Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Informaţii generale

Proiectul Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă

 
Proiectul este realizat de Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-Pro”, în perioada 1 martie 2016 – 31 decembrie 2016 în cinci localități din Republica Moldova – s. Ermoclia (r-n Ștefan Vodă), s. Elizaveta (mun. Bălți), s. Ciolacu Nou (r-n Fălești), or. Cahul și or. Căuşeni..
 
Scopul proiectului: Încurajarea cetăţeniei active şi a participării la viaţa comunităţii, precum şi sporirea rolului cetăţeniei active în comunitate.
 
Sloganul proiectului: Dezvoltare prin participare.
 
Proiectul prevede crearea în cinci localități pilot din Republica Moldova a Cluburilor pentru Cetățenie Activă - niște celule la nivel de comunitate care promovează activismul cetățenesc, buna guvernare și implicarea cetățenilor la viața comunității. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că fără o EDUCAŢIE pentru o cetăţenie activă progresul nu este posibil. De aceea, promovarea în comunitate a bunei guvernări şi a importanţei participării active a fiecăruia la viaţa localităţii este esențială pentru a contribui la dezvoltarea comunității. 
 
Cluburile pentru Cetăţenie Activă vor fi create în cadrul şcolilor, bibliotecilor publice sau a Centrelor raionale de tineret. Membri ai Cluburilor pot deveni cetățenii din comunitate, inclusiv tinerii, care sunt activi, cu inițiativă și dornici de a contribui la prosperarea localității. În cadrul Cluburilor vor fi create Comitete ale Înțelepților, constituite din persoane în vârstă, respectate și cu autoritate în localitate. Un loc aparte în cadrul proiectului îi va reveni colaborării dintre membrii Cluburilor cu Autoritățile Publice Locale (APL), pentru a dezvolta un dialog real şi structurat în scopul responsabilizării administraţiei locale şi transparentizării actului de guvernare, dar şi pentru a încuraja cetăţenii să participe activ în elaborarea şi adoptarea deciziilor publice.
 
Astfel, proiectul își propune să aducă tinerii, comunitatea şi APL la o masă de DIALOG permanent pentru a dezbate în primul rând poziţia cetăţenească a oamenilor, implicarea lor activă în procesul decizional al APL-urilor din localitate, dar și metodele prin care ei ar putea să se implice pentru a contribui la dezvoltarea localității. Scopul proiectului este ca înţelepciunea persoanelor de vârsta a treia şi elanul, entusiasmul şi mobilitatea tinerilor să acţioneze în interesul comunităţii.
 
De asemenea, proiectul va sensibiliza autorităţilor locale privind principiile unei bune guvernări elaborare de Consiliul Europei şi informarea lor privind mecanismele de preluare a bunelor practici, dar și va consolida încrederea cetăţenilor faţă de autorităţi prin dezvoltarea dialogului intercomunitar.
 
Pe parcursul desfășurării proiectului vor fi organizate seminare de instruire și dezbateri publice atât la Chișinău, cât și în fiecare localitate în parte pentru a dezvolta spiritul cetățenesc și a motiva oamenii să se implice activ în viața comunității și a fi parte a proceselor care au loc la nivel de localitate. Ne propunem, de asemenea, realizarea unei campanii de promovare şi conştientizare a problematicii comportamentului civic activ prin derularea unui program de dezbateri la care să participe tineri, persoane adulte, reprezentanţi ai APL.
 
În cadrul fiecărui Club vor fi selectate persoane responsabile de relațiile cu publicul, care vor fi instruite cum să mențină un dialog activ cu cetățenii și cum să promoveze activitățile Cluburilor. În acest sens, responsabilii de relațiile cu publicul vor fi învățați cum să elaboreze Newslettere lunare, pe paginile cărora vor fi reflectate cele mai importante activități ale Cluburilor, bunele practici inițiate la nivel de comunitate, dar și experiența europeană privind implicarea activă a cetățenilor în viața comunității.
 
 
Căutare
Proiectul
Cluburi pentru CETĂŢENIE ACTIVĂ
Informaţii generale
Localităţi-ţintă
Activităţi
Newsletter
Dosar tematic
Biblioteca virtuală
Contacte


Acest compartiment este realizat de Centru de Resurse   "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA şi Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)plIANT
CONECTAŢI-VĂ la
CETANIEACTIVAMD

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida