Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Vă aflaţi aici: // Home / Uniunea Europeană / UE / Focus / Economic / EUROPA 2020
Economic
EUROPA 2020

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. 


Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. Diverse acţiuni la nivel european şi naţional vin în sprijinul Strategiei.
 Obiective europene pentru 2020

1. Ocuparea forţei de muncă
o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
2. Cercetare, dezvoltare şi inovare
un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE
3. Schimbări climatice şi energie

  • reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
  • creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
  • creşterea cu 20% a eficienţei energetice

4. Educaţie
reducerea abandonului şcolar la sub 10%
creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
5. Sărăcie şi excluziune socială
reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Informaţii suplimentare

Europa 2020 - documente-cheie

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a fost lansată de Comisia Europeană în martie 2010 şi aprobată de şefii de stat şi de guvern din statele membre în iunie 2010. Documentul stabileşte obiective concrete care ar urma să fie atinse în următorii zece ani, în domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţie, energie şi inovare, pentru a depăşi impactul crizei economice şi pentru a readuce Europa pe drumul creşterii economice.

Strategia Europa 2020

Europa 2020
Glosar 

RSS
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida