Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Informare juridică
  1. Legislaţia primară -   tratatele „fondatoare”, şi anume din Tratatul privind UE şi Tratatul privind funcţionarea UE. Acestea definesc repartizarea competenţelor între Uniune şi statele membre şi fundamentează puterea instituţiilor. Acestea stabilesc astfel cadrul juridic în care instituţiile UE pun în aplicare politicile europene

  2. Legislaţia secundară cuprinde actele unilaterale şi actele convenţionale.

Actele unilaterale pot fi clasificate în două categorii:

  • cele care figurează în nomenclatura din articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea UE: regulamentul, directiva, decizia, avizele şi recomandările;

  • cele care nu figurează în nomenclatura din articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea UE. Acestea sunt actele aşa-zise atipice, cum sunt comunicările, recomandările, cărţile albe şi cărţile verzi.

  •  ​ Actele convenţionale cuprind acordurile internaţionale semnate între UE, pe de o parte, şi o ţară sau o organizaţie terţă, pe de altă parte;acordurile între statele membre;acordurile interinstituţionale, şi anume între instituţiile UE.

3. Legislaţie complementară - În afară de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, sursele legislaţiei complementare cuprind dreptul internaţional şi principiile generale ale dreptului. Aceste surse i-au permis Curţii de Justiţie să acopere lacunele din legislaţia primară şi/sau legislaţia secunda


Prin intermediul site-ului EUR-Lex aveți acces la textul integral al documentelor juridice ale UE în toate aceste limbi și puteți căuta o anumită lege sau un anumit articol dintr-o lege.

EUR-Lex

EUR-Lex oferă acces gratuit la legislaţia Uniunii Europene şi la alte documente considerate publice. Site-ul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Selectaţi limba preferată din bara situată în partea de sus a paginii de întâmpinare.

Site-ul include circa 2 815 000 de documente, cele mai vechi datând din anul 1951. Baza de date este actualizată zilnic, în fiecare an fiind adăugate aproximativ 12 000 de documente.

EUR-Lex oferă:

Acces la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul Oficial (JO) a fost publicat pentru prima dată la 30 decembrie 1952. Începând din ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost publicat în două serii separate: L (legislaţie) şi C (comunicări şi informări).

Începând din 1998, fiecare ediţie este publicată şi în versiune electronică, pe site-ul EUR-Lex.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
este principala sursă a conţinutului EUR-Lex şi se publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare. Cuprinde două serii: L (Legislaţie) şi C (Comunicări şi informări). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de exemplu C 307 A, C 309 E).

Ultimele numere pot fi accesate de pe pagina de întâmpinare. Faceţi clic pe linkurile din colţul din dreapta sus, aflate sub bara de selecţie a versiunii lingvistice.

Pentru a consulta ediţii mai vechi, accesaţi linkul JURNALUL OFICIAL, aflat în partea de sus a meniului din stânga ecranului. De asemenea, puteţi găsi o ediţie a Jurnalului Oficial apelând la opţiunile de navigare sau căutare. Toate ediţiile publicate începând cu anul 1998 sunt disponibile în format PDF. Pentru a accesa texte publicate înainte de 1998, folosiţi CĂUTAREA SIMPLĂ – Căutare după referinţa publicării în Jurnalul Oficial.

Seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene conţine anunţurile de licitaţie pentru achiziţiile publice europene. Versiunea on-line este disponibilă pe site-ul internet TED (Tenders Electronic Daily).

Căutarea unui document

EUR-Lex vă pune la dispoziţie două opţiuni de căutare: CĂUTARE SIMPLĂ şi CĂUTARE AVANSATĂ. În timp ce căutarea avansată vă oferă o gamă largă de criterii de căutare şi afişare, căutarea simplă răspunde, în general, nevoilor celor mai mulţi utilizatori.
Opţiunile de căutare sunt variate: căutare după termeni, după dată, după autor, după numărul natural etc.
În acelaşi timp, există posibilitatea de a efectua căutări în colecţiile şi repertoriile noastre. Puteţi alege între tratate, acorduri internaţionale, legislaţie în vigoare, acte pregătitoare, jurisprudenţă şi întrebări parlamentare. Fiecare dintre sectoarele menţionate mai sus oferă o opţiune de navigare, de exemplu Repertoriul legislaţiei UE în vigoare.

Rezultatele căutării

Aveţi acces direct la toate documentele incluse pe lista cu rezultatele căutării; trebuie doar să selectaţi formatul preferat. De asemenea, puteţi verifica ce limbi şi formate sunt disponibile, puteţi afişa date complementare, puteţi organiza rezultatele căutării sau redefini criteriile de căutare pentru a vizualiza mai multe documente (aceste opţiuni sunt disponibile în bara galbenă şi/sau în căsuţa de căutare). Puteţi revedea şi/sau combina căutările efectuate pe durata unei singure sesiuni, accesând linkul „Istoricul căutărilor”.

Pentru a obţine mai multe informaţii despre un document, faceţi clic pe „Notă bibliografică” (exemplu). Această notă cuprinde o serie de metadate (autor, date, clasificări, formă, documente conexe etc.) care oferă o imagine de ansamblu asupra fiecărui document şi evidenţiază raporturile sale cu alte documente. Pentru afişarea bilingvă a unui document, accesaţi linkul „Notă bibliografică + Text (afişare bilingvă)”.

EUR-Lex oferă şi versiunile consolidate ale documentelor. Acestea sunt publicate exclusiv în vederea documentării şi nu au valoare juridică. Le puteţi găsi în nota bibliografică sau navigând în Repertoriul legislaţiei UE în vigoare.

Alte posibilităţi

Puteţi afla informaţii despre legislaţia UE, procedurile legislative şi instituţiile UE. Puteţi consulta selecţia de documente noi sau dosarele tematice, accesându-le de pe pagina de întâmpinare.

EUR-Lex vă pune la dispoziţie şi linkuri către bugetul Uniunii Europene, registrele instituţiilor şi alte surse de documentare sau informare.

Noutăţile sunt publicate în Buletinul informativ.

  • Site-ul „Sinteze ale legislaţiei UE” conţine circa 3 500 de sinteze ale legislaţiei europene sub forma unor fişe informative, împărţite în 32 de domenii tematice care corespund activităţilor UE.
  • Fişe tehnice privind UE /Parlament European . Scopul fişelor tehnice este de a oferi o trecere în revistă a integrării europene şi a contribuţiei Parlamentului European la acest proces în format care este cât mai logic şi mai simplu posibil.

Sintezele legislației UE conțin informații referitoare la principalele aspecte ale legislației, politicilor și activităților Uniunii, într-o prezentare clară, concisă și lizibilă. Ele se adresează publicului larg, nespecializat și acoperă 32 de tematici care corespund activităților Uniunii Europene.


Acest  compartiment al paginei web Eurlex  conţine circa 3 500 de sinteze ale legislaţiei europene sub forma unor fişe informative, împărţite în 32 de domenii tematice care corespund activităţilor Uniunii Europene. Domeniile tematice sunt variate, de la agricultură la transport, şi prezintă informaţii complete şi actualizate despre legislaţia UE. Deciziile care au doar un interes temporar nu sunt incluse în rândul temelor tratate.

În prezent, site-ul „Sinteze ale legislaţiei europene” este disponibil în 11 limbi (limbile oficiale ale UE înainte de 1 mai 2004). Fişele informative care prezintă un interes major pentru cea mai mare parte a cetăţenilor europeni sunt şi ele disponibile în 11 limbi. Fişele mai specializate sunt disponibile în cinci limbi (spaniolă, germană, engleză, franceză şi italiană). Acoperirea lingvistică a site-ului va fi îmbunătăţită în curând. În lunile următoare, site-ul va fi disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Majoritatea fişelor care sunt în prezent disponibile în 11 limbi vor fi disponibile în patru noi limbi (cehă, maghiară, polonă şi română). În plus, un număr mai mare de fişe care sunt disponibile în prezent în cinci limbi va putea fi consultat în alte şase limbi (daneză, greacă, olandeză, portugheză, finlandeză şi suedeză). Informaţii mai ample privind politica lingvistică a portalului Europa sunt disponibile aici.


Fişe informative

Scopul fişelor informative este să ofere o prezentare rapidă şi accesibilă a legislaţiei UE. Fiecare fişă sintetizează un text legislativ în vigoare, de exemplu o directivă, un regulament sau o decizie. Sunt disponibile, de asemenea, sinteze ale unor acte pregătitoare şi ale altor acte. Se furnizează întotdeauna un link către versiunea oficială şi integrală a legislaţiei de pe site-ul EUR-Lex sau PreLex. Fişele informative sunt actualizate cu regularitate, pentru a ţine cont de evoluţiile legislative recente; modificarea unui act sau adoptarea unor acte conexe sunt incluse în sinteză.

Mai multe instrumente, printre care un meniu interactiv, funcţia generală de căutare a site-ului Europa, un index şi un glosar facilitează navigarea pe site. Sunt furnizate în plus link-uri către alte site-uri relevante sau asociate. Vă rugăm să consultaţi tutorialul pentru informaţii mai ample privind utilizarea acestui site. 

Scopul fişelor tehnice este de a oferi o trecere în revistă a integrării europene şi a contribuţiei Parlamentului European la acest proces în format care este cât mai logic şi mai simplu posibil.

Fişele tehnice au fost create în 1979 pentru primele alegeri directe ale Parlamentului. De atunci acestea au fost revizuite şi rescrise în mod regulat. Acestea continuă să-şi îndeplinească scopul iniţial, care era acela de a furniza nespecialiştilor o trecere în revistă a integrării europene şi a contribuţiei Parlamentului la acest proces. Fişele tehnice sunt de asemenea utile numeroşilor profesionişti, oficiali şi, în aceeaşi măsură, studenţilor ale căror lucrări se referă la afacerile europene.

Cititorii care doresc aprofundare sunt trimişi la lucrări mai specializate, inclusiv documente de cercetare produse de Departamentele de politică ale Parlamentului European pe pagina Studii.
Versiunea on-line a fişelor tehnice

Versiunea on-line este revizuită şi actualizată la intervale regulate pe parcursul anului. Aceasta este în prezent disponibilă în trei limbi – engleză, franceză şi germană.

Această versiune ţine seama de modificările aduse de Tratatul de la Lisabona. Pentru cea mai recentă versiune online sunt  adăugate numele autorului (autorilor) şi data publicării fiecărei fişe 
Acte pregătitoare (EUR-Lex) Repertoriul legislaţiei comunitare în curs de pregătire

Parlamentul European – observator legislativ
   Prezentarea procedurilor legislative actuale ale Parlamentului European


Stadiul actual al pachetelor legislative (PreLex) Bază de date privind procedurile legislative interinstituţionale
 
 Repertoriul legislaţiei comunitare în curs de pregătire

Prezenta pagină oferă acces la actele pregătitoare ale legislaţiei, precum şi la alte documente ale instituţiilor care prezintă interes pentru public.

Documentele pregătitoare ale legislaţiei sunt acele documente care corespund diferitelor etape ale procesului legislativ sau bugetar, cum ar fi propunerile legislative ale Comisiei, poziţiile comune ale Consiliului, rezoluţiile legislative şi bugetare şi iniţiativele Parlamentului European, avizele Comitetului Economic şi Social European şi ale Comitetului Regiunilor etc.

Pentru a accesa actele pregătitoare se pot utiliza şi funcţiile de căutare disponibile pe site.Derularea procedurii legislative referitoare la un act specific poate fi urmărită pe site-ul PreLex (Monitorizarea procesului decizional între instituţii) sau ŒIL (Observatorul legislativ al Parlamentului European).

Documente COM şi JOIN

Documente SEC şi SWD
 
Stadiul actual al pachetelor legislative (PreLex) Bază de date privind procedurile legislative interinstituţionale

Conţinutul PreLex 

PreLex reia lucrările diferitelor instituţii care intervin în procesul decizional (Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor …).

PreLex permite urmărirea evoluţiei propunerilor, legislative sau nelegislative, din momentul în care acestea sunt adoptate de Comisie şi transmise Consiliului şi Parlamentului European, până în momentul în care, în cazul propunerilor legislative, acestea sunt adoptate definitiv.

Structura

PreLex este alcătuit din dosare. Un dosar debutează cu o propunere a Comisiei în momentul adoptării sale de către Comisie (este cota COM(an)număr) şi se încheie în momentul adoptării actului legislativ de către legislator. Între aceste două evenimente („adoptarea de către Comisie” şi adoptarea finală de către legislator) se inserează o serie de evenimente care sunt identificate în PreLex. Pentru fiecare eveniment, se menţionează data acestuia, serviciile sau persoanele responsabile, referinţa documentului legat de acest eveniment şi, după caz, un link către acest document, o comunicare de presă, trimiterea la Jurnalul Oficial etc.

PreLex nu conţine texte, însă, ori de câte ori este posibil, oferă un link către textele în format electronic disponibile pe alte site-uri (EUR-Lex, baza de date Rapid, care conţine comunicările de presă ale Consiliului şi ale Comisiei, site-ul Europarl, Buletinul Uniunii Europene, site-urile Comitetului Economic şi Social European, al Comitetului Regiunilor etc.).

Cautare


Acest ecran permite efectuarea de căutări după numărul dosarului, după referinţa documentului, precum şi după cuvintele din titlu şi după evenimentul intervenit în parcursul dosarului.

Căutare după numărul de dosar

Fiecare dosar este identificat prin numărul propunerii iniţiale (de exemplu: COM(1980)423). O propunere iniţială poate avea o referinţă de tipul COM, SEC, CSE sau C.

Pentru procedurile asociate Parlamentului European, un dosar poate fi identificat şi printr-un număr interinstituţional (ex.: 1998/0068/(CNS). Poate fi vorba despre un dosar COD, SYN, CNS, AVC, ACC, PRT în funcţie de procedura aplicabilă.

În cazul căutării după an, se caută întotdeauna după anul de iniţiere a dosarului (în general, transmiterea propunerii iniţiale către Consiliu sau Parlamentul European).

Pentru a găsi un dosar, puteţi utiliza oricare dintre aceste referinţe. Puteţi completa toate căsuţele sau numai o parte dintre acestea.

Căutarea după cuvintele din titlu

Această căutare se referă la cuvintele din titlul dosarului, în limba pe care o alegeţi dumneavoastră.

Titlul dosarului este în general titlul propunerii iniţiale. În cazul unei modificări importante a titlului pe parcursul procedurii, titlul propunerii modificate ar putea fi ales ca titlu al dosarului.

Căutarea se poate referi la unul sau mai mulţi termeni. În toate aceste situaţii, puteţi utiliza fie majuscule, fie minuscule, dar atenţie la respectarea diacriticelor!

Atenţie! Baza conţine dosarele anterioare anului 1998 ale căror titluri sunt în general scrise fără diacritice. Dacă nu obţineţi rezultatele scontate la căutarea dumneavoastră, încercaţi să introduceţi termenii respectivi fără să folosiţi diacritice.

Căutarea după evenimente

Pot apărea diferite evenimente pe parcursul unui dosar. În cadrul procedurilor interinstituţionale, sunt evenimente, de exemplu, avizele Comitetului Economic şi Social European, ale Comitetului Regiunilor, ale Parlamentului European, adoptarea formală de către Consiliu, retragerea de către Comisie etc.

Lista completă a evenimentelor se afişează în ordine alfabetică atunci când se face clic pe săgeata căsuţei „EVENIMENTE”.

Pentru a regăsi toate dosarele pentru care a intervenit un anumit eveniment, alegeţi evenimentul respectiv din această listă, indicaţi o dată sau un interval de date prin completarea căsuţelor „între… şi …”.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida