Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
GRETA
Începând cu anii 1980, Consiliul Europei a investit masiv în lupta împotriva traficului de ființe umane. Aceste eforturi au condus la adoptarea, în mai 2005 a Convenției privind lupta împotriva traficului de ființe umane și stabilirea unui mecanism de monitorizare pentru a evalua respectarea obligațiilor pe care le prevede. Acest mecanism de monitorizare este compus din Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA), un grup multidisciplinar de 15 experți independenți, precum și din Comitetul Părților la Convenție. GRETA elaborează rapoartele de evaluare care conțin o analiză a punerii în aplicare a Convenției de către Părtea monitorizată și a propunerilor de acțiuni viitoare. Pe baza rapoartelor GRETA, Comitetul Părților, pilonul politic al mecanismului de monitorizare, poate adopta recomandări cu privire la măsurile pentru punerea în aplicare a concluziilor GRETA.

Prima rundă de evaluare a început în februarie 2010 prin transmiterea unui chestionar primelor zece ţări care au devenit Părţi la Convenţie. Conform calendarului stabilit de GRETA, Părţile au trebuit să trimită răspunsurile sale până la 1 septembrie 2010. GRETA a examinat aceste răspunsuri şi a adoptat, apoi a publicat, pe parcursul anului 2011, primele sale rapoarte de evaluare.

În februarie 2011, chestionarul a fost expediat celui de-al doilea grup, alcătuit din 10 State-părţi la Convenţie, care au transmis răspunsurile sale până în septembrie 2011. În februarie 2012, chestionarul a fost trasnmis celui de-al treilea grup de 10 ţări, care şi-au prezentat răspunsurile până la 1 iunie 2012.

Republica Moldova a semnat Convenţia la 16 mai 2005, şi a ratificat-o la 19 mai 2006. Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane a intrat în vigoare pentru republica Moldova la 1 februarie 2008.

Astfel, Moldova a făcut parte din primul grup de 10 ţări evaluate de GRETA. În acest scop, o delegaţia GRETA s-a aflat în Moldova în perioada 10-13 mai 2011.

informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida