Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Executarea hotărârilor CEDO
Toate statele părţi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) se angajează să garanteze oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile consacrate în Convenţie, precum şi să le ofere remedii eficiente în caz de pretinse încălcări. Respectarea acestor obligaţii este asigurată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea), ca răspuns la plângerile înaintate de persoanele fizice sau Statele membre.
 
Atunci când Curtea constată, în hotărârile sale, că a avut loc o încălcare a Convenţiei, Statele părţi au obligaţia legală de a executa hotărârile şi de a plati despăgubirile acordate. Executarea hotărârilor Curţii este reglementată de articolul 46 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Executarea corectă a fiecărei hotărâri este supravegheată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.

În contextul supravegherii sale, Comitetul asigură, pe lângă plata reparaţiei echitabile acordată de către Curte (în temeiul articolului 41 din Convenţie), că:

- sunt luate măsurile individuale pentru a elimina, pe cât posibil, orice consecinţă a încălcării (de exemplu, prin redeschiderea procedurilor penale inechitabile, distrugerea informaţiilor colectate cu încălcarea dreptului la viaţă privată, sau revocarea unei măsuri de expulzare dispuse, în ciuda unui risc real de tortură sau alte forme de rele tratamente în ţara de destinaţie);

- sunt adoptate şi puse în aplicare măsuri generale astfel încât să se prevină noi încălcări similare cu cele stabilite (de exemplu, modificări legislative sau de altă natură, modificări în jurisprudenţă sau practică). O importanţă deosebită este acordată punerii în aplicare, ori de câte ori este necesar, a căilor interne eficiente de atac.

Hotărârile Curţii pot conţine uneori indicaţii cu privire la măsurile adecvate individuale şi generale, dar, în cele mai multe cazuri, este angajat un dialogul dintre statul pârât şi Comitetul de Miniştri în scopul identificării măsurilor necesare de executare.

În cursul supravegherii sale, Comitetul poate adopta rezoluţii interimare şi alte forme de decizii de evaluare a progreselor realizate şi, dacă este cazul, recomandări relevante adresate autorităţilor. Comitetul încheie examinarea fiecărui caz printr-o rezoluţie finală.

Rezoluţiile intermediare şi finale sunt accesibile prin intermediul www.echr.coe.int, în baza de date HUDOC. Deciziile şi alte informaţii relevante cu privire la executare sunt disponibile pe site-ul internet al Comitetului de Miniştri şi/sau al Departamentului pentru Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Începând cu anul 2007, Comitetul adoptă un raport anual privind activităţile sale în temeiul articolului 46 al Convenţiei.

Curtea a elaborat un videoclip ce prezintă executarea hotărârilor Curții europene a drepturilor omului și supravegherea executării de către Comitetul de Miniștri. Videoclipul este disponibil şi în limba română.
 
 
Informaţii suplimentare
PUBLICAŢII:


 

 
admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida