Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Facilitatea de investiţii pentru vecinătate

Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV) este mecanismul financiar menit să mobilizeze fonduri suplimentare pentru a acoperi nevoile de investiții ale regiunii de vecinătate cu UE  pentru infrastructuri în sectoare precum transportul, energia, mediul și aspecte sociale (de exemplu, construcții de școli sau spitale). FIV sprijină, de asemenea sectorul privat în special prin operațiuni cu capital de risc care vizează întreprinderile mici și mijlocii.

FIV a fost conceput pentru a finanța proiecte de infrastructură mari consumatoare de capital din țările partenere vizate de politica europeană de vecinătate (PEV), precum și pentru a sprijini sectorul privat. Facilitatea reunește subvenții din partea Comisiei Europene și statelor membre ale UE, cu împrumuturi de la instituțiile financiare publice europene, precum și contribuții proprii din țările partenere.

În acest sens, Uniunea Europeană sprijină prioritățile vecinilor săi  în special pentru realizarea investițiilor de viitor. Acest lucru va avea un impact pozitiv semnificativ asupra populației acestora, precum și asupra cetățenilor europeni date fiind interesele comune în stabilitate și bunăstare.
Prin punerea în comun a diferitor resurse, FIV joacă un rol-cheie în coordonarea donatorilor și creșterea eficienței ajutorului, în conformitate cu Declarația de la Paris și Agenda acțiune de la Accra. În plus, FIV sprijină punerea în aplicare a proceselor regionale și multilaterale, în special Uniunea pentru Marea Mediterană, Parteneriatul estic și Sinergia Mării Negre.

Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană a alocat pentru FIV o sumă totală de 767 milioane € , care este completată de contribuții directe din partea statelor membre, păstrate într-un fond fiduciar gestionat de Banca Europeană de Investiții. Până în prezent, FIV contribuie cu o suma de 678900000 € pentru proiecte de infrastructură din sectorul privat și, valorifica un proiect cu volum total  de peste 19.3 miliarde €.

O evaluare intermediară a FIV a fost încheiat în mai 2013 care acoperă perioada 2008-2011. Consiliul operațional a aprobat în iulie 2013 o  fișa cu privire la recomandările de evaluare intermediară.

Proiecte

FIV opereaza proiecte în următoarele țări partenere de vecinătate:
Regiunea de vecinătate Estica: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, precum și proiecte de est la nivel regional.
Regiunea de vecinătate Sudică: Egipt, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia, precum și proiecte de sud la nivel regional.

Cum funcționează FIV

Pentru a beneficia de FIV, proiectul trebuie să fi depus de către una dintre următoarele Instituții Europene de Finanțe Publice  recunoscute de către Consiliul de FIV ca "eligibila":
  • Banca Europeană de Investiții (BEI)
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
  • Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)
  • Nordic Investment Bank (NIB)
  • Agence Française de Développement (AFD)
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
  • Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OEEB)
  • Società Italiana per le Imprese all'Estero (Simest)
  • Sociedade para o Financiamento face Desenvolvimento (SOFID)
  • Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)


Secretariatul de FIV este responsabil de organizarea reuniunilor Consiliului FIV și a punerii în aplicare a deciziilor sale. Se afla în cadrul Comisiei Europene (DG Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid, Unitatea C3 "Instrumente financiare" - creștere durabilă și dezvoltare) responsabil pentru coordonarea tuturor investițiilor regionale gestionate de Comisia Europeană.
 

Informaţii suplimentare

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida