Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Finanţarea europeană
Sistemul de transparenţă financiară
Vreţi să aflaţi care sunt organizaţiile şi întreprinderile care au beneficiat de  fonduri din bugetul UE? Puteţi găsi aceste informaţii consultând Sistemul de transparenţă financiară.

Informatiile privind organizaţiile şi întreprinderile care au beneficiat de  fonduri din bugetul UE  pot fi gasite prin consultarea bazei de date  Sistemul de transparenţă financiară

Sistemul conţine detalii cu privire la beneficiarii care au fost finantati direct de catre Comisie. Sumele alocate astfel reprezintă circa 20% din bugetul UE şi, în general, sunt orientate către proiecte din următoarele domenii:
  •     cercetare
  •     educaţie şi instruire
  •     transport şi energie.
Începând din 2009, în sistemul de transparenţă financiară figurează şi contractanţii care furnizează bunuri şi prestează servicii zilnic în favoarea Comisiei, precum şi alte cheltuieli administrative ale instituţiei, cu excepţia costurilor de personal.

Ce puteți găsi pe acest site?
Numele beneficiarilor de valoare de miliarde unor subvenții și alte forme de suport, acordate (în termeni bugetari: "angajat"), de către Comisie în fiecare an, fie direct, fie prin intermediul agențiilor executive, instituite pentru a ajuta gestionarea  programelor europene finanțate. Începând cu anul 2009, site-ul conține, de asemenea, contracte de achiziții publice și  alte cheltuieli administrative a Comisiei, cu excepția cheltuielilor de personal.Informații detaliate privind anumite cheltuieli ale agențiilor executive administrative sunt oferite pe paginile web ale acestora (a se vedea "agențiile UE").

Aceste informatii sunt separate de informațiile privind fondurile gestionate de UE sau afara Uniunii Europene guvernele naționale sau de alte părți din partea Comisiei.   

Datele aferente unui anumit an nu sunt publicate până în anul următor.

Care sunt detaliile pe care le puteți  accesa?
• cine a beneficiat de fonduri (beneficiar)
• unde este localizat beneficiarul (țară și codul poștal)
• cuantumul și tipul cheltuielilor (operaționale vs administrative)
• care este departamentul responsabil (Direcția Generală (DG) sau agenției) pentru  suma acordata

• care este partea bugetului UE (linia bugetară) de la care vine finantarea
• anul în care cuantumul a fost rezervat în evidența contabilă
• pozițiea cheie a angajamentului, adică un număr folosit pentru a identifica un angajament bugetar special în favoarea unuia sau a mai multor beneficiari. Va rugam sa utilizati acest cod de identificare în solicitarea dvs. de informații

și (în cazul în care sunt disponibile):

• subiectul, de ex. scopul cheltuielilor

• tipul de acțiune, de obicei,
se indica denumirea  programului relevant al UE
• coordonator,  de ex.beneficiarul responsabil pentru redistribuirea fondurilor între beneficiarii suplimentari care participă la un proiect comun
• procentajul din costul proiectului acoperit de catre UE sau alt tip de co-finanțare asigurată de către Comisie (de exemplu, suma forfetară)

Definiții de opțiuni de căutare

Cum funcționează?
Puteți căuta beneficiari selectând una sau mai multe opțiuni din cadrul meniurilor (țara, tipul de acțiune, ani, zona geografică, tipul de finanțare, tipul de finantare, departamentul responsabil) sau introducând un text de căutare (numele beneficiarului, codul poștal, suma, Linia bugetară numele sau numărul).

În cadrul câmpului "beneficiarul"aveți posibilitatea să căutați doar în limba înscrisă de catre beneficiar.

FTS afișează în mod prestabilit câmpurile obligatorii, de exemplu, numele beneficiarului, tara coordonator și codul poștal, suma angajată, cheie, angajamentul financiar anul in care a fost rezervată subvenția sau contractul. Cu toate acestea, făcând clic pe un buton inserat în fiecare înregistrare pe lista de rezultate, FTS afișează detaliat  o înregistrare în fereastră nouă, cum ar fi adresa beneficiarului, departamentul responsabil, numele sau numărul de linie bugetară, programul și rata co-finanțării

Deoarece  baza de date cuprinde mii de intrări, cel mai bine este de a căuta, folosind cât mai multe  specificări, adică să completați cât mai multe dintre câmpurile de căutare posibile - pentru a limita numărul de rezultate afișate. Dacă nu selectați nici un fel de  câmpuri, toate elementele vor fi afișate automat.

Pentru explicații privind fiecare domeniu de căutare și modul optim de utilizare, consultați  câmpul adiacent "?".

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida