Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Relaţii externe
Extindere
Uniunea Europeană, formată din şase state membre la crearea sa, în 1957, a ajuns să includă azi douăzeci şi şapte de state membre, în urma a cinci extinderi. Extinderea este un important motor pentru integrare. Cu toate acestea, a cincea extindere, de o amploare fără precedent, care a avut loc în două valuri succesive în 2004 şi 2007 pentru a include douăsprezece noi state membre, a fost cea care a definit contururile politicii de extindere. Aceasta regrupează acum ţările candidate la aderarea la UE şi ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest. Primele sunt incluse în procesul de extindere, iar ultimele în procesul de stabilizare şi de asociere.

Ce ţări pot adera la Uniunea Europeană?

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice ţară europeană poate depune cererea de aderare dacă respectă valorile democratice ale UE şi se angajează să le promoveze.

Mai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:

 • politic – trebuie să dispună de instituţii stabile care să garanteze democraţia, statul drept şi respectarea drepturilor omului
 • economic – trebuie să aibă o economie de piaţă funcţională şi să poată face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul Uniunii
 • juridic – trebuie să accepte legislaţia şi practica UE - în special obiectivele majore care ţin de uniunea politică, economică şi monetară.
Mai mult

Cum se realizează aderarea?

Procesul are 3 etape (toate trebuie aprobate de statele membre):

 1. ţării în cauză i se oferă perspectiva aderării. Cu alte cuvinte, când va fi pregătită, i se va acorda oficial statutul de ţară candidată.

 2. ţara în cauză devine oficial candidată la aderare, ceea ce nu înseamnă că au fost deschise negocierile oficiale.

 3. ţara candidată demarează negocierile oficiale de aderare, proces care implică, în mod normal, reformele necesare adoptării legislaţiei UE în vigoare.

Odată negocierile şi reformele aferente încheiate, ţara poate adera la UE, cu acordul tuturor statelor membre.

Mai mult

 

Care ar putea fi următoarea ţară membră?

În prezent, UE a oferit perspectiva aderării unui număr de 9 ţări: Albania, Turcia, Islanda şi toate ţările fostei Iugoslavii (cu excepţia Sloveniei, care este deja membră a UE).

Cinci dintre acestea au primit oficial statutul de ţări candidate:

 • Turcia
 • Serbia
 • Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
 • Islanda
 • Muntenegru

Croaţia este ţară aderentă şi ar urma să devină stat membru al UE la jumătatea anului 2013.

Mai mult

Instituţiile şi Organismele UE

Legislaţie
Sinteze

Legislaţia privind extinderea UE

Fişe tehnice privind UE /Parlament European

Extinderea Uniunii

Legislaţie - texte integrale

 

Publicaţii şi comunicate de presă 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida