Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Grupul Pompidou

Implicarea Consiliului Europei în lupta împotriva trafficului şi abuzului de droguri se realizează prin intermediul activităţilor grupului de cooperare multidisciplinară cunoscut sub numele de Grupul Pompidou. Acesta a fot înfiinţat în 1971 la sugestia preşedintelui francez Georges Pompidou şi a fost incorporat în Consiliului Europei în 1980. Grupul oferă un forum de discuţii miniştrilor europeni, oficialilor, specialiştilor şi altor profesionişti.

Grupul a adoptat o abordate multidisciplinară, cooperând cu toate sectoarele implicate în efortul reducerii abuzului de droguri, cum ar fi: sănătatea, socialul, educaţia, justiţia, sportul şi tineretul. Flexibilitatea lui se reflectă prin varietatea de metode de acţiune, care porneşte de la reţele de monitorizare urbană, până la programele de instruire. Aceşti factori permit grupului să ofere bazele unei acţiuni coordonate şi eficiente la nivel european.activităţile grupului pompidou
Având ca scop coordonarea şi promovarea abordării novatoare, grupul:
  • sporeşte eficienţa şi calitatea politicilor antigrog şi dezvoltă etica şi drepturile omului în această materie;
  • oferă sprijin factorilor de decizie politici şi practicieilor care implementează politicile antigrog;
  • creşte influenţa informaţiei ştiinţifice din domeniul politicilor antidrog şi rolul ştiinţei în practica de zi cu zi;
  • încurajează schimburile de experienţă şi dezbaterile profesionale în materie.
Grupul Pompidou se întruneşte o dată la trei ani la nivel ministerial pentru a-şi actualiza activităţile şi a defini noile exigenţe şi priorităţi:
  • prevenirea consumului de droguri,
  • reintegrarea socială a toxicomanilor şi a consumatorilor de droguri,
  • funcţionarea sistemului penal şi promovarea cursurilor de pregătire 
  • promovarea cercetării, în special, a costurilor sociale ale toxicomaniei
  • probleme de etică.
În materie de epidemiologie, se realizează o cooperare cu ţările bazinului mediteranean pentru crearea unei reţele de experţi.

Informaţii suplimentare
Sarcina şi structura
Realizări
Activităţile
Statele membre
Publicaţiile


Moldova şi grupul pompidou

În rezultatul adoptării, la 12 aprilie 2012, de către Parlamentul Republicii Moldova, a Legii nr. 75 privind aderarea Moldovei la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei , Republica Moldova a expediat o scrisoare oficială adresată Secretarului General al Consiliului Europei,   Thorbjorn Jagland, în care anunţă această decizie şi astfel devine cel de-al 37-lea membru al Grupului Pompidou.

Aderarea Republicii Moldova vine să consolideze rolul Grupului Pompidou în Europa de Est şi să consolideze şi mai mult cooperarea constructivă începută în 1998. Actualmente, Grupul Pompidou cooperează cu Moldova în domenii cum ar fi supravegherea toxicomaniei în penitenciare, prevenirea abuzului de droguri printre tineri şi elaborarea sistemelor de ameliorare a depistării drogurilor în aeroporturile europene.

În perioada 20-21 martie 2012 o delegaţie a  Grupului de cooperare în combaterea abuzului de droguri şi traficului ilicit de droguri al Consiliului Europei (Pompidou Group) s-a aflat în Moldova, într-o vizită oficială. Obiectivul acestei vizite a fost de a promova cooperarea cu Republica Moldova cu privire la oferta de droguri şi a strategiilor de reducere a cererii.
 
La 21 martie 2012, la Chişinău, Grupul Pompidou a lansat noul să ghid video de instruire „Tratamentul de substituţie a drogurilor în penitenciarele din Republica Moldova”.Videoclipul a fost produs de Grupul Pompidou, în colaborare cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova pentru formarea profesională a personalului închisorii. Scopul acestui eveniment mass-media este de a creşte gradul de conştientizare a importanţei serviciilor de tratament de droguri în penitenciare.

Informaţii suplimentare
audiovizual
Spot TV in romană
Spot privind prevenirea - iunie 2013
publicatii recente
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida