Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Germania
Republica Federală Germania oferă, în întreaga lume, asistenţă pentru dezvoltare. Scopul ei este de a crea dreptate socială şi de a-i susţine pe cei care au nevoie de ajutor din punct de vedere economic, precum şi de a realiza o stabilitate politică prin pace, drepturi ale omului, democraţie şi egalitate în drepturi. Pe lîngă toate acestea, ocrotirea mediului ambiant reprezintă o problemă centrală a guvernului federal.Punctul hotărîtor pentru toate activităţile Germaniei privind acordarea asistenţei pentru dezvoltare este Ministerul Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ). Acest minister colaborează strîns cu organizaţii de conducere cum ar fi Societatea de cooperare în domeniul tehnic (GTZ), căreia îi revine rolul de finisare a proiectelor la faţa locului.


Cooperarea pentru dezvoltare cu Germania are loc în baza Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul RFG privind colaborarea tehnică (1994) şi Acordului interguvernamental cu privire la colaborarea financiară (2008). Germania a stabilit următoarele priorităţi în cooperarea cu RM: susţinerea dezvoltării economice durabile în vederea reducerii emigraţiei şi a sărăciei; promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii; promovarea micro-creditelor

Republica Federală Germană   -  partener de dezvoltare în realizarea reformelor structurale şi îmbunătăţirea infrastructurilor locale în Republica Moldova. Partenerii germani oferă asistenţă în special agenţiilor de dezvoltare regională, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Reprezentanţii ministerului au fost instruiţi în domeniul comunicării eficiente şi implementării Programelor şi instrumentelor de finanţare ale UE şi altele. La nivel regional, prin intermediul agenţiilor de dezvoltare regională, au fost implementate 5 proiecte ( 2013), cu un buget de peste 3 mln. euro. Totodată, a fost iniţiat procesul de planificare regională sectorială în următoarele domenii: (i) managementul deşeurilor solide, (ii) asigurarea cu apă şi canalizare, (iii) eficienţa energetică a clădirilor publice şi (iv) infrastructura drumurilor..

Republica Moldova nu este un partener regulat în cooperarea internațională a Germaniei. Proiectele GIZ sînt în general finanţate din fondurile BMZ supra-regionale, de către alte ministere federale sau organizaţii internaţionale.

Documente
  • Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Germaniei cu privire la cooperarea tehnică semnat pe 22 februarie 1994 şi ratificat prin Decizia Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995.
  • Acorduri


Asistenţa Germaniei acordată RM este administrată de: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ realizează aceste activităţi în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi alte ministere federale.

DETALII

Senior Experten Service (SES) este o fundaţie a economiei germane pentru cooperare internaţională (Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit). SES oferă suport întreprinderilor mici şi mijlociu, instituţiilor publice, autorităţilor locale, instituţiilor de învățământ şi ONG-urilor.

Aceste grupuri ţintă pot depune la SES “o solicitare de experţi” şi solicita suport pentru instruirea şi calificarea personalului şi conducerii, precum şi pentru soluţionarea problemelor tehnice sau organizaţionale concrete.

Suportul/expertiza este oferită de peste 10 000 experţi seniori germani din peste 50 domenii de expertiză, care s-au pensionat şi transmit experienţa lor profesională şi cunoştinţele în bază de voluntariat.

Contacte

Sediul central SES în Bonn, Germania
Dna Ute Sonnen, Manager de proiect pentru Moldova
SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES)
Buschstraße 2,  53113 Bonn, Germania
Tel:       +49 (0) 228 26090-69
Fax:            +49 (0) 228-26090-969
E-Mail:         u.sonnen@ses-bonn.de
Pagina web:  www.ses-bonn.de
Reprezentanţii SES locali în Republica Moldova:
 

Detalii

Informaţii suplimentare
Căutare
Cooperare germană
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida