Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Fundaţia Europeană pentru Tineret
Fundaţia Europeană pentru Tineret
Fundaţia Europeană pentru Tineret a fost creată în 1972 de Consiliul Europei pentru a aduce un suport financiar activităţilor naţionale sau internaţionale pentru tineret. Scopul său este de a încuraja cooperarea şi înţelegerea între tineri prin activităţi care să promoveze pacea şi valorile fundamentale ale Consiliului Europei: drepturile omului, democraţia, toleranţa şi solidaritatea.

Fundaţia oferă sprijin financiar următoarelor tipuri de activităţi întreprinse de ONG-uri sau reţele de tineret sau de alte ONG-uri implicate în domenii relevante pentru politica şi activitatea de tineret a Consiliului Europei:
  • activităţi educative, sociale, culturale şi umanitare cu caracter european;

  • activităţi care urmăresc consolidarea păcii şi cooperării în Europa;

  • activităţi menite să promoveze strânsa cooperare şi mai buna înţelegere între tinerii din Europa, în special prin dezvoltarea schimbului de informaţii;

  • activităţi menite să stimuleze ajutorul reciproc în Europa şi în ţările dezvoltate în scopuri culturale, educative şi sociale;

  • studii, cercetare şi documentare pe probleme de tineret..


operaţiuni finanţate

A. Activităţi internaţionale - inclusiv întâlniri ale tinerilor sau liderilor de tineret din Europa pentru promovarea participării şi învăţării interculturale. EYF va suporta / finanţa până la două treimi din costul total. Grant maxim: 20.000 EUR

B. Plan anual de lucru - inclusiv o serie de activităţi pentru următorul an (ani), activităţi internaţionale, activităţi pilot şi, de asemenea, publicaţii (inclusiv dezvoltare web). Aceste activităţi vor fi parte şi vor sprijini strategia sau planul de acţiune al ONG-ului pentru următorii ani. Grant maxim: 50.000 EUR

C. Grant structural - Fundaţia Europeană pentru Tineret poate să acorde, anual, organizaţiilor sau reţelelor internaţionale neguvernamentale de tineret o contribuţie financiară care să acopere o parte din costurile generale administrative implicate în derularea activităţilor acestora la nivel european. Grant anual maxim: 25.000 EUR

D. Grant structural "one-off" - Fundatia poate, de asemenea, să contribuie la costurile administrative ale reţelelor regionale, pentru a le ajuta să înfiinţeze o structură europeană. Grant "one-off" maxim: 10.000 EUR

E. Activitate pilot - este o intervenţie care abordează o provocare societală specifică legată de contextul local în care se derulează. Grant maxim: 10.000 EUR


condiţii de aplicare

Candidaţii trebuie să reprezinte fie o organizaţie sau reţea internaţională neguvernamentală de tineret, o organizaţie sau reţea neguvernamentală de tineret naţională sau locală, fie structuri neguvernamentale implicate în activitatea de tineret, din statele membre ale Consiliului Europei.

Pentru a beneficia de suport din partea Fundaţiei, trebuie să întruniţi următoarele condiţii:
- Organuzaţia trebuie să fie non-profit şi neguvernamentală;
- Organizaţia trebuie să deţină un statut propriu;
- Organizaţia trebuie să desfăşoare activităţi pentru tineri cu vârsta între 15-30 de ani.
- În Organizaţia Dvs, tinerii trebuie să decidă asupra programului de acţiuni.
- Membrii organizaţiei trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15-30 de ani.
- Activitatea Fundaţiei este în conformitate cu valorile şi priorităţile Consiliului Europei
 

termene-limită

1 aprilie s-a prelungit până pe 10 aprilie (miezul noptii - CET) pentru:
- Activităţi internaţionale ce au loc între 1 ianuarie şi 30 iunie 2014
- Planuri de lucru pentru 2014

1 octombrie 2014 pentru:
- Activităţi internaţionale ce au loc între 1 aprilie şi 31 decembrie 2014
- Planuri de lucru pentru 2014
- Granturi structurale "one-off" pentru 2014 (reţea regională)
- Grant structural pentru 2014-2015 (ONG-uri/reţele internaţionale)

Nu există termene limită fixe pentru proiecte pilot. Acestea pot fi depuse cu cel puţin trei luni înainte de începerea activităţii pentru o evaluare corespunzătoare.
 

documente relevante
Informaţii suplimentare 

 

(Re)generaţie
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida