Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
HUDOC
HUDOC
În HUDOC sunt disponibile hotărâri ale Camerei, hotărâri ale Marii Camere a Curţii, hotărâri ale Comitetului şi avize consultative ale Curţii europene ale drepturilor omului, rapoartele Comisiei şi rezoluţiile Comitetului Miniştrilor.
 

Majoritatea textelor sunt disponibile în format HTML şi Word. Textele vechi sunt în format PDF.


Toate textele sunt disponibile doar în cele două limbi oficiale ale Consiliului Europei, fie doar în franceză, sau în engleză. În cazul în care textul poate fi consultat doar într-o limbă, pe care nu aţi selectat-o iniţial, motorul de căutare vă va ghida către această versiune. 
 
Actualmente există posibilitatea de a consulta traducerea unor anumite hotărâri sau decizii, care constituie o parte importantă a jurisprudenţei, în alte limbi, decât franceza sau engleza. Disponibilitatea unei asemenea traduceri este indicată pe pagina rezultatelor. Pentru a afla mai multă informaţie la acest capitol, puteţi consulta linkul « Traduction » .Curtea oferă acces la aceste traduceri realizate de terţi ca fiind o sursă suplimentară pentru utilizatorii HUDOC, dar nu este responsabilă pentru calitatea acestei traduceri.

În anul 2012 Curtea Europeanà pentru Drepturile Omului a lansat un proiect vizând realizarea unui numàr important de traduceri aie jurisprudenţei sale (hotàrâri, decizii şi rezumate aie acestora).
 
Acest proiect este finanţat de càtre Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei şi are ca scop ameliorarea cunoaşterii şi implementârii la nivel naţional a standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Proiectul vizeazâ urmàtoarele state. Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia şi Herzegovina, Georgia. Moldova, Muntenegru, Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia şi Ukraina.  Informaţii suplimentare referitor la acest proiect pot fi găsite pe pagina dedicatà acestuia:
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/Translations/.La moment traducerile efectuate deja sunt inserate în baza de date HUDOC a Curţii. Filtrele din meniul din stânga al paginii HUDOC permit consultarea listei complete a traducerilor într-o limba anumità.
 
Dacà aveţi întrebàri referitor la proiect sau doriţi să sugeraţi jurisprudenţà care sa fie tradusà în românà, scrieţi la adresa : HRTF-translation@echr.coe.int. 
De asemenea, puteţi căuta şi prin Colecţia Notelor de informare privind jurisprudenţa Curţii, Colecţia cauzelor comunicate Statelor părţi la Convenţia sau prin Colecţia pentru Presă.

Note de informare privind jurisprudenţa

Acest masiv informaţional cuprinde rezumatele cauzelor ce prezintă un interes deosebit. În versiunea temporară (care apare după încheierea lunii respective), rezumatele sunt de obicei redactate în limba în care a fost examinată cauza, mai exact fie în franceză, fie în engleză, pe când versiunea definitivă este diponibilă şi în limba engleză şi, respectiv, în limba franceză.
 
Colecţia este însoţită de un index al tuturor cauzelor rezumate. Atât notele de informare, cât şi indexul sunt disponibile în format PDF.

Cauze comunicate

Colecţia cuprinde :
  • lista săptămânală a cauzelor comunicate recent Statelor reclamate şi care prezintă un anumit interes jurisprudenţial. Fiecare cauză este însoţită de un link către expunerea faptelor şi plângerilor (formulate de reclamant) şi a întrebărilor formulate de către Curte.
  • O expunere a faptelor şi a plângerilor (formulate de reclamant) şi întrebările formulate de Curte, pentru fiecare cauză recent comunicată care prezintă un anumit interes jurisprudenţial.
Listele cauzelor comunicate sunt bilingve şi sunt disponibile în format PDF. Expunerile există de obicei doar în una din cele două limbi oficiale şi sunt disponibile în format HTML şi Word.

Comunicate de presă

Acest masiv cuprinde toate comunicatele de presă ale grefei după 1 ianuarie 1999. Comunicatele de presă, disponibile în franceză şi engleză, includ rezumatele hotărârilor sau deciziilor adoptate de Curte, informaţii despre afacerile pendinte, precum şi despre activităţile Curţii în general.
Comunicatele de presă sunt disponibile în format PDF.

opţiuni de căutare
După caz, puteţi consulta Manualul de utilizare care este disponibil în franceză şi în engleză

Criterii de căutare.

Pentru căutare în baza de date HUDOC sunt disponibile mai multe câmpuri operaţionale :
  • text
  • limba (engleză sau franceză)
  • nivelul de importanţă
  • Statul pârât
  • Data
  • Concluzia
Ghid video HUDOC
Un spot video care demonstrează opţiunile de căutare în baza jurisprudenţei CEDO - HUDOC
admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida