est-Europeană din Republica Moldova a fost desemnată, prin ordinul nr. 1211 din 04 decembrie 2014, de Ministerul Educației al Republicii Moldova în calitate de Agenţie Naţională de Suport eTwinning Plus pentru implementarea Programului eTwinning în țara noastră.

În cei 2 ani de existenţă
a programului în Republica Moldova  peste 130 de profesori au fost implicați in Proiecte eTwinning  Plus,  generând peste 140 de proiecte educaţionale relevante, creative şi motivante. Majoritatea proiectelor au însemnat noi experienţe de învăţare, noi practici didactice menite să motiveze elevii, să încurajeze implicarea acestora şi să faciliteze dezvoltarea de noi competenţe şi atitudini. Aceste proiecte au un potențial extraordinar de transfer, putând fi valorificate de alte cadre didactice cu alte grupuri de elevi și adaptate la necesitățile proprii, la resursele şi interesele specifice. În acest scop al transferului de idei şi de practici care şi-au demonstrat eficacitatea, creativitatea şi relevanța.

Printre Proiectele de succes eTwining Plus implementate de profesorii din Republica Moldova pot fi enumerate English in Science, I was waiting to meet you, My eTwinning Movie, River life, Mes amis europeens ș.a. Proiectele selectate sunt numai câteva exemple, spațiul şi timpul făcând imposibilă prezentarea tuturor proiectelor care ar merita, cu certitudine. Acestea fiind accesibile online, pe portalul www.etwinning.net.
 
Urmare a realizării acestor proiecte elevii au obținut competențe de comunicare interculturală și utilizare a mijloacelor informatizate, de lucru în echipă și de dezvoltare a creativității, iar pofesorii au beneficiat de  oporunități de bune practici  și experiență avansată  în ceea ce ține de perfecționarea curriculei școlare  și creșterea calității instruirii și educației.


MOLDOVA UE


www.etwinning.md

 

eTwinning Plus, PSA (Partner Support Agency) Moldova Fundaţia Est Europeană



Strada “31 August 1989′′, numărul 98, etajul 3,
Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Tel.: 080010801 (apel gratuit)
Fax. +373 22 542338

E-mail: info@etwinning.md
Skype: etwinningplus.md
Facebook

 


Portal eTwinning Plus
http://plus.etwinning.net

Portal eTwinning
http://www.etwinning.net


Comunitatea școlilor din Europa
Platformă gratuită și sigură prin intermediul căreia
profesorii din Europa
  • să interacționeze,
  • să dezvolte proiecte de colaborare și
  • să facă schimb de informații.
Portalul Biroului Central de Asistenţă eTwinning  este coordonat şi administrat de către European Schoolnet,  în numele Direcţiei Generale pentru Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene.

Portalul reprezintă punctul de contact european, online şi oficial al tuturor celor interesaţi şi implicaţi în fenomenul eTwinning.  Este un punct de întâlnire virtual, care facilitează schimbul de informaţii între şcoli  şi oferă toate instrumentele şi serviciile necesare pentru a găsi parteneri, materiale didactice, recomandări, asistenţă şi informaţii, ba chiar pentru a demara proiecte eTwinning în parteneriat.


Informaţii suplimentare
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida