Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Internet
Guvernarea Internetului
Internetul este una dintre cele mai mari forţe eliberatoare ale epocii noastre: informarea şi comunicarea la nivel mondial nu au fost niciodată atât de accesibile. Internetul a creat noi oportunităţi pentru consolidarea democraţiei. Din păcate, acesta este, de asemenea, şi un spaţiu sau un instrument care poate fi folosit pentru a limita libertăţile democratice sau a comite crime. Consiliul Europei lucrează cu cele 47 de state membre ale sale pentru a se asigura că Internetul oferă un mediu sigur şi deschis în care libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, democraţia, diversitatea, educaţiea şi cunoaşterea pot prospera.
 
Consiliul Europei  promovează un internet cu un maximum de drepturi şi servicii, cu un minim de restricţii şi un nivel de securitate pe care utilizatorii sunt în drept să-l aştepte. Scopul final este de a spori protecţia drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept în mediul online. Utilizarea de internet ridică probleme legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor consacrate în Convenţia Europeană a drepturile omului, în special dreptul la respectarea vieţii private şi dreptul la libertatea de exprimare.
 
Curtea europeană a Drepturilor Omului, care examinează plângerile privind pretinsele încălcări ale Convenţiei, deja a pronunţat hotărâri în cauze care implică Internetul. Opinia Consiliului Europei constă în aplicarea egală a principiilor Convenţiei, atât offline, cât şi online.

Informaţii suplimentare
Important
Consiliul Europei şi Internetul: drepturile utilizatorilor pe primul plan
Cele 47 State membre ale Consiliului Europei au adoptat o Strategie privind Guvernarea Internetului pentru a proteja drepturile omului, Statul de drept şi democraţia online.
Mai mult
actual
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida