Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Justiţie, libertate şi securitate
Fraudă
Protejarea intereselor financiare ale UE este o prioritate a instituţiilor europene. UE luptă împotriva fraudei printr-o serie de acte legislative referitoare la falsificarea banilor, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi corupţie – atât la nivel european, cât şi la nivel mondial. Un oficiu specializat de luptă antifraudă (OLAF) este responsabil cu derularea unor investigații în acest sens. Temeiul juridic al luptei împotriva fraudei este articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are misiunea de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a combate frauda, corupţia şi alte activităţi ilegale (inclusiv neregulile financiare comise la nivelul instituţiilor europene, deşi aceste cazuri sunt rare).

Angajaţii OLAF dispun de competenţe ample în materie de investigaţie, putând efectua controale la sediile întreprinderilor din statele membre ale UE, precum şi din unele ţări terţe. În prezent, OLAF nu poate intenta procese în justiţie din proprie iniţiativă, ci trebuie să transfere cazurile autorităţilor naţionale din ţara în care s-a constatat frauda. Cu toate acestea, în viitor, ar putea exista un parchet european abilitat să înainteze acţiuni direct în orice stat membru în care sunt în joc interesele financiare ale Uniunii
  • Operaţiuni vamale comune
  • Stoparea contrabandei cu ţigări
  • Lupta împotriva falsificării monedei euro
Mai mult:

Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliul Uniunii Europene
Curtea de Conturi 
Europol


Legislaţie
Sinteze

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), COCOLAF, Curtea de Conturi
Controale interne, Protecţia penală, Cooperarea administrativă, Acorduri cu ţările terţe
Protecţia monedei euro împotriva falsificării, Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Rolul administraţiilor vamale
Politica Uniunii Europene împotriva corupţiei, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei
Texte integrale

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - articolele 32531082 - 86
Legi individuale
Cooperare judiciară şi poliţienească în materie penală


Publicaţii şi comunicate de presă

Fonduri noi, reguli mai bune. Prezentarea noilor norme financiare şi a oportunităţilor de finanţare pentru perioada 2007-2013.

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida