Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Generalităţi
ce este consiliul europei?
 
Palatul Europei, Strasbourg
Consiliul Europei cu sediul la Palatul Europei din Strasbourg, Franţa, este prima şi cea mai larg răspandită organizaţie politică europeană.
 
Creat în 1949 de către 10 state fondatoare, în prezent cuprinde virtual întregul continent european numărând 47 de state membre şi astfel a devenit un forum unic care exprimă preocupările, speranţele şi aspiraţiile a 800 milioane de europeni.
 
Mai mult ...


care sunt originile?
Scânteia care a aprins torta unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zurich, în 1946. El a ştiut să capteze ambianţa acestei perioade postbelice vorbind despre „Statele Unite ale Europei" şi sugerând că un „Consiliu al Europei" ar putea fi un prim pas în acest sens.
 
Mai târziu cu aproape trei ani, la 5 mai 1949, zece tări - Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia şi Suedia au semnat tratatul prin care se înfiinţa Consiliul Europei, al cărui sediu a fost stabilit la Strasbourg.
 
Peste trei luni, Robert Schuman, care reprezenta Franta, tara gazdă, a deschis prima reuniune a Comitetului Miniştrilor.
Mai mult ...

care sunt obiectivele?
Scopul primar este de a garanta demnitatea naţiunilor şi a cetăţenilor Europei prin consolidarea respectării valorilor fundamentale care ne aparţin: democraţia, drepturile omului şi preeminenţa dreptului.
 
Constituind fundamentul unei societăţi tolerante şi civilizate, aceste valori sunt un criteriu indispensabil al stabilităţii, prosperării economice şi coeziunii sociale ale continentului. Conducându-se de ele, Consiliul Europei încearcă să găsească soluţii comune pentru problemele principale: terorismul, criminalitatea organizată şi corupţia, criminalitatea în spaţiul cibernetic, bioetica şi clonarea, rasismul şi prejudiciile, violenţa împotriva copiilor şi femeilor, traficul de fiinţe umane. Cooperarea tuturor statelor membre constituie unica modalitate de soluţionare a problemelor majore cu care se confruntă societatea contemporană.
Mai mult ...

ce face?

Ansamblull vast al iniţiativelor Consiliului Europei deseori iau forma unor convenţii menite să contribuie la armonizarea reciprocă a legislaţiei statelor membre, precum şi cu standardele Consiliului Europei. În prezent există circa 200 de astfel de tratate. Cea mai cunoscută dintre ele este Convenţia europeană pentru Drepturile Omului, care enunţă drepturile şi libertăţile pe care statele membre sunt obligate să le garanteze tuturor cetăţenilor . 
Aceste convenţii sunt completate de mai multe rezoluţii şi recomandări adresate statelor membre care joacă un rol vital în depistarea soluţiilor pentru problemele comune.
Mai mult ...
cum activează?

Palatul Europei, Strasbourg
Comitetul de Miniştri
Este instanţa de decizie compusă din miniştrii afacelor externe ai celor 47 de state membre sau din reprezentanţii permanenţi ai acestora la Strasbourg . Politicile Comitetului de Miniştri  stau la baza convenţiilor europene sau a acordurilor şi recomandărilor către statele membre.
Mai mult ...

Adunarea Parlamentară (APCE)
Este organul deliberativ şi forţa motrice a Consiliului Europei. Parlamentarii din statele membre dezbat politicile pentru adoptare care sunt adresate guvernelor spre acţiune. Membrii Adunării sоnt desemnaţi de către parlamentele naţionale ale statelor membre.
Mai mult ...
 
Congresul Puterilor Locale şi Regionale este vocea celor 200 000 regiuni şi municipii din Europa şi oferă un loc privilegiat de dialog, unde reprezentanţii aleşi dezbat probleme comune, confruntă experienţele lor şi dezvoltă politici. Scopul activităţii Congresului este de a consolida democraţia şi de a ameliora serviciile la nivelul local şi regional.
Mai mult ...
 
Conferinţa ONGI regrupează aproape 400 de organizaţii neguvernamentale internaţionale. Conferinţa stabileşte legături vitale  ]ntre politicieni şi publicul larg şi este porta voce a societăţii civile la Consiliul Europei. Activitatea Consiliului Europei beneficiază din plin de experienţa ONG-urilor şi de apropierea lor în raport cu cetăţenii europeni.
Mai mult ...
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului este organul judiciar care garantează drepturile omului tuturor cetăţenilor europeni. Curtea poate fi sesizată de către State sau indivizi, indiferent de cetăţenie, iar jurisdicţia ei este obligatorie tuturor părţilor contractante.
Mai mult ...
 
Comisarul pentru Drepturile Omului este un organ independent responsabil pentru promovarea educaţiei, sensibilizarea şi respectarea drepturilor omului în statele membre, precum şi garantarea respectării prevederilor convenţiilor şi recomandărilor Consiliului Europei.
Mai mult ...
 
Secretarul General, ales de către Adunarea Parlamentară, este responsabil pentru orientarea strategică a programului de lucru şi bugetul Consiliului Europei şi controlează gestionarea zi cu zi a Organizaţiei.
Mai mult ...
A nu se confunda
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida