Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Relaţii externe
Finanţare
 
Granturile sunt acordate sub formă de donații către terțe părți, care sunt angajate în activitățile de asistență externă. Procedurile de achiziții publice sunt lansate atunci când Autoritatea Contractantă dorește să achiziționeze un serviciu, bunuri sau sa presteze servicii, în schimbul unei remunerații.

Procedurile privind granturile și contracte în cadrul programelor relevante privind ajutorul extern al UE sunt consolidate în Ghidul practic de aplicare.


Cereri de propuneri şi anunţuri de licitaţii


Cei care intenționează să aplice pentru un grant sau un contract ar trebui să consulte cererile de propuneri.  si anunțuri de licitatii.
Beneficiarii finanţăriiMotor de căutare  care oferă acces la datele referitoare la beneficiarii din domeniul ajutorului extern

 
Granturile
Granturile sunt contribuții financiare directe din bugetul UE sau de la Fondul European de Dezvoltare. Ele sunt acordate sub formă de donații către părți terțe, care sunt angajate în activitățile de asistență externă. Autoritatea contractantă acorda  granturi, care sunt folosite pentru a implementarea proiectelor sau activităților care se referă la programele de ajutor extern ale UE.


Granturile se împart în două categorii:

 -Granturi pentru acțiuni: urmăresc să atingă un obiectiv care face parte dintr-un program de ajutor extern.
 -Granturile de funcționare: finanțarea cheltuielilor de funcționare a unui organism UE care  urmărește un obiectiv de interes european general sau un obiectiv care face parte dintr-o politica a UE.

Granturile se întemeiază pe rambursarea costurilor eligibile, cu alte cuvinte, costurile efectiv suportate de către beneficiari, care sunt considerate necesare pentru realizarea activităților respective. Rezultatele acțiunii rămân proprietatea beneficiarilor.

Granturile fac obiectul unui acord scris semnat de cele două părți și, ca regulă generală, necesită co-finanțare de către beneficiarul subvenției. Din moment ce subvențiile acoperă o gamă foarte diversă de domenii, condițiile specifice care trebuie să fie îndeplinite pot varia de la un sector de activitate la altul.

Cei care intenționează să aplice pentru un grant ar trebui să consulte cererile de propuneri.
 
contracte
Procedurile de achiziții publice sunt lansate atunci când Autoritatea Contractantă dorește să achiziționeze un serviciu, bunuri sau servicii, în schimbul unei remunerații. O procedură de achiziții publice conduce la încheierea unui contract de achiziții publice.

Diferența dintre un contract de achiziții publice și o subvenție este distincta:

 - în cazul unui contract, autoritatea contractantă primește produsul sau serviciul de care are nevoie, în schimbul unei plăți.
 - în cazul unui grant, aceasta aduce o contribuție, fie la un proiect realizat de către o organizație externă sau direct aceastei organizații, deoarece activitățile sale contribuie la obiectivele politice ale UE.

Procedurile de achiziții publice sunt reglementate prin norme specifice care variază în funcție de natura contractului (servicii, consumabile, locul de muncă) și pragul.

Cei care intenționează să solicite un contract recomandăm să consultați anunțuri de achiziții.

Atlasul donatorilor UE
Atlas donatorilor UE
 
Direcţia Generală pentru Dezvoltare și Cooperare a Comisiei Europene - EuropeAid (DEVCO), a elaborat “Atlasul donatorilor UE”. Acest ghid interactiv on line propune o generalizare a ajutoarelor acordate pentru dezvoltare de către UE şi Statele sale membre.
 
 
 
Atlasul permite căutarea pe ţările donatoare, pe domeniul de activitate, pe regiune sau pe ţara în dezvoltare. El oferă acces la un evantai larg de indici statistici asupra dezvoltării.
 
“Atlasul donatorilor UE” acoperă ajutorul public acordat de Statele membre şi de Comisia Europeană în anul 2009. De asemenea, el cuprinde informaţii asupra principalilor indicatori de dezvoltare ai ţărilor beneficiare de asistenţă.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida