Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Pagini: 18
Cuvinte cheie: persoane cu dizabilităţi, ,
Acces: PDF , On-line
Limba: Franceza, Engleza, Rusa,
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, a fost deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007, ratificată prin Legea nr. 166/09.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 126-128/428 din 23 iulie 2010.

UE a semnat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi la 30 martie 2007 (IP/07/446), data deschiderii acesteia spre semnare. De atunci, convenția a fost semnată de toate cele 27 de state membre UE și de alte 120 de state din lume, inclusiv de Republica Moldova. În urma încheierii procesului de ratificare, UE ca entitate este acum prima organizație internațională care a devenit parte oficială la convenție (la fel ca și 16 dintre statele membre UE).

În urma ratificării oficiale, Uniunea Europeană devine pentru prima oară în istoria sa parte a unui tratat privind drepturile omului: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Convenția are ca scop garantarea, pentru persoanele cu handicap, a exercitării drepturilor lor în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni.

Convenția obligă părțile să se asigure că persoanele cu handicap își pot exercita drepturile pe deplin, în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni
. Pentru UE, acest lucru înseamnă să se asigure că toată legislația, politicile și programele comunitare sunt conforme cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în limita competențelor UE. Țările care au ratificat convenția ar trebui să ia măsuri în următoarele domenii: accesul la educație, ocuparea forței de muncă, transport, infrastructuri și clădiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunătățirea participării politice și asigurarea capacității juridice depline a tuturor persoanelor cu dizabilităţi.


Părțile care au ratificat convenția vor fi nevoite să informeze periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi cu privire la măsurile luate în vederea punerii în aplicare a acesteia. Comitetul, alcătuit din experți independenți, va sublinia deficiențele în punerea în aplicare a convenției și va formula recomandări.


 

Căutare
Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida