Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Grupul statelor împotriva corupţiei
Grupul statelor împotriva corupţiei (GRECO) a ost conceput ca un mecanism flexibil şi eficient care să monitorizeze printr-un proces de evaluare şi presiune reciprocă respectarea Principiilor directoare de luptă împotriva corupţiei şi implementarea instrumentelor juridice internaţionale adoptate pentru îndeplinirea Programului de acţiune împotriva corupţiei. Calitatea de membru GRECO este rezervată acelora care participă pe deplin la procesul de evaluare reciprocă şi acceptă să fie evaluaţi.

Conform statutului său, scopul GRECO este îmbunătăţirea capacităţii membrilor de a lupta împotriva corupţiei. El contribuie la identificarea deficienţelor mecanismelor naţionale în materie şi stimulează crearea legislaţiei necesare reformelor instituţionale şi practice pentru o mai bună prevenire şi combatere a corupţiei.

Statele membre ale GRECO numesc reprezentanţi permanenţi care participă la plenare şi au drept de vot. Numai plenarele GRECO pot adopta rapoartele de evaluare. GRECO îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Biroului. GRECO poate stabili grupuri de lucru.

Informaţii suplimentare
  • Website-ul GRECO
  • Cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida