Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Farmacopeea europeană
Farmacopeea europeană garantează calitatea medicamentelor, elaborând norme comune şi obligatorii destinate a fi aplicate în ansamblul ţărilor membre. Organizaţia promovează metode analitice uniforme şi standardizează toate substabţele utilizate în medicina umană şi veterinară. Standardele naţionale sunt coordonate şi există aproximativ 2000 de standarde europene obligatorii pentru noile medicamente.


Această muncă se efectuează în cadrul unei convenţii europene ratificată de Uniunea Europeană şi de 37 de state membre. Dar influenţa Farmacopeei europene depăşeşte cu mult frontierele Europei: numeroase alte ţări (inclusiv Republica Moldova) utilizează în prezent normele europene în legislaţia lor naţională.

Farmacopeea europeană este obligatorie începând cu 1 ianuarie 2002. Ea este disponibilă sub forma unei lucrări tipărite, a unui CD-Rom şi în versiune electronică.

Programul de standardizare biologică realizat în colaborare cu Uniunea Europeană are ca scop:
- elaborarea substanţelor de referinţă şi a standardelor europene de lucru în domeniul produselor biologice;
- standardizarea metodelor de testare pentru controlul calităţii substanţelor biologice;
- elaborarea metodelor alternative pentru cotrolul calităţii substanţelor biologice care să aplice conceptul celor 3R-uri (rafinarea, reducerea, înlocuirea experimentelor pe animale);
- să contribuie la armonizarea internaţională în sfera produselor biologice.

Programul este deschis partenerilor din industrie şi din laboratoarele oficiale de control care se preocupă de calitatea produselor biologice şi urmăreşte realizarea unei cooperări strânse între parteneri, promovarea know-how-ului şi facilitarea recunoaşterii reciproce a rezultatelor utilizând mijloacele eficiente de testare a produselor biologice (standarde, metode validate, etc.) care au apărut. pentru fiecare studiu sunt numiţi conducători de proiect. Aceştia asistă administratorii ştiinţifici ai Directoratului european pentru calitatea medicamentelor (EDQM) în elaborarea protocoalelor de colaborare şi evaluarea studiilor.

Reţeua laboratoarelor oficiale de control a medicamentelor a fost creată de EDQM în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană pentru:
- a coordona activitatea laboratoarelor;
- a facilita schimbul de cunoştinţe între ele;
- a promova dezvoltarea unor standarde comune armonizate.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida