Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Vă aflaţi aici: // Home / Biblioteca virtuală / Economie / Finanţe
În Cartea albă privind viitorul Europei au fost expuse principalele provocări și oportunități pentru Europa în următorii zece ani
Scopul acestui document este de a analiza cadrul de guvernanță bugetar-fiscală1 în Republica Moldova în raport cu practicile Uniunii Europene
Sursa: IPRE
Documentul  se expune  asupra actualelor angajamente ale Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere, inclusiv transpunerea de Directive UE relevante și a standardelor internaționale de transparență în administrarea activelor.
Sursa: GRECO
Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei a publicat un Supliment la cel de-al Doilea Raport de Conformitate cu privire la Republica Moldova, adoptat în cadrul celui de-al Treilea Ciclu de Evaluare.
Sursa: IPRE
Republica Moldova nu a reușit să transpună în legislația națională patru Directive și un Regulament UE ce vizează domeniul financiar bancar până la data de 1 septembrie 2015 – termenul limită conform prevederilor Acordului de Asociere.  Neîndeplinirea acestor angajamente face RM  vulnerabilă în continuare la fraude financiare, inclusiv spălarea de bani.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida