Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
16.05.2013
Prezentarea surselor de informare europeană
Organizatia: Centrul de resurse
Cuvinte cheie: ziua europei, informare europeană, ,
Acces: PDF ,
Cu ocazia celebrării Zilelor Europei în Moldova, Centrul “Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul de Resurse “Dialog-Pro” a organizat o masă rotundă  în cadrul căreia participanţii au fost informaţi despre sursele de informare europeană.
La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor legislative şi executive ai UTA Găgăuzia, bibliotecari din regiune, cadre didactice şi studenţi de la Universitatea de Stat din Comrat, voluntari ai euroclubului şi jurnalişti de la mass-media regională.

Rectorul US din Comrat, Dna Zinaida Aricova, a salutat ideia organizării evenimentului şi a pus în evidenţă importanţa creării unor asemenea parteneriate, care contribuie la informarea societăţii despre situaţia economică şi social-politică din ţară şi din regiune.

În cadrul mesei rotunde cei prezenţi au aflat despre posibilităţile de căutare a informaţiei pe Portalul “Moldova Europeană” şi pe Portalul de bloguri al Centrului Pro-European de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Dna Lilia Snegureac, Preşedintele de onoare al Centrului de Resurse “Dialog-Pro”, expert în informare europeană a oferit detalii despre portalul informaţional “Moldova Europeană”, care oferă acces la informaţii cu privire la cele două structuri europene fundamentale: Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. De asemenea, acest Portal  reflectă zi de zi parcursul european al Moldovei.

„Moldova Europeană” este un sistem de masive informaţionale care contribuie atât la găsirea rapidă a informaţiei, dar şi la educarea cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi la evitarea confundării structurilor acestor 2 organizaţii. În plus, el este completat cu dosare  tematice, care în prezent suscită un interes sporit nu numai din partea specialiştilor, dar şi al cetăţeanului simplu.

Specialiştii în informare europeană de la CPESC al BNRM au explicat cum poate fi găsită informaţia cu tematică europeană, ce oportunităţi oferă Portalurile CoE şi UE, dar şi Portalul “Moldova Europeană şi Portalul de bloguri al CPESC. Participanţii au aflat ce fel de informaţie este disponibilă, cum poate fi accesată şi la ce poate servi.

Liudmila Mitioglo, Directorul Centurlui « Pro-Europa » din Comrat a remarcat faptul că informarea calitativă despre structurile Consiliului Europei, Uniunii Europene, dar şi despre acţiunile întreprinse de Republica Moldova în cadrul procesului de integrare europeană, va contribui semnificativ la crearea unei viziuni obiective asupra posibilităţilor şi perspectivelor ţării noastre nu doar în cadrul Consiliului Europei, dar şi a Uniunii Europene ».
Evenimentul a avut loc în incinta Centrului de Informare Europeană de pe lângă Universitatea de Stat din Comrat.

 

В Комрате  рассказали  об источниках европейской информации

15 мая, в Центре Европейского Союза при Комратском государственном университете состоялся круглый стол, на котором участникам рассказали об источниках Европейской информации. Мероприятие организовал Европейский центр “Pro-Europa” в Комрате в партнерстве с Комратским государственным университетом и ресурсным центром “Dialog-PRO”.

Участниками Круглого стола стали представители законодательной и исполнительной власти автономии, библиотекари, преподаватели и студенты КГУ, волонтеры Евроклуба и журналисты региональных СМИ. С приветственным словом выступила Ректор комратского ВУЗа – Зинаида Арикова, которая подчеркнула важность таких профессиональных партнерских отношений, которые способствуют  информированию общества об экономической и социально-политической ситуации в стране и регионах.

В ходе круглого стола, партнеры мероприятия - ресурсный центр Dialog-PRO ознакомили участников с информационным порталом http://infoeuropa.md , который аккумулирует в себе различные источники информации о Европейском Союзе, Совете Европы, дает возможности выхода на сайты официальных структур (Делегация ЕС, Офис СоЕ). Также, данный информационный ресурс содержит информацию о деятельности Молдовы в рамках евроинтеграции, библиотеки и архивы по европейской тематике.

Директор центра Pro-Europa в Комрате Людмила Митиогло отметила, что круглый стол «Источники Европейской информации» - одно из важнейших мероприятий проводимое в рамках празднования дня Европы.

«Сегодня наше общество поделено на две части – за и против евроинтеграции. Наверное, потому, что мы помним нашу восточную семью. Я думаю, что очень кстати мы подняли этот вопрос. Люди должны быть информированы. Я надеюсь, любая информация будет полезна», сказала участникам почетный Председатель ресурсного центра Dialog – PRO, Лилия Снегуряк.

 «Если мы будем качественно информированы о структуре Совета Европы, Европейского Союза, а также действиях в области евроинтеграционных процессов Республики Молдова, тогда мы сможем объективно рассуждать о возможностях и перспективах нашей страны не только в качестве члена Совета Европы, но и Европейского Союза. В последнее время процесс европейской интеграции по-разному интерпретируется как политиками, так и аналитиками, именно поэтому простые граждане должны получать информацию напрямую из официальных источников, чтобы самим объективно разбираться в этой теме, без учетов голословных лозунгов» - подчеркнула Людмила Митиогло.
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Ziua Europei
Ziua Europei este o ocazie unică de a celebra valorile comune ale UE,de a aduce mai aproape culturile noastre şi de a contempla identitatea noastrăcomună ca europeni, în toată diversitatea ei.

Ziua Europei 2017                            
Ziua Europei 2016


Ziua Europei 2015

Ziua Europei-2014 în RM (10.05.2014 - Chişinău, 17.05.2014 -Comrat)
Ziua Europei 2014

Concursul Republican “Europa la noi acasă”2014

Ziua
Europei – 2013 în Republica Moldova
Marcarea Zilei Europei în Moldova

Ziua Europei la Chişinău : PROGRAM

Festivalul filmului european

Vizita comisarului european Stefan Fule

Zilele Europei la Comrat

Ziua Europei, la Soroca

Concursul Republican “Europa la noi acasă”
Cum Europa îşi sărbătoreşte aniversarea

Ziua Europei 2012 în Republica Moldova
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida